News

De Janssens Werken mobiliseert jonge architecten

BAVO


2009, deSingel/VAi

Een campagne informeert pas afgestuurde architecten over carrièrekansen in de Stad Antwerpen, in het bijzonder gericht naar studenten van de Faculteit Architectuur KU Leuven.

De Janssens Werken toont zich een betrokken partij binnen de Vlaamse architectuurscène. In haar nieuwe campagne engageert De Janssens Werken zich voor een betere doorstroming van het onderwijs naar de praktijk. Teveel miskennen jonge architecten de relatie tussen hedendaagse architectuur en stedelijke overheidsbedrijven. De Janssens Werken sponsort de eindejaarstentoonstelling van de architectuurschool Sint-Lucas Gent en informeert de pas afgestuurde architecten over carrièrekansen in de Stad Antwerpen.

Als oud-studenten van Sint-Lucas Gent zijn de initiatiefnemers van De Janssens Werken haar leerschool veel verschuldigd. Wij zijn dan ook bijzonder gemotiveerd om onze eigen bijzondere ervaring in Antwerpen te delen met alle nieuw afgestudeerde architecten.

Doe mee en verspreid de wervende flyer in uw professionele en informele netwerk!

Klik hier, om de flyer ‘Jonge architect voor A’ te downloaden.

Klik hier, om het billboard ‘Gezocht: jonge architecten voor ‘t Stad’ te downloaden.

Categories: Architecture

Type: News

Share: