News

Een sterke leefomgeving begint met ruimteregie

BAVO


26/10/2014

Wat deelt een onafgewerkte verkeersinfrastructuur in Godsheide, een vervallen vierkantshoeve in Grote Spouwen, een gesloten mijnkatedraal in de Eisdense Tuiwijk en een geplande gevangenis op Domein Riegersvliet?

‘Ruimteregie’ is een nieuw woord dat past bij de ambitie van Limburg. Gezamenlijke uitdagingen worden bovenlokaal aangepakt, om zo te komen tot duurzame ruimtelijke winst.
De publicatie ‘Ruimteregie in Limburg’ documenteert de zoektocht naar nieuwe methoden van ruimteregie doorheen een aantal concrete ontwerpuitdagingen.
Het zijn de drempels waar het denken over een sterke leefomgeving in Limburg begint – mijlenver weg van de grote beleidsthema’s en generieke krachttermen.

  • Atelier Alberthaven zoekt doorheen een typologische verschuiving naar nieuwe koppelingen tussen water, wonen, groen, industrie en recreatie.
  • Atelier Sint-Barbara gaat de discussie aan over de toekomst van het religieuze mijnerfgoed die recht doet aan de gemeenschap van de Eisdense tuinwijk.
  • In Atelier Blondeswinning lag de focus op het teruggeven van monumenten aan de natuur. Niet alle monumenten moeten tegen alle prijs voorzien worden van nieuwe functies. – Atelier N75/N702 zocht en vond inspiratie voor de groene zone tussen Hasselt en Genk. Een open oproep bracht nieuwe ontwerpkennis samen.
  • Atelier Reigersvliet beroept zich op de Basiswet om de nieuwe gevangenis uit te tekenen als een integraal stadsdeel van Leopoldsburg.

De inzichten uit deze ateliers zetten ons verder op weg naar een sterke leefomgeving. Hoe werkt ruimtregie? Wat zijn de spelregels? Wie werkt er aan mee? En om wat te doen? – dat zijn de vragen die wachten op een antwoord.

Download de werkbundel ‘Ruimteregie in Limburg’

 

 

Categories: Urban planning

Type: News

Share: