News

Doorstart kunstenaarsparticipatie in Rotterdam

BAVO


2010

Het Rotterdamse cultuurbeleid eist van de kunstsector een belangrijke bijdrage aan de sociale en economische versterking van de stad. BAVO stelde samen met CBK, TENT, Fonds BKVB en Dienst Kunst en Cultuur (Gemeente Rotterdam) een Actieprogramma op dat het rendement van kunst dringend moet opkrikken.

BAVO is trots om haar jarenlange ervaring in onderzoek en consultancy voor private en publieke partijen over artistieke meerwaarde vanaf vandaag hard te maken binnen het Actieprogramma Kunstenaarsparticipatie.

Het Rotterdamse cultuurbeleid voor de periode 2009-2012 eist van de kunstsector een belangrijke bijdrage aan de sociale en economische versterking van Rotterdam. Het rendement van kunst op dit vlak is echter nog te laag en moet dringend opgekrikt worden. Met dit doel voor ogen treedt het Bureau Kunstenaarsparticipatie op als aanjager van beste praktijken in de maatschappelijke participatie van Rotterdamse kunstenaars.

Het Bureau heeft hiertoe samen met haar partners een Actieprogramma Kunstenaarsparticipatie opgesteld. Het Actieprogramma stelt drie targets die de speerpunten van het Rotterdamse cultuurbeleid versneld implementeren. De targets zijn: 1) het opstellen van een Stedelijk Protocol Kunstenaarsparticipatie, 2) het afbouwen van de kunstinstellingen tot functionele kunstenaarsuitzendkantoren en 3) het aanstellen van een kunstmarinier.

Het Bureau Kunstenaarsparticipatie maakt zich hard voor het realiseren van het actieprogramma en verricht hiervoor het nodige consultatie- en lobbywerk.

Het Actieprogramma Kunstenaarsparticipatie wordt gepresenteerd aan het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam. De gemeenteraadsleden en fracties worden geïnformeerd middels een stand in de centrale hal van het Stadhuis aan de Coolsingel van 22 tot 25 februari 2010.

Om het Actieprogramma Kunstenaarsparticipatie bekend te stellen aan het kunstpubliek, zal een informatiestand worden ingericht in TENT. van 19 februari tot 18 april 2010.

Het Bureau Kunstenaarsparticipatie is een initiatief van BAVO in samenwerking met haar partners CBK, TENT, Fonds BKVB en Dienst Kunst en Cultuur van de Gemeente Rotterdam.

Meer informatie op: www.kunstenaarsparticipatie.nl

Categories: Art

Type: News

Share: