News

Minister Anciaux beantwoordt BAVO’s open brief

BAVO


2009

Vlaams Minister Bert Anciaux ondersteunt de discussie die BAVO opstart over de ruimtelijke patstelling rond Brussel als Belgische en Europese hoofdstad en de plaatstoekenning van haar diverse gemeenschappen.

Vlaams Minister Bert Anciaux ondersteunt de discussie die BAVO opstart over de ruimtelijke patstelling rond Brussel als Belgische en Europese hoofdstad en de plaatstoekenning van haar diverse gemeenschappen.

Vlaams Minister Anciaux is opgetogen met het gegeven dat BAVO de keuze van de deskundige jury ondersteunt en drukt de stellige hoop uit dat de huidige invulling van het Belgische Paviljoen (een project van Office KGDVS) als podium dient om alle stemmen in het debat te presenteren.

BAVO neemt deze hoop van de Vlaams Minister ter harte en zal in de toekomst er verder op toezien dat binnen de architecturale representatie van België in het buitenland esthetische fascinaties niet langer in de weg staan van de pluriforme werkelijkheid van het vaderland.

Read the Open Letter to Flemish Minister Bert Anciaux

Lees de open brief aan Vlaams Minister Bert Anciaux

Lettre ouverte à Bert Anciaux, Ministre Flamand

Categories: Architecture

Type: News

Share: