Book

De onverdeelde stad en haar gewillige beulen


2003, Stroom Den Haag

De onverdeelde stad... en haar gewillige beulen 7 essays over Transvaal, stadsontwikkeling en aanverwante kwesties

Deze publicatie op handformaat is samengesteld door BAVO RESEARCH, een samenwerking van Gideon Boie en Matthias Pauwels, beide architect en filosoof. Zij analyseren architectuur, kunst, planning en politiek in onderlinge samenhang. De inzet van deze analyse is het aanzwengelen van een polemiek rond stadsontwikkeling in het algemeen en de upgrade van de Haagse wijk Transvaal in het bijzonder. Op basis van de ‘critical paranoid method’ scannen zij enkele cruciale beleidsdocumenten en toekomstplannen en tonen aan hoe de tegenstrijdigheden in dit materiaal niet zomaar kleine onzorgvuldigheden zijn, maar de motor vormen van de ontwikkelingen in Transvaal.

Het resultaat is een schotschrift waarin alle betrokken en minder betrokken partijen genadeloos gefileerd worden, ongeacht klasse, positie, politieke voorkeur of ras. Als de kritische ‘actoren’ (ontwikkelaars en investeerders, maar ook buurtbewoners, actiegroepen, sociaal werkers en kunstenaars) meer willen doen dan de mutaties in Transvaal vol verbazing gadeslaan, dan moeten zij volgens BAVO niet langer weigeren zich met politiek in te laten!

Auteur: BAVO RESEARCH – Gideon Boie en Matthias Pauwels

Ontwerper: Peter Bil’ak

Uitgave jaar: 2003

isbn: 90-73799-38-4

Taal: Nederlands

Uitgever: Stroom: http://www.stroom.nl/

Medium: boek

Prijs: 10,00 euro (samen met Wim Cuyvers, BEOGRAD-DEN HAAG 27,- euro)

Deze publicatie kan besteld worden met het online bestelformulier

Download PDF : BAVO_De onverdeelde stad en haar gewillige beulen_Stroom Den Haag

    • .

 

Categories: Urban planning

Type: Book

Share: