Book

Too active to act: cultureel activisme na het einde van de geschiedenis


2010, Valiz

Nog nooit werd in Nederland zo veel expliciet sociaal geëngageerde kunst gemaakt als vandaag. Niet eerder waren culturele actoren van allerlei slag zo actief betrokken bij de meest uiteenlopende maatschappelijke kwesties, van de herstructurering van de probleem­ wijken en de erosie van de publieke ruimte tot prostitutie, massatoerisme en gentrificatie. Het gaat om een bont gezelschap van niet alleen kunstenaars, maar ook architecten, vormgevers, documentairemakers en culturele bemiddelaars.

In Too Active To Act stelt BAVO de vraag naar dit cultureel activisme en het engagement waarvan het getuigt. Hoe interveniëren de culturele acties in de bestaande processen waarin ze verandering willen bewerkstelligen? Hoe doeltreffend is deze kunstproductie? Heeft deze vorm van cultureel activisme een werkelijk emanciperend en veran­derend effect? Kunnen deze cultureel activisten vanuit hun ingebedde positie nog een waarachtige politieke en maatschappelijke invloed uitoefenen?

Hendrik-Jan Grievink (grafisch ontwerper en redacteur) illustreert de hoogtepunten uit dit betoog aan de hand van een beeldessay.

Ondersteund door Mondriaan StichtingFonds beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (Fonds BKVB)Jan van Eyck Academie

Paperback: 160 pages
Publisher: Valiz, 01 edition (1 Oct. 2010)
Language: English
ISBN-10: 9078088389
ISBN-13: 978-9078088387
Product Dimensions: 21 x 14,5 cm

Buy: website Valiz

 

Tags: Activism

Categories: Art

Type: Book

Share: