Article

Beste Brusselse politici: het hondsbrutale rijgedrag dat alledaags lijkt, is jullie gedeelde verantwoordelijkheid

Gideon Boie


01/04/2019, VRTNWS

image: 1030/0

Opnieuw een dodelijk ongeval op een zebrapad gisteren in Koekelberg. Het nieuws greep docent Gideon Boie naar de keel. Vier jaar geleden op de Lambermontlaan overkwam hem ongeveer hetzelfde in een ongeval met vluchtmisdrijf. Zijn zoontje van vijf jaar belandde op intensieve zorg, maar kwam er na revalidatie gelukkig weer bovenop. Sinds die dag is volgens hem de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers in Brussel niet verbeterd: "Politici kennen de oplossing, maar missen de urgentie om te handelen".

Een jonge vrouw verloor zondagochtend het leven op een zebrapad aan de Jetselaan in Koekelberg. De vrouw werd gegrepen in de dolle vaart van een auto die stilstaand verkeer inhaalde via het fietspad.

Het nieuws greep me naar de keel. Vier jaar geleden op de Lambermontlaan overkwam ons ongeveer hetzelfde in een ongeval met vluchtmisdrijf. Het stilstaande verkeer werd op het derde vak ingehaald door een BMW. De snelheid van de wagen was ongezien, het geluid van de optrekkende motor was ongehoord. Mijn dochtertje kon als bij wonder de dans ontspringen, terwijl haar fiets gegrepen werd. Mijn zoontje van vijf jaar belandde op intensieve zorg, maar kwam er na revalidatie gelukkig weer bovenop.

Na het ongeval contacteerde ik alle bevoegde personen met de vraag hoe het mogelijk is dat een boulevard met drie rijvakken in één rijrichting geen snelheidsbegrenzers kende binnen een zone 50. Doorstroming op de gewestweg was het grote argument. Verkeersveiligheid kwam neer op snelheidscontrole.

Er veranderde niets, behalve dat de voetgangers op de oversteekplaats 5 seconden extra tijd kregen buiten de spitsuren – dus als de kinderen op de schoolbanken zitten. Recent kwam in het nieuws dat de flitspaal op de Lambermontlaan al 10 jaar buiten werking is.

Er is nog een andere reden waarom het noodlottige nieuws van de jonge vrouw me naar de keel grijpt. Het dodelijke ongeval is veroorzaakt door hondsbrutaal rijgedrag dat quasi alledaags lijkt.

Je ziet het elke dag gebeuren dat traagrijdend autoverkeer ingehaald wordt. Daarvoor heb je niet eens een stadsautosnelweg nodig. Inhalen gebeurt te midden van de bebouwde kom. Inhalen gebeurt via de bus- of trambaan, het tegengestelde rijvak, een lege parkeerstrook of het fietspad. Als er geen plaats genoeg is, gebeurt het met één band op het voetpad.

Op Twitter en Facebook roepen politici moord en brand na het dodelijke ongeval op de Jetselaan. Er heerst grote verontwaardiging dat de jonge bestuurder weer vrijgelaten werd. In “De ochtend” wijzen bevoegde personen elkaar alweer met een beschuldigende vinger. Vijf seconden stilte zou beter gepast zijn. Er is wel meer aan de hand met de verkeersveiligheid in België dan individueel wangedrag.

In de eerste plaats krijgt het roekeloze rijgedrag alle ruimte bij gebrek aan verkeerstoezicht in Brussel. Na de terreur­aanslagen van 22 maart 2016 was het alibi dat alle politie­krachten ingezet werden in terrorismebestrijding en hierdoor de verkeerspolitie onderbemand was. Later was het argument dat er interne taakverdelingen zijn bij de politie en een interventiepatrouille zich niet zal bemoeien met verkeersovertredingen.

Daarbovenop komt dat de infrastructuur een uitnodiging vormt tot roekeloos rijgedrag. Veel straten zijn zo breed aangelegd dat een autobestuurder geneigd is om toch eventjes voorbij te steken of een hoekje af te snijden. Op veel boulevards werd een rijvak geschrapt, niet door de stoep te verbreden of een verhoogd fietspad aan te leggen, maar door er op een blauwe maandag een fietsstrook te schilderen.

En dan is er nog het vervoersmiddel. Na het emissieschandaal een paar jaar geleden ging het VRT-journaal op stap met een Volkswagen-bestuurder. De man stelde verongelijkt dat het verwijderen van de sjoemelsoftware zijn auto minder vinnig had gemaakt. Het verlies van acceleratiesnelheid deed pijn, omdat het precies de reden van aankoop bleek te zijn.

De onschuldige man weet wellicht niet dat zijn armzalige kick precies de kwelgeest is van veel ouders die kinderen elke dag naar school laten gaan.

De inzet van verkeerspolitie, de aanleg van de verkeersinfrastructuur, de productie van vervoersmiddelen zijn gedeelde politieke verantwoordelijkheden. Het vreselijke nieuws van de dood van een jonge vrouw op het zebrapad zou overbodig moeten zijn om in te grijpen.

Iedereen weet dat de oplossing ligt in respectievelijk: nabijheidspolitie en fietsbrigades, veilige oversteekplaatsen en afgescheiden fietspaden en intelligente ‘ISA’-snelheidsbegrenzers. We kennen de oplossing, maar missen de urgentie om te handelen.

Artikel gepubliceerd door VRT NWS, 01/04/2019

Tags: Brussels, Verkeer

Categories: Urban planning

Type: Article

Share: