News

Bouwstenen voor het psychiatrisch centrum van de toekomst

BAVO


2015-2016, Psyche

Image: Stijn Bollaert

Lees meer over de visieontwikkeling rond het psychiatrisch centrum van de toekomst gepubliceerd in Psyche.

Hoe ziet het psychiatrische centrum van de toekomst eruit? En, hoe kunnen we het bestaande patrimonium hierop afstemmen? Dat is de moeilijke, maar vooral prikkelende uitdaging waarmee PC Caritas geconfronteerd wordt.

De vraag wordt uitgewerkt in de schoot van werkgroepen met artsen, directie, personeel én patiënten telkens binnen verschillende zorgtrajecten. Het samenbrengen van alle gebruikers rond de ontwerptafel is nodig om zicht te krijgen op de complexiteit en contradicties van het psychiatrisch apparaat.

De vraag wordt ook opgeknipt in een onderzoek naar de elementaire deeltjes van het psychiatrisch apparaat. Het gaat dan om kamer, verpleegpost, artsenkabinet, isolatiekamer, tussenruimte, enzovoorts… Samen gaan we op zoek naar architecturale en ruimtelijke kwaliteiten die drager kunnen zijn van een menswaardige psychiatrische zorg.

De elementaire deeltjes worden gebruikelijk ontworpen als onveranderlijke elementen. Grondplannen worden eenvoudig gekopieerd en herhaald. Hiermee doet de vormgeving afbreuk aan de veranderlijke functie van de bouwstenen afhankelijk van de gebruiker, het zorgtraject en evengoed toevallige factoren (zoals o.a. het tijdstip van de dag).

De werkgroepen gingen op zoek naar andere interpretaties van de elementaire deeltjes. We zagen het als bouwstenen die niet alleen opnieuw vormgegeven moeten worden, maar ook in een nieuwe onderlinge schikking moeten geplaatst worden. Het psychiatrische centrum is immers geen neutrale ruimte, maar neemt de patiënt op in een dynamisch samenspel van ruimten, objecten, beelden en subjecten.

Lees de eerste schetsen van de visieontwikkeling gepubliceerd in Psyche (VVGG) :

Tags: Care, Psychiatry

Categories: Architecture

Type: News

Share: