News | Show all
11/05/2018

Verschijning van de architect-bemiddelaar

Een verkenning van een architecturale productie gericht op bemiddeling

05/03/2018

Architectuur in naam van de vader

Column #3 over de oorsprongsmythen van de architectuur

22/12/2017

Uplace of Shopping K? Nee, bedankt

Artikel over de architectuur van een vals dilemma rond winkelcentra

18/12/2017

Dood van een dienstverlener

Column over het bouwen als olifant in de kamer van de architectuurcultuur.

06/12/2017

Het belachelijk sublieme in de Vlaamse architectuur

Artikel over humor als het teken van kritische afstand in de architectuur

17/10/2017

Verslaafd aan architectuur

Een artikel over de betekenis van de Biertempel discussie voor de architectuurcultuur in België

05/10/2017

Wafels, bier en architectuur

Een artikel naar aanleiding van de herbestemming van de Beurs in Brussel tot biertempel naar ontwerp van Robbrecht & Daem Architecten.

18/09/2017

Creatio ex nihilo

Column #1 over de oorsprongsmythen van de architectuur

03/08/2017

Zorg dragen voor architectuur

Artikel over gebruik en postproductie in de architectuur naar aanleiding van het Jozef Plein in PC Cartias (Melle).

20/06/2017

Do Good architectuur

Artikel over de rol van ontwerp in zorgarchitectuur.

22/02/2017

Pic Nic Architectuur

Een retroactief manifest voor Pic Nic the Streets als bijdrage aan de architectuurcultuur in België. > Version Française > English Version

13/02/2017

Wraak op de commons

Een artikel over het nakende einde voor Agrocité en de toekomst voor architectuur onder zelfbeheer.

03/02/2017

Architectuur van de schaamteplek

Wie grip wil krijgen op de problemen van in psychiatrische ziekenhuizen, begint bij het ontwerp van de isolatiekamer.

22/12/2016

Van Utopia naar Wuustwezel

Er zijn weinig termen die zo’n beladen betekenis hebben in de architectuurgeschiedenis als utopie. Version Français

21/12/2016

Relational Architecture

Read about the production proces of the Kanunnik Petrus Jozef Triest Square in the Psychiatric Centre Caritas, Melle. Article in DutchEnglish / French

12/12/2016

Hoeveel samenwerking kan architectuur verdragen?

Artikel over de tentoonstelling 'Ensembles. Architectuur en Ambachtschap' in deSingel en Vlaams Architectuurinstituut.

15/10/2016

Bouwstenen voor het psychiatrisch centrum van de toekomst

Lees meer over de visieontwikkeling rond het psychiatrisch centrum van de toekomst gepubliceerd in Psyche.

03/10/2016

Eco-politiek in Brussel: Bas Smets en de Brussels Urban Landscape Biennial

Artikel over het nut en nadeel van landschapsarchitectuur als instrument voor regionale ontwikkeling in Brussel.

28/09/2016

Architectuur vol van verlangen

Artikel naar aanleiding van de opening van het Kanunnik Petrus Jozef Triest Plein in Melle.

26/09/2016

(Re)Politicize!

Proud to present the A+261 issue on architecture and politics - Dutch and French edition.

21/09/2016

Architectuur met schaduw

De 20ste eeuw baarde vele duivelspacten tussen architectuur en politiek. Opvallend genoeg wordt de architectuur van het Italiaanse fascisme tot op vandaag geprezen omwille van haar abstracte vormentaal. Dergelijke rehabilitatie is de architectuur van het Derde Rijk nooit te beurt gevallen. België heeft zo zijn eigen kleine trauma in de relatie met de politiek.

24/06/2016

Ingebedde architecten

Lees meer over de architectuur van oorlog en vrede

07/06/2016

Vakmannen aan het front

Een recensie over de bijdrage van Bravoure in de Architectuurbiennale van Venetie.

04/06/2016

Toiletemmers in Werelderfgoed

Er is iets curieus met de inrichting van de gevangenis van Merksplas, waar enkele weken geleden een opstand uitbrak. De geschiedenis van de site reflecteert een utopisch beeld van de gevangenis van de toekomst, de manier waarop omgegaan wordt met die geschiedenis symboliseert dan weer de gemiste kansen.

04/12/2015

FPC Gent: geen markt, geen gevangenis

De opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent zorgt na één jaar werking voor een grote opluchting - zelfs bij voormalige critici. De juiste vraag is niet of aanvankelijke bezorgheid terecht was, maar wel of de opluchting niet een beetje voorbarig is? 


28/10/2015

Het penitentiair verdriet van België

In de bouw van het gevangenisdorp Haren vormen de lokale en regionale overheid samen front met de actiegroepen tegen de federale overheid - of toch niet? Hoe kunnen we de knoop tussen activisme en politiek ontwarren?

23/10/2015

Een psychiatrisch centrum bouwen we samen

Ook architectuur heeft zijn plaats op de Vlaamse Hersteldagen. Doe mee op 18 november in de Vooruit.

01/09/2015

Eindelijk een kennisplatform voor humane gevangenisarchitectuur

De website www.prisongear.be presenteert het onderzoek naar een humane gevangenisarchitectuur.

07/04/2015

Ontmanteling van de psychiatrische kliniek

Lees de gevalstudies over zorgarchitectuur in Vlaanderen gepubliceerd in Psyche

22/10/2014

Een sterke leefomgeving begint met ruimteregie

Wat deelt een onafgewerkte verkeersinfrastructuur in Godsheide, een vervallen vierkantshoeve in Grote Spouwen, een gesloten mijnkatedraal in de Eisdense Tuiwijk en een geplande gevangenis op Domein Riegersvliet?


21/08/2014

Wie is er bang van het Bouwmeestercollege?

Iedereen lijkt het roerend eens dat de Vlaamse architectuur zonder de Bouwmeester overgeleverd is aan de wetten van de markt en de willekeur van het politieke bedrijf. Lees de opinie 'De Bouwmeester en de onheilsprofeten'.

20/12/2013

A humane prison is coming to your neighbourhood

As part of the Conflict & Design Triennial the knowledge platform Prison Gear presents design studies that pave the way for a humane prison in Leopoldsburg, Belgium.

16/12/2013

Een humane gevangenis komt naar je toe

Als onderdeel van de Conflict & Design Triënnale presenteert Prison Gear twee visieontwerpen voor de toekomstige gevangenis op het militaire domein Reigersvliet in Leopoldsburg.

09/10/2013

Limburg City / Stad Limburg

Read the memorandum of the Limburg Europa Workshop / Lees de projectnota van Atelier Limburg Europa

15/09/2013

The dismantling of the psychiatric clinic

Read the case studies on care architecture in Flanders

21/08/2013

Wat is ontwerpend onderzoek?

Drie vragen over ontwerpend onderzoek, drie antwoorden vanuit de Noorderkempen.

10/04/2013

Heeft een gemeenplaats ook een gemene waarde ?

Commentaarstuk bij het Architectuurboek n° 10: Radicale Gemeenplaatsen - Europese architectuur uit Vlaanderen

03/02/2013

Is onzichtbare psychiatrische zorg mogelijk?

Review van de opstart Pilootprojecten Zorg door de Vlaams Bouwmeester

06/11/2012

Limburg heeft ambitie / Limburg has ambition

Presentatie van de Startnota Provinciaal Bouwmeester Limburg / Presentation Initial Memo Limburg Government Architect

12/10/2012

Hoeveel vernieuwing kan de gevangenis verdragen ?

Lees hoe de modernisatie van de gevangenisarchitectuur in handen van Stéphane Beel begon en eindige bij het Ducpétiaux-model.

12/07/2012

San Gimignano aan de Zenne

Lees de column naar aanleiding van de Keukentoren van XDGA

11/04/2012

Sociaal-realisme of zelfcensuur

Met Jonas Staal schreef BAVO een pleidooi voor een nieuw sociaal-realisme in de kunst. Sociaal-realisme is broodnodig in het tijdperk van de hysterische reproductie.

21/02/2012

Nu ook een schreeuw om architectuur!

Niet occupy-en, maar de gevestigde orde verleiden om in crisistijden te investeren in leuke projecten. Lees hier meer over de Studio for Unsollicited Architecture.

20/01/2012

Gesloten architectuur is ook humaan

Lees meer over Fleur Agema's gevangenismodel

21/11/2011

Waarom kunstenaars niet fascistisch genoeg zijn

Lees het artikel in het decembernummer van Rekto:Verso.

12/09/2011

De Culturele Elite

Lees de bijdrage.

29/08/2011

Artist Participation in South Africa

The international PR campaign to showcase Rotterdam's robust policy on artist participation is now also tapping into the emerging African art markets.

17/06/2011

Denkverbod op liberale kunst

Column over de stellingenoorlog naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen in de cultuursector.

07/06/2011

Maak liberaal kunstbeleid liberaal

Lees BAVO's advies aan staatssecretaris Zijlstra met betrekking tot de noodgedwongen keuzen die de cultuursector in Nederland te wachten staat.

18/03/2011

International promotion campaign of the Office for Artist Participation kicks off

The City of Edinburgh will be the first to host an international promotion event of Rotterdam's innovative cultural policies for enforcing the participation of artists in heightening a city's competitiveness and securing social peace on the local level.

28/02/2011

Culture and Contestation

The essay 'Neo-Liberalism with Dutch Characteristics: The Big Fix-Up of the Netherlands and the Practice of Embedded Cultural Activism' is published in the book volume 'Culture and Contestation in the New Century'.

19/01/2011

Art and Activism

BAVO's essay 'Artists... one more effort to be really political!' is published in the volume 'Art and Activism in the age of Globalisation'.

20/10/2010

Boek verschenen: Too Active To Act

Het boek biedt een kritische analyse van de maatschappelijke betrokkenheid van culturele actoren in Nederland in de afgelopen tien jaar.

DE JANSSENS WERKEN

Openingstoespraak De Janssens Werken Informatiebox

project: DE JANSSENS WERKEN

date: 19/03/2009

author: BAVO

source: administrator

status: lecture

Openingstoespraak De Janssens Werken Informatiebox, deSingel, 10-04-2008, 20u.

NB: Alleen het gesproken woord is geldig.

Geachte toehoorders,

Confrators,

Dames en heren,

Intro

Als campagneteam van De Janssens Werken zijn we blij en trots dat de Informatiebox eindelijk geopend kan worden! Onze campagne De Janssens Werken kan hiermee aan het Antwerps en niet Antwerps publiek worden voorgesteld.

Eerst een kort woordje over de campagne en haar bedoelingen…

- De Janssens Werken lift mee op het alom geprezen Tom Barman effect, die de effectiviteit bewezen heeft van culturele media (zoals muziek en architectuur) voor verdraagzaamheid en een positief politiek project (zoals dat van Patrick Janssens).

- Voor te lange tijd heerste er een weerstand binnen de architectenwereld voor elke openlijke blijk van sympathie en ondersteuning voor een politiek project. De Janssens Werken wil dit taboe doorbreken. Zij beschouwt de synergie tussen architectuur en politiek als een universeel gegeven die sowieso plaatsgrijpt, of de architecten dit nu willen of niet. De Janssens Werken pleit ervoor om de instrumentele rol van architectuur voor een politiek project volledig te omarmen, wij zien dit als een meerwaarde voor de hele samenleving, en bovenal de bron van unieke opportunities voor het scheppen van kwaliteitsvolle architectuur!

- Vandaar onze oproep: Waarde confrators, mis deze unieke kans niet: volg in de voetsporen en succes van Tom Barman en schrik niet langer terug om je in je architecturaal beroep expliciet politiek te engageren!

Wijzelf als onderzoekers op het gebied architectuur en duurzame stedelijke ontwikkeling...

- vonden het evenzeer een uitdaging om, binnen een beroep berucht omwille van haar kritische instelling, eens iets positief te doen en de reeds bestaande synergie tussen architectuur en politiek in ’t Stad te helpen maximaliseren;

- We werkten aan de Campagne met veel idealisme: d.w.z. vrijwillig, onafhankelijk (van buiten de instelling), belangeloos en tegen een te verwaarlozen financiële vergoeding.

- Gezien de beperkte middelen zal De Janssens Werken reeds blij zijn als onze campagne leidt tot enkele spontante acties. Het belangrijkste van de campagne is immers haar mobiliserende en enthousiasmerende functie naar architecten toe (het zal een mentale klik forceren en alle hoofdjes terug in de juiste richting plaatsen).

Wat kan U zo allemaal meemaken in de Informatiebox:

- eerste proeven van de Architectengids met als titel ‘Een nieuwe start voor architecten in Antwerpen’. Deze gids bevat allerlei handige informatie op maat van elke architect die zich professioneel wil engageren met het huidige politieke project van Antwerpen.


- Vertrouwenscode (mee te nemen)

- Persbericht (mee te nemen)

- Promovideo’s: persconferentie (gegeven in maart), strategieberaad en prospectie (Antwerpen Werf van de Eeuw)

- Postercampagne

- Ad-valvas (De Janssens Werken in de geschreven media, en spontane reacties van betrokken persoon in ’t Stad)

Een woordje van dank...

- voor de gastinstellingen: het VAi en DeSingel (in de persoon van respectievelijk Katrien Vandermarliere en Moritz Küng). Onze campagne zou niet dezelfde mediale kracht hebben als zij niet reeds van bij het begin en tijdens het hele traject de volledige en onvoorwaardelijk medewerking verleenden. Beide culturele topinstellingen creëren al langer dan vandaag een positieve vibe in ’t Stad (zowel lokaal als internationaal). Het is dan ook allesbehalve toeval dat het feestelijke startschot van De Janssens Werken precies hier gegeven wordt.

- We willen uiteraard ook de vele mensen bedenken die wij consulteerden tijdens de informatieronde voorafgaand aan deze campagne:

o Kristiaan Borret (Stadsbouwmeester),

o Jan Verhaert (architect/adviseur van de burgemeester en schepen van ruimtelijke ordening)

o Manu Claeys (publicist, trekker van StRaten-generaal en binnenkort gemeenteraadslid voor Groen!)

o Mathias Onzia (van de Communicatiedienst Stadsontwikkeling)

o Steven de Cloedt (directeur van AGVespa)

o En vele anderen in zowel de publieke als de private sectoren van Antwerpen, professionelen zowel als ervaringsdeskundigen, waarvan sommigen ook onbekend wensten te blijven.

- A+, in de persoon van haar hoofdredacteur Stefan Devoldere, die ons ruimhartig een platform bood voor het launchen van de vertrouwenscode en open oproep voor medewerking aan een architectenpoule voor ’t Stad (volgende nummer, nr. 211, die een dezer dagen zal verschijnen).

- noA architecten, die bereid waren om delen van hun tentoonstelling, waarvan het campagneteam al snel de architecturale meerwaarde van herkende, ter beschikking te stellen van De Janssens Werken.

- De mensen die ons praktisch bijstonden in het realiseren van deze multimediale Informatiebox, in willekeurige volgorde: Veerle Vermeyen, Kevin Cuyvers, Bart, Jan, Dominik, Sofie, Roeland, Stef Nivelles, en nog vele andere onzichtbare werkkrachten. De gezamenlijke uitwerking van het Campagnemateriaal, waarin we dankbaar gebruikt maakten van jullie onmisbare expertise, was ons een plezier.

Tot slot, een eerste antwoord op onze critici…

Reeds voor de opening van de Informatiebox werd reeds kritiek geuit op de te positieve, optimistische insteek van de campagne. Enerzijds begrijpen we deze voorbarige kritiek vanuit onze positie als onderzoeker (een discipline berucht voor haar onvermoeibaar kritische analyse). Van de andere kant, vindt De Janssens Werken dat er te lang een negatieve houding heerste over ’t Stad binnen intellectuele kringen (waardoor zij in dezelfde valstrik verwikkeld zit als extreem en populistisch rechts).


Tegen alle critici en oppositie in, roept De Janssens Werken op om terug durven openlijk trots te zijn, ja, zelfs op het chauvinistische af, op wat ’t Stad sinds 2003 allemaal realiseerde.

En dan helemaal tot slot, voor we overgaan tot het ceremoniële luik van deze feestelijke opening, nog een laatste woord over de geplande publicatie van de Architectengids

Het campagneteam betreurt het dat de Architectengids als gevolg van een financiële tegenvaller (eigen aan de beperkte budgetten voor cultuur) nog niet op grote schaal kon gedrukt en verspreid worden. We vertrouwen er echter op dat er binnen afzienbare termijn de nodige fondsen zullen gevonden worden om dit initiatief alsnog te realiseren. We maken meteen van de gelegenheid gebruik om iedereen op te roepen het campagneteam te ondersteunen door een petitie in te vullen waarmee we het draagvlak willen zichtbaar maken voor een architectengids in het Antwerpen.

En dan nu: een plechtige ceremonie (doorknippen lint)

Jammer dat de persoon al omdraait helaas niet aanwezig kon zijn. Niettemin zijn we verheugd dat insiders ons reeds het enthousiasme van de Burgemeester van Antwerpen overgebracht hebben. De directeur van deze instelling werd informeel doch hoogst persoonlijk op de hoogte gesteld dat de trotse burgervader van de Scheldestad op korte termijn de Informatiebox zal verblijden met een officieel bezoek.

We zijn echter onverminderd verheugd met de aanwezigheid van Katrien Vandermarliere, zoals iedereen weet directeur van het Vlaams Architectuurinstituut. Meer dan welke instelling ook biedt het VAi een gezicht aan architectuur in Vlaanderen, en Antwerpen in het bijzonder. Het VAi draagt zo bij, niet alleen aan de professionalisering van het architectuurbedrijf, maar ook aan de ontwikkeling van Vlaanderen zelf. Katrien Vandermarliere is vandaag aanwezig als de trotse vertegenwoordiger van de hedendaagse architectengemeenschap en zij zal de Informatiebox op gepaste wijze openen.