News

Architecturale kwaliteit Oosterweelverbinding in het geding

BAVO


2009

BAVO tekent bezwaar aan tegen het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning voor de Oosterweelverbinding op basis van ernstige gebreken met betrekking tot de ruimtelijke en architecturale kwaliteit, de transparantie van het ontwerpproces, de interne kwaliteitscontrole op vlak van het ontwerp en de positie van de architect binnen de publiek-private samenwerking.

BAVO tekent bezwaar aan tegen het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning voor de Oosterweelverbinding op basis van ernstige gebreken met betrekking tot de ruimtelijke en architecturale kwaliteit, de transparantie van het ontwerpproces, de interne kwaliteitscontrole op vlak van het ontwerp en de positie van de architect binnen de publiek-private samenwerking.

Het is onbegrijpelijk dat in een voorbeeldproject van publiek private samenwerking en in een architectuurstad als Antwerpen, de definitieve vormgeving van de Oosterweelverbinding wordt bepaald door praktische overwegingen ten koste van architecturale uitmuntendheid.

Wij rekenen erop dat het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen gehoor geeft aan de geuitte vragen tot opheldering en rechtstelling, niet alleen in het belang van het architectenberoep, maar in het belang van iedereen.

Klik hier, om het bezwaarschrift te downloaden.

Tags: Vlaams Bouwmeester

Categories: Architecture

Type: News

Share: