News

Kunst is een rechtse hobby

BAVO


2010

In navolging van het historisch voorbeeld van Jan Hoet moeten kunstenaars uit de kast komen omtrent de meerwaarde die hun artistieke leven en werk oplevert binnen de groeiprognoses van Gent.

In aanwezigheid van een select publiek is in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten de voorzet gegeven voor verdere verankering van kunstenaars in het groeiproces van Gent als stad van kennis en cultuur.

Kunstenaars belichamen reeds spontaan en op diverse manieren de ambitie van Gent om een innoverende en dynamische cultuurstad te zijn. Gent haalt hieruit een belangrijk concurrentievoordeel ten opzichte van naburige steden als Brugge en Antwerpen.

Maar ook binnen de grenzen van de stad Gent is een groot draagvlak voor kunstenaarsparticipatie. Het eigenzinnige leven en werken van kunstenaars brengt zuurstof naar ingeslapen woonbuurten en dynamiek naar nieuwe ontwikkelingsgebieden in de oude haven.

Het Actieprogramma Kunstenaarsparticipatie voor Gent reikt doeltreffende instrumenten aan die de uitdagingen wegwerken waarmee bestaande artistieke praktijken geconfronteerd worden. Het zal ook de rijkdom die kunstpraktijken in Gent genereert, beter besturen.

De voorstellen omvatten:

1) Een kunstenaarsuitzendkantoor moet artistieke arbeidskrachten koppelen met inspirerende vraagstukken die spelen in Gent.

2) Een nieuwe stadscurator moet de maatschappelijke effectiviteit van individuele kunstpraktijken garanderen.

3) In een Kunstpact moeten kunstenaars hun bestaande relatie met de stad Gent formaliseren, op vlak van opdracht, organisatie, verloning, communicatie, intellectueel eigendom, edm.

In een tijd van bezuinigingen in de kunsten is het van groot belang dat kunstenaars uit de kast komen met hun rechtse hobby. Kunst biedt een belangrijke meerwaarde binnen de ambities van de stad Gent op vlak van creatieve economie, buurtontwikkeling en stadspromotie.

Het Actieprogramma Kunstenaarsparticipatie biedt de basis om de bijdrage van kunstenaars te honoreren uit de middelen van beleidsterreinen en lokale sectoren waarbinnen kunst een effectieve meerwaarde oplevert. Kunstenaars zullen zo minder afhankelijk worden van het voortdurende krimpende cultuurbudget van de Vlaamse Overheid.

Download hier de presentatie van de Voorzet Actieprogramma Kunstenaarsparticipatie met als titel: ‘De inbedding van kunstenaars in de eigen dynamiek van Gent’.

Categories: Art

Type: News

Share: