News

Jaaroverzicht 2010

BAVO


2010

Van kunstenaarsparticipatie tot Dutch design, van activisme in de kunst tot utopisme in de architectuur, van de post-neoliberale stad tot de oncreatieve regio... Lees hier alles over de projecten, acties, publicaties en evenementen van BAVO in 2010, alsook een vooruitblik op BAVO's activiteiten in 2011!

Van kunstenaarsparticipatie tot Dutch design, van activisme in de kunst tot utopisme in de architectuur, van de post-neoliberale stad tot de oncreatieve regio… Lees hier alles over de projecten, acties, publicaties en evenementen van BAVO in 2010, alsook een vooruitblik op BAVO’s activiteiten in 2011!
Projecten

BAVO begon 2010 met de lancering van het Bureau Kunstenaarsparticipatie (voor de projectwebsite klik hier). Dit bureau is een lobby- en sensibiliseringsorgaan dat kunstenaars in Rotterdam moet aanzetten tot een verhoogde participatie in urgente socio-economische kwesties. Het Bureau wil hiermee de implementatie van het bestaande Rotterdamse kunstbeleid versnellen. Verschillende beleidsinstrumenten worden hiertoe voorgesteld, waaronder een kunstmarinier, uitzendkantoren voor kunstenaars en een Stedelijk Protocol Kunstenaarsparticipatie. In februari en maart werd een informatiestand ingericht in het Rotterdamse Stadhuis en in het kunstencentrum TENT. Ook in de maanden erna creërde BAVO heel wat animo onder zowel kunstenaars, kunstinstellingen, brancheorganisaties, beleidslieden en politici voor haar voorgestelde maatregelen. Een verslag van deze onderhandelingen is te lezen in de kunstkranten die je kan downloaden op de projectwebsite of op het discussieforum.

Ter gelegenheid van de 9de editie van de Dutch Design Week in oktober, stichtte BAVO de Dutch Design Lobby Eindhoven, of kort: DDL-040 (klik hier voor de PR Brochure). Overeenkomstig de doelstelling van dit jaarlijkse topevenement, promoot de Lobby nederlands design als een sterk merk voor innovatie en economisch succes in design. De Lobby verenigt hiermee voor het eerst de duizenden designers in Nederland die in hun dagelijkse handel en wandel vormgeven aan het concurrentievermogen van Nederland. De lobby werd passend gelanceerd in het Dialogues House van ABN Amro in het Klokgebouw.

Publicaties

Het hoogtepunt van het jaar op vlak van publicaties was ongetwijfeld het boek Too Active to Act. Cultureel activisme na het einde van de geschiedenis (om het boek te bestellen, klik hier). In dit boek, uitgegeven in november bij Uitgeverij Valiz, biedt BAVO een schuinse, kritische blik op sociaal geëngageerde culturele praktijken in Nederland van de afgelopen tien jaar. Het boek stelt zich ernstige vragen bij het vermogen of zelfs de ambitie van culturele actoren om daadwerkelijk een vuist te maken ten aanzien van de vaak schrijnende mistoestanden die ze claimen als hun werkterrein. Voor een recensie van het boek in Metropolis M, klik hier.

BAVO droeg een essay bij aan het boekvolume Art and Activism in the Age of Globalization, dat wordt uitgegeven door NAi Publishers in de Reflect reeks in januari 2011. De titel van de bijdrage luidt: ‘Artists… one more effort to be really political!’

Er verscheen ook een tekst van BAVO in het boek ‘Macht?… Aan welk volk?!’, geredigeerd door Jonas Staal en uitgegeven door Jap Sam Books in april, met als titel: ‘De noodzaak van een enthousiast artistiek leiderschap in de formatie en activatie van creatieve coalities in Nederland’.

Verder werd BAVO’s essay ‘Kunstenaarsparticipatie… en hoe het leven en werk in Rotterdam verandert’ genomineerd voor de Hans Baaij Essayprijs 2010.

BAVO droeg ook verschillende teksten bij aan het Jaarboek Architectuur in Vlaanderen 2008-2009. De voornaamste bijdrage is een beschouwend essay over de staat van de Vlaamse zorgarchitectuur.

Evenementen

In maart nam BAVO deel aan de conferentie ‘Design for the Post-Neoliberal City’ in Zürich. BAVO relativeerde de suggestie van de post-neoliberale stad. BAVO toonde hoe in de ruimtelijke ordening in Nederland neoliberale en sociaal-ecologische processen op schijnbaar onproblematische wijze met elkaar gecombineerd worden tot een winwin.

In maart nam BAVO deel aan een internationale workshop in Kaapstad over mogelijke strategieën voor de University of the Western Cape om zich beter in de markt te zeten. BAVO gaf het advies om de relatieve achterstelling van de universiteit te gebruiken als haar belangrijkste competitieve voordeel.

In oktober gaf BAVO een key note lezing over het pragmatische utopisme in de Nederlandse architectuur tijdens de conferentie ‘Utopia Today’ in Arc-et-Senans in Frankrijk.

BAVO was de centrale gast tijdens de 2de aflevering van de reeks PREP.Talks in Maastricht in november waarin strategieën voor de krimpende regio Zuid-Limburg centraal staan. BAVO pleitte er voor het toepassen van oncreatieve stedelijke strategieën, in tegenstelling tot het generische en dominante creatieve regiomodel.

Verder participeerde BAVO in verschillende lezingen en debatprogramma’s over kunst en politiek, waaronder in Arminius in Rotterdam (maart), DeSingel in Antwerpen (mei), de Rietveld Academie in Amsterdam (juni), Bozar in Brussel (oktober) en de Koninklijke Academie voor de Schone Kunsten in Gent (november).

Vooruitblik 2011

In januari vinden er twee debatten plaats rond BAVO’s boek Too Active to Act. Klik hier voor meer informatie.

In maart en april presenteert BAVO in het Britse Edinburgh het Bureau Kunstenaarsparticipatie voor een internationaal publiek. Er komt een informatiestand en er worden informatiesessies belegd met verschillende relevante partijen. Bekijk de website.

Verder werkt BAVO aan twee boeken. Eén boek, met als werktitel ‘Profijt!’, handelt over de sterk toegenomen rol van de vastgoedmarkt in de organisatie en vormgeving van de woonomgeving in Nederland. Het andere over de verregaande versmelting van architectuur en stedelijke politiek in Antwerpen tijdens de regeerperiode van de Antwerpse sociaal-democratische burgemeester Patrick Janssens over de afgelopen 7 jaar.

Categories: Architecture

Type: News

Share: