Article

Openingstoespraak De Janssens Werken Informatiebox

BAVO


2009, deSingel/VAi

Openingstoespraak De Janssens Werken Informatiebox, deSingel, 10-04-2008, 20u.

NB: Alleen het gesproken woord is geldig.

Geachte toehoorders,

Confrators,

Dames en heren,

Intro

Als campagneteam van De Janssens Werken zijn we blij en trots dat de Informatiebox eindelijk geopend kan worden! Onze campagne De Janssens Werken kan hiermee aan het Antwerps en niet Antwerps publiek worden voorgesteld.

Eerst een kort woordje over de campagne en haar bedoelingen…

– De Janssens Werken lift mee op het alom geprezen Tom Barman effect, die de effectiviteit bewezen heeft van culturele media (zoals muziek en architectuur) voor verdraagzaamheid en een positief politiek project (zoals dat van Patrick Janssens).

– Voor te lange tijd heerste er een weerstand binnen de architectenwereld voor elke openlijke blijk van sympathie en ondersteuning voor een politiek project. De Janssens Werken wil dit taboe doorbreken. Zij beschouwt de synergie tussen architectuur en politiek als een universeel gegeven die sowieso plaatsgrijpt, of de architecten dit nu willen of niet. De Janssens Werken pleit ervoor om de instrumentele rol van architectuur voor een politiek project volledig te omarmen, wij zien dit als een meerwaarde voor de hele samenleving, en bovenal de bron van unieke opportunities voor het scheppen van kwaliteitsvolle architectuur!

– Vandaar onze oproep: Waarde confrators, mis deze unieke kans niet: volg in de voetsporen en succes van Tom Barman en schrik niet langer terug om je in je architecturaal beroep expliciet politiek te engageren!

Wijzelf als onderzoekers op het gebied architectuur en duurzame stedelijke ontwikkeling…

– vonden het evenzeer een uitdaging om, binnen een beroep berucht omwille van haar kritische instelling, eens iets positief te doen en de reeds bestaande synergie tussen architectuur en politiek in ’t Stad te helpen maximaliseren;

– We werkten aan de Campagne met veel idealisme: d.w.z. vrijwillig, onafhankelijk (van buiten de instelling), belangeloos en tegen een te verwaarlozen financiële vergoeding.

– Gezien de beperkte middelen zal De Janssens Werken reeds blij zijn als onze campagne leidt tot enkele spontante acties. Het belangrijkste van de campagne is immers haar mobiliserende en enthousiasmerende functie naar architecten toe (het zal een mentale klik forceren en alle hoofdjes terug in de juiste richting plaatsen).

Wat kan U zo allemaal meemaken in de Informatiebox:

– eerste proeven van de Architectengids met als titel ‘Een nieuwe start voor architecten in Antwerpen’. Deze gids bevat allerlei handige informatie op maat van elke architect die zich professioneel wil engageren met het huidige politieke project van Antwerpen.

 

Vertrouwenscode (mee te nemen)

Persbericht (mee te nemen)

Promovideo’s: persconferentie (gegeven in maart), strategieberaad en prospectie (Antwerpen Werf van de Eeuw)

Postercampagne

Ad-valvas (De Janssens Werken in de geschreven media, en spontane reacties van betrokken persoon in ’t Stad)

Een woordje van dank…

– voor de gastinstellingen: het VAi en DeSingel (in de persoon van respectievelijk Katrien Vandermarliere en Moritz Küng). Onze campagne zou niet dezelfde mediale kracht hebben als zij niet reeds van bij het begin en tijdens het hele traject de volledige en onvoorwaardelijk medewerking verleenden. Beide culturele topinstellingen creëren al langer dan vandaag een positieve vibe in ’t Stad (zowel lokaal als internationaal). Het is dan ook allesbehalve toeval dat het feestelijke startschot van De Janssens Werken precies hier gegeven wordt.

– We willen uiteraard ook de vele mensen bedenken die wij consulteerden tijdens de informatieronde voorafgaand aan deze campagne:

o Kristiaan Borret (Stadsbouwmeester),

o Jan Verhaert (architect/adviseur van de burgemeester en schepen van ruimtelijke ordening)

o Manu Claeys (publicist, trekker van StRaten-generaal en binnenkort gemeenteraadslid voor Groen!)

o Mathias Onzia (van de Communicatiedienst Stadsontwikkeling)

o Steven de Cloedt (directeur van AGVespa)

o En vele anderen in zowel de publieke als de private sectoren van Antwerpen, professionelen zowel als ervaringsdeskundigen, waarvan sommigen ook onbekend wensten te blijven.

A+, in de persoon van haar hoofdredacteur Stefan Devoldere, die ons ruimhartig een platform bood voor het launchen van de vertrouwenscode en open oproep voor medewerking aan een architectenpoule voor ’t Stad (volgende nummer, nr. 211, die een dezer dagen zal verschijnen).

noA architecten, die bereid waren om delen van hun tentoonstelling, waarvan het campagneteam al snel de architecturale meerwaarde van herkende, ter beschikking te stellen van De Janssens Werken.

– De mensen die ons praktisch bijstonden in het realiseren van deze multimediale Informatiebox, in willekeurige volgorde: Veerle Vermeyen, Kevin Cuyvers, Bart, Jan, Dominik, Sofie, Roeland, Stef Nivelles, en nog vele andere onzichtbare werkkrachten. De gezamenlijke uitwerking van het Campagnemateriaal, waarin we dankbaar gebruikt maakten van jullie onmisbare expertise, was ons een plezier.

Tot slot, een eerste antwoord op onze critici…

Reeds voor de opening van de Informatiebox werd reeds kritiek geuit op de te positieve, optimistische insteek van de campagne. Enerzijds begrijpen we deze voorbarige kritiek vanuit onze positie als onderzoeker (een discipline berucht voor haar onvermoeibaar kritische analyse). Van de andere kant, vindt De Janssens Werken dat er te lang een negatieve houding heerste over ’t Stad binnen intellectuele kringen (waardoor zij in dezelfde valstrik verwikkeld zit als extreem en populistisch rechts).

 

Tegen alle critici en oppositie in, roept De Janssens Werken op om terug durven openlijk trots te zijn, ja, zelfs op het chauvinistische af, op wat ’t Stad sinds 2003 allemaal realiseerde.

En dan helemaal tot slot, voor we overgaan tot het ceremoniële luik van deze feestelijke opening, nog een laatste woord over de geplande publicatie van de Architectengids

Het campagneteam betreurt het dat de Architectengids als gevolg van een financiële tegenvaller (eigen aan de beperkte budgetten voor cultuur) nog niet op grote schaal kon gedrukt en verspreid worden. We vertrouwen er echter op dat er binnen afzienbare termijn de nodige fondsen zullen gevonden worden om dit initiatief alsnog te realiseren. We maken meteen van de gelegenheid gebruik om iedereen op te roepen het campagneteam te ondersteunen door een petitie in te vullen waarmee we het draagvlak willen zichtbaar maken voor een architectengids in het Antwerpen.

En dan nu: een plechtige ceremonie (doorknippen lint)

Jammer dat de persoon al omdraait helaas niet aanwezig kon zijn. Niettemin zijn we verheugd dat insiders ons reeds het enthousiasme van de Burgemeester van Antwerpen overgebracht hebben. De directeur van deze instelling werd informeel doch hoogst persoonlijk op de hoogte gesteld dat de trotse burgervader van de Scheldestad op korte termijn de Informatiebox zal verblijden met een officieel bezoek.

We zijn echter onverminderd verheugd met de aanwezigheid van Katrien Vandermarliere, zoals iedereen weet directeur van het Vlaams Architectuurinstituut. Meer dan welke instelling ook biedt het VAi een gezicht aan architectuur in Vlaanderen, en Antwerpen in het bijzonder. Het VAi draagt zo bij, niet alleen aan de professionalisering van het architectuurbedrijf, maar ook aan de ontwikkeling van Vlaanderen zelf. Katrien Vandermarliere is vandaag aanwezig als de trotse vertegenwoordiger van de hedendaagse architectengemeenschap en zij zal de Informatiebox op gepaste wijze openen.

Categories: Architecture

Type: Article

Share: