Article

De Janssens Werken start tweede fase: Oproep aan de Orde van Architecten

BAVO


2009, administrator

De Janssens Werken start tweede fase: Oproep aan de Orde van Architecten

Met de sluiting van de Informatiebox in deSingel komt een einde aan de eerste, publieke fase van de campagne De Janssens Werken. Gezien de vele reacties en publiciteit – zowel positief als negatief – is de Informatiebox een onverwacht succes gebleken.

De soms verwarde signalen tonen het verlangen onder vele betrokkenen naar duidelijkheid omtrent de rol van architectuur als politiek en stedelijk marketingkapitaal.

De vele reacties sterken het campagneteam om snel door te starten met de tweede fase. Leermomenten uit de eerste, publieke fase worden vertaald in gerichte acties die met betrokken partijen uitgewerkt. Een eerste initiatief die De Janssens Werken onderneemt is het lanceren van een open oproep aan de Orde van Architecten.

> Lees meer over de tweede fase en de open oproep aan de Orde van Architecten

Het campagneteam laat zich in geen geval vermurwen door negativisme geuit door sommige van haar collega’s. De steunbetuigingen van burgemeester Patrick Janssens en toparchitecten Willem Jan Neutelings (Neutelings Riedijk) en Paul Vermeulen (De Smet Vermeulen), sterken het team om direct van start te gaan met de twee fase van de campagne.

In de tweede fase van de campagne zal het campagneteam doelgericht bemiddelen en lobbyen tussen ‘t Stad, architecten en betrokken partijen. Dit met als doel de leermomenten uit de campagne snel in de praktijk om te zetten.

Een eerste stap hiertoe is een open oproep aan de Orde van Architecten met de dringende vraag om de opname van de Vertrouwenscode in de Deontologische Code te overwegen.

De Janssens Werken is overtuigd dat de Deontologische Code tot op heden onaangepast bleef in het licht van de recente opmars van de stadsmarketing en de gewijzigde rol hierbinnen van de architectuurpraktijk. De Vertrouwenscode vult dit hiaat op door de wederzijdse rechten en plichten tussen architect en stedelijke overheden te formaliseren.

> Download hier de open oproep aan de Orde van Architecten

Architecten en andere belanghebben die deze oproep steunen, kunnen zich via email kenbaar maken en op die manier extra druk zetten op de Orde van Architecten.

Steun de open oproep aan de Orde van Architecten en laat uw goedkeuren blijken!

Categories: Architecture

Type: Article

Share: