Article

Weg met de fietssuggestiestrook

Gideon Boie


17/10/2019, De Standaard

De fietssuggestiestrook is een van de meest surrealistische uitvindingen in Brussel. Niet opgenomen in het verkeersreglement, maar magische oplosser van al uw verkeersproblemen. Het idee van de fietssuggestiestrook is dat de straat een ‘gedeelde ruimte’ vormt voor zowel auto’s als fietsen. In dat scenario zijn gescheiden fietspaden in woonbuurten ongewenst, omdat het een valse illusie van veiligheid creëert en auto’s vrij baan biedt.

Download PDF

Het Fietsvademecum van het Brussels Gewest functioneert als de hogere macht die de fietssuggestiestrook voorschrijft. Het ding staat er precies beschreven. Het is een virtuele strook van een reeks op het wegdek geschilderde fietslogo’s afgewisseld met sergeantstrepen, in een interval van 7 meter. Er staat dat het een praktische oplossing is: ‘Voor fietspaden van 1,75 meter is bijna nergens in het Gewest voldoende ruimte.’ De fietssuggestiestrook wordt dan ook geschilderd op de normale rijweg voor auto’s. Als er wel ruimte is, wordt de strook geschilderd tussen de rijbaan voor auto’s en parkeerstrook. Hoe dan ook is de fietssuggestiestrook niet gescheiden door een streepjeslijn, want dat zou er een fietspad van maken, en dan gelden strikte regels.

Door de fietssuggestiestrook kunnen lokale overheden geloven een krachtig fietsbeleid te voeren, en ondertussen de verkeersinfrastructuur ongewijzigd laten. De strook steunt op een merkwaardig ideologisch compromis. Men klopt zich op de borst over maatregelen voor méér verkeersveiligheid en hoeft niemand teleur te stellen over verloren parkeerplaatsen.

In de realiteit is de fietssuggestiestrook deel van het probleem, eerder dan een oplossing. De suggestieve ruimte voor fietsers (90 cm) creëert extra brede asfaltvlakten (in zijn maximale variant 11,5 meter) die autobestuurders in staat stelt om te laveren, in te halen en dubbel te parkeren zonder elkaar te blokkeren. In smalle eenrichtingsstraten worden twee fietssuggestiestroken aangebracht met als resultaat dat fietsers opgejaagd worden of tussen geparkeerde auto’s belanden.

Nu met Good Move eindelijk een gewestelijk mobiliteitsplan op tafel ligt, moet het Fietsvademecum dringend onderworpen worden aan een realitycheck. De fietssuggestiestrook werd geruisloos verheven van noodoplossing tot enig denkbaar alternatief. Gemakshalve werd vergeten dat fietssuggestiestroken in principe samen gaan met autoluwe buurten, en laat dat nu net de hete aardappel zijn die al jaren doorgegeven wordt in Brussel.

Alle ogen zijn gericht op de nieuwe minister van Mobiliteit Elke Van Den Brandt (Groen). De verwachtingen zijn hooggespannen. Met een verbod op het gebruik van de ‘fietssuggestiestrook’ kan de minister afstand nemen van de lamlendige politieke ziekte om vast te klampen aan suggestieve oplossingen.

Gepubliceerd in De Standaard 17/10/2019

Gideon Boie, “Weg met de fietssuggestiestrook”, De Standaard, 17 oktober 2019, 40.

Tags: Brussels, Verkeer

Categories: Urban planning

Type: Article

Share: