Book

Limburg City / Stad Limburg

BAVO


10/10/2013, Architectuurwijzer

Read the memorandum of the Limburg Europa Workshop / Lees de projectnota van Atelier Limburg Europa

Download the memorandum / Download de projectnota

Stad Limburg herschikt de kaarten in de provincie Limburg. De 44 steden en gemeenten blijven zichzelf, maar vormen vanaf vandaag Stad Limburg. Tijdens de Staten-generaal van de Stad Limburg (C-Mine, 9 oktober 2013) hanteerde Député Inge Moors de uitstekende metafoor van het uiteen halen van een motor. Limburg wordt inderdaad naar de ‘Chop Shop’ gebracht om haar uit elkaar te halen op zoek naar nuttige onderdelen. De uitdaging ligt in het samenstellen van Limburg in een nieuwe hybride vorm. De sleutel ligt in de wijze van samenstellen. Het verschil zit in de extra krachtbronnen die in het systeem gepast werden. Ruimteregie is zo’n krachtbron van de Stad Limburg.

Ook de architectuurcultuur van Limburg is zo’n nieuwe krachtbron. Stad Limburg heeft nood aan een andere ontwerpdiscipline: een beroepsuitoefening niet gelegitimeerd in Naam van de Architect, maar ontstaan vanuit een micro-generatief stedelijk project. De portfolio kent geen waarde in Stad Limburg. Ruimtelijke urgenties – economische relance, stedelijke dynamiek, landschapsbehoud, landbouwbeleid – bepalen de agenda. Hiermee belichaamt Stad Limburg het principiële luik van SALK gericht op een lange termijn cultuuromslag richting samenwerking en gemeenschapsvorming. Enkel zo vormt architectuur een stedelijke katalysator.

Stad Limburg is de projectbundel van Atelier Limburg Europa. Download de projectnota.

Atelier Limburg Europa geniet de ondersteuning van de Vlaamse Overheid, Provincie Limburg en Stad Genk.

Tags: Activism

Categories: Urban planning

Type: Book

Share: