Article

Een architectengids voor architecten actief in het Antwerpse… Eindelijk!

BAVO


2009, administrator

Download hier de veelbesproken Architectengids

2006 was het memorabele jaar waarin de Antwerpse bevolking zich op nagenoeg unanieme wijze positief uitsprak over de succesvolle marketingcampagne die sinds 2003 ’t Stad opnieuw positief op de kaart zette. In haar tweede termijn wil ’t Stad hedendaagse architectuur nog meer en doeltreffender inzetten als marketinginstrument. Want het kan altijd beter!

De Janssens Werken ziet op dit vlak nog tal van gemiste kansen. Vele architecten slaagden er nog niet in om hun gebouwen in te passen in de communicatiecampagne van ’t Stad. Ook zijn architecten nog te onbekend met het innovatieve raamwerk dat ’t Stad de afgelopen jaren schepte op vlak van ruimtelijk beleid en de oneindige kansen dat dit voor hen biedt.

Door dergelijke miscommunicatie bleef heel wat architecturaal kapitaal in het verleden onaangeroerd. Dit was een gemiste kans zowel voor ’t Stad als voor de architect. De Janssens Werken ziet in al deze gemiste kansen evenveel gouden opportunities. Via een responsabiliseringscampagne wil zij de architectengemeenschap helpen om de unieke buitenkansen in ’t Stad te verzilveren.

Kortom, de architectengids van De Janssens Werken bevat allerlei handige tips over hoe de architect ten volle kan meeprofiteren van het gunstige klimaat voor architectuur in ’t Stad.

Download hier de veelbesproken Architectengids

Categories: Architecture

Type: Article

Share: