Book

Gevangen in open landschap

BAVO


2018, AR-TUR

CAHIER #7 Gevangen in open landschap bevat het verslag van het eerste Kempenlab over de gevangenissen in het Kempense landschap. Een bont gezelschap van kabinetsmedewerkers, volksvertegenwoordigers, schepenen, gevangenisdirecteuren, welzijnswerkers, professionals, professoren, ontwerpers én gedetineerden ging samen in gesprek.

De Kempen huisvest als ‘randland’ heel wat gevangenissen. In de kolonies van Merksplas en Wortel staan deze in een bijzonder landschap, binnenkort wellicht UNESCO-werelderfgoed. De voormalige landloperskolonies kennen een geschiedenis van vrijheidsberoving en disciplinering. Hoe passen de gevangenissen in de kolonies van vandaag? Kan het kolonielandschap een rol spelen bij het menswaardiger maken van het gevangenisprogramma? Met die vragen ging het Kempenlab aan de slag. Het resultaat is een visieontwikkeling over de waarde van landschap en erfgoed voor een humane gevangenisarchitectuur.

AR-TUR werkte voor het Kempenlab samen met Gideon Boie van BAVO/KU Leuven en Serge Rooman van OCPP (Opleidingscentrum voor Penitentiair Personeel, ressorterend onder de Federale Overheidsdienst Justitie). Karin Borghouts fotografeerde de gevangenissen in Hoogstraten en Merksplas en hun relatie met het landschap. Een bont gezelschap van kabinetsmedewerkers, volksvertegenwoordigers, schepenen, gevangenisdirecteuren, welzijnswerkers, professionals, professoren, ontwerpers én gedetineerden ging samen in gesprek.

“De gedetineerden leerden de andere deelnemers snel hoe grijs het bestaan in een groene omgeving kon zijn.” – Serge Rooman, adviseur-gevangenisdirecteur

Het Kempenlab bestond uit een traject van uitstappen, workshops en filmvoorstellingen. Daarmee bood het een culturele gespreksruimte waar inzichten bij elkaar kwamen en cirkelredeneringen openbraken. De enthousiaste deelnemers legden expertise en ervaring samen. De gesprekken zijn samen te vatten in drie toekomstscenario’s voor Merksplas-Kolonie. Geen kant-en-klare eindbeelden, maar knip-en-plakwerk van noden en verlangens die werden aangedragen, en die enkel in samenhang gelezen kunnen worden.

“Het idee [van een pilootproject begeleid wonen voor ex-gedetineerden in Merksplas-Kolonie] is gegroeid tijdens het Kempenlab van AR-TUR over de voormalige landloperskolonie. Ik heb daar persoonlijk aan deelgenomen en kunnen vaststellen hoe waardevol zo’n cocreatief traject kan zijn. Het platform dat daar gevormd is, geeft nu aanleiding tot nieuwe samenwerkingen tussen lokale en bovenlokale organisaties en instanties. Dat is bijzonder waardevol.” – Peter Bellens, gedeputeerde Provincie Antwerpen, in nawoord CAHIER #7

“Dergelijke inzet kan slechts succesvol zijn als er banden gesmeed worden en samenwerkingen gezocht worden. Hierin zie ik de waarde van het Kempenlab. Het is door dergelijke organisaties dat de verschillende partijen al minstens kennis hebben van mekaars bestaan en, meer nog, van elkaars noden en wensen. Laat samenwerking een gevolg zijn van kennismaking.” – Kristoff Hemelinckx, Raadgever Minister Jan Jambon voor de Regie der Gebouwen, in nawoord in CAHIER #7

 

Auteurs: Peter Bellens, Gideon Boie, Kristoff Hemelinckx, Serge Rooman, Edith Wouters

Je kunt het cahier gratis downloaden als pdf (3MB): CAHIER #7 Gevangen in open landschap.

Heb je interesse in een gedrukt exemplaar van het cahier? Vul het bestelformulier in.

 

Paperback: 214 pages
Publisher: AR-TUR, 01 edition (23 februari 2018)
Language: Nederlands
ISBN-10:
ISBN-13: 9789082841305
Product Dimensions:

 

 

Tags: Care, Detention

Categories: Urban planning

Type: Book

Share: