News | Show all
11/05/2018

Verschijning van de architect-bemiddelaar

Een verkenning van een architecturale productie gericht op bemiddeling

05/03/2018

Architectuur in naam van de vader

Column #3 over de oorsprongsmythen van de architectuur

22/12/2017

Uplace of Shopping K? Nee, bedankt

Artikel over de architectuur van een vals dilemma rond winkelcentra

18/12/2017

Dood van een dienstverlener

Column over het bouwen als olifant in de kamer van de architectuurcultuur.

06/12/2017

Het belachelijk sublieme in de Vlaamse architectuur

Artikel over humor als het teken van kritische afstand in de architectuur

17/10/2017

Verslaafd aan architectuur

Een artikel over de betekenis van de Biertempel discussie voor de architectuurcultuur in België

05/10/2017

Wafels, bier en architectuur

Een artikel naar aanleiding van de herbestemming van de Beurs in Brussel tot biertempel naar ontwerp van Robbrecht & Daem Architecten.

18/09/2017

Creatio ex nihilo

Column #1 over de oorsprongsmythen van de architectuur

03/08/2017

Zorg dragen voor architectuur

Artikel over gebruik en postproductie in de architectuur naar aanleiding van het Jozef Plein in PC Cartias (Melle).

20/06/2017

Do Good architectuur

Artikel over de rol van ontwerp in zorgarchitectuur.

22/02/2017

Pic Nic Architectuur

Een retroactief manifest voor Pic Nic the Streets als bijdrage aan de architectuurcultuur in België. > Version Française > English Version

13/02/2017

Wraak op de commons

Een artikel over het nakende einde voor Agrocité en de toekomst voor architectuur onder zelfbeheer.

03/02/2017

Architectuur van de schaamteplek

Wie grip wil krijgen op de problemen van in psychiatrische ziekenhuizen, begint bij het ontwerp van de isolatiekamer.

22/12/2016

Van Utopia naar Wuustwezel

Er zijn weinig termen die zo’n beladen betekenis hebben in de architectuurgeschiedenis als utopie. Version Français

21/12/2016

Relational Architecture

Read about the production proces of the Kanunnik Petrus Jozef Triest Square in the Psychiatric Centre Caritas, Melle. Article in DutchEnglish / French

12/12/2016

Hoeveel samenwerking kan architectuur verdragen?

Artikel over de tentoonstelling 'Ensembles. Architectuur en Ambachtschap' in deSingel en Vlaams Architectuurinstituut.

15/10/2016

Bouwstenen voor het psychiatrisch centrum van de toekomst

Lees meer over de visieontwikkeling rond het psychiatrisch centrum van de toekomst gepubliceerd in Psyche.

03/10/2016

Eco-politiek in Brussel: Bas Smets en de Brussels Urban Landscape Biennial

Artikel over het nut en nadeel van landschapsarchitectuur als instrument voor regionale ontwikkeling in Brussel.

28/09/2016

Architectuur vol van verlangen

Artikel naar aanleiding van de opening van het Kanunnik Petrus Jozef Triest Plein in Melle.

26/09/2016

(Re)Politicize!

Proud to present the A+261 issue on architecture and politics - Dutch and French edition.

21/09/2016

Architectuur met schaduw

De 20ste eeuw baarde vele duivelspacten tussen architectuur en politiek. Opvallend genoeg wordt de architectuur van het Italiaanse fascisme tot op vandaag geprezen omwille van haar abstracte vormentaal. Dergelijke rehabilitatie is de architectuur van het Derde Rijk nooit te beurt gevallen. België heeft zo zijn eigen kleine trauma in de relatie met de politiek.

24/06/2016

Ingebedde architecten

Lees meer over de architectuur van oorlog en vrede

07/06/2016

Vakmannen aan het front

Een recensie over de bijdrage van Bravoure in de Architectuurbiennale van Venetie.

04/06/2016

Toiletemmers in Werelderfgoed

Er is iets curieus met de inrichting van de gevangenis van Merksplas, waar enkele weken geleden een opstand uitbrak. De geschiedenis van de site reflecteert een utopisch beeld van de gevangenis van de toekomst, de manier waarop omgegaan wordt met die geschiedenis symboliseert dan weer de gemiste kansen.

04/12/2015

FPC Gent: geen markt, geen gevangenis

De opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent zorgt na één jaar werking voor een grote opluchting - zelfs bij voormalige critici. De juiste vraag is niet of aanvankelijke bezorgheid terecht was, maar wel of de opluchting niet een beetje voorbarig is? 


28/10/2015

Het penitentiair verdriet van België

In de bouw van het gevangenisdorp Haren vormen de lokale en regionale overheid samen front met de actiegroepen tegen de federale overheid - of toch niet? Hoe kunnen we de knoop tussen activisme en politiek ontwarren?

23/10/2015

Een psychiatrisch centrum bouwen we samen

Ook architectuur heeft zijn plaats op de Vlaamse Hersteldagen. Doe mee op 18 november in de Vooruit.

01/09/2015

Eindelijk een kennisplatform voor humane gevangenisarchitectuur

De website www.prisongear.be presenteert het onderzoek naar een humane gevangenisarchitectuur.

07/04/2015

Ontmanteling van de psychiatrische kliniek

Lees de gevalstudies over zorgarchitectuur in Vlaanderen gepubliceerd in Psyche

22/10/2014

Een sterke leefomgeving begint met ruimteregie

Wat deelt een onafgewerkte verkeersinfrastructuur in Godsheide, een vervallen vierkantshoeve in Grote Spouwen, een gesloten mijnkatedraal in de Eisdense Tuiwijk en een geplande gevangenis op Domein Riegersvliet?


21/08/2014

Wie is er bang van het Bouwmeestercollege?

Iedereen lijkt het roerend eens dat de Vlaamse architectuur zonder de Bouwmeester overgeleverd is aan de wetten van de markt en de willekeur van het politieke bedrijf. Lees de opinie 'De Bouwmeester en de onheilsprofeten'.

20/12/2013

A humane prison is coming to your neighbourhood

As part of the Conflict & Design Triennial the knowledge platform Prison Gear presents design studies that pave the way for a humane prison in Leopoldsburg, Belgium.

16/12/2013

Een humane gevangenis komt naar je toe

Als onderdeel van de Conflict & Design Triënnale presenteert Prison Gear twee visieontwerpen voor de toekomstige gevangenis op het militaire domein Reigersvliet in Leopoldsburg.

09/10/2013

Limburg City / Stad Limburg

Read the memorandum of the Limburg Europa Workshop / Lees de projectnota van Atelier Limburg Europa

15/09/2013

The dismantling of the psychiatric clinic

Read the case studies on care architecture in Flanders

21/08/2013

Wat is ontwerpend onderzoek?

Drie vragen over ontwerpend onderzoek, drie antwoorden vanuit de Noorderkempen.

10/04/2013

Heeft een gemeenplaats ook een gemene waarde ?

Commentaarstuk bij het Architectuurboek n° 10: Radicale Gemeenplaatsen - Europese architectuur uit Vlaanderen

03/02/2013

Is onzichtbare psychiatrische zorg mogelijk?

Review van de opstart Pilootprojecten Zorg door de Vlaams Bouwmeester

06/11/2012

Limburg heeft ambitie / Limburg has ambition

Presentatie van de Startnota Provinciaal Bouwmeester Limburg / Presentation Initial Memo Limburg Government Architect

12/10/2012

Hoeveel vernieuwing kan de gevangenis verdragen ?

Lees hoe de modernisatie van de gevangenisarchitectuur in handen van Stéphane Beel begon en eindige bij het Ducpétiaux-model.

12/07/2012

San Gimignano aan de Zenne

Lees de column naar aanleiding van de Keukentoren van XDGA

11/04/2012

Sociaal-realisme of zelfcensuur

Met Jonas Staal schreef BAVO een pleidooi voor een nieuw sociaal-realisme in de kunst. Sociaal-realisme is broodnodig in het tijdperk van de hysterische reproductie.

21/02/2012

Nu ook een schreeuw om architectuur!

Niet occupy-en, maar de gevestigde orde verleiden om in crisistijden te investeren in leuke projecten. Lees hier meer over de Studio for Unsollicited Architecture.

20/01/2012

Gesloten architectuur is ook humaan

Lees meer over Fleur Agema's gevangenismodel

21/11/2011

Waarom kunstenaars niet fascistisch genoeg zijn

Lees het artikel in het decembernummer van Rekto:Verso.

12/09/2011

De Culturele Elite

Lees de bijdrage.

29/08/2011

Artist Participation in South Africa

The international PR campaign to showcase Rotterdam's robust policy on artist participation is now also tapping into the emerging African art markets.

17/06/2011

Denkverbod op liberale kunst

Column over de stellingenoorlog naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen in de cultuursector.

07/06/2011

Maak liberaal kunstbeleid liberaal

Lees BAVO's advies aan staatssecretaris Zijlstra met betrekking tot de noodgedwongen keuzen die de cultuursector in Nederland te wachten staat.

18/03/2011

International promotion campaign of the Office for Artist Participation kicks off

The City of Edinburgh will be the first to host an international promotion event of Rotterdam's innovative cultural policies for enforcing the participation of artists in heightening a city's competitiveness and securing social peace on the local level.

28/02/2011

Culture and Contestation

The essay 'Neo-Liberalism with Dutch Characteristics: The Big Fix-Up of the Netherlands and the Practice of Embedded Cultural Activism' is published in the book volume 'Culture and Contestation in the New Century'.

19/01/2011

Art and Activism

BAVO's essay 'Artists... one more effort to be really political!' is published in the volume 'Art and Activism in the age of Globalisation'.

20/10/2010

Boek verschenen: Too Active To Act

Het boek biedt een kritische analyse van de maatschappelijke betrokkenheid van culturele actoren in Nederland in de afgelopen tien jaar.

DE JANSSENS WERKEN

Campagne ‘De Janssens Werken’ maximaliseert synergie tussen ‘t Stad en de architect

project: DE JANSSENS WERKEN

date: 19/03/2009

author: BAVO

source: administrator

status: announcement

PERSBERICHT: Campagne ‘De Janssens Werken’ maximaliseert synergie tussen ‘t Stad en de architect

Start campagne 10 maart 2008, 20u in DeSingel

De Janssens Werken is een charmeoffensief naar architecten toe. Het wil architecten sensibiliseren over de centrale rol van architectuur in het positioneren van Antwerpen als een stad met een positief politiek project. Architectuur creëert een goede vibe in ’t Stad en is als zodanig een kostbare vorm van marketing kapitaal. Tot op heden werd dit te weinig uitgebuit. De Janssens werken wil dit veranderen door architecten te mobiliseren voor de goede zaak van ‘t Stad. Ze lanceert hiertoe verschillende initiatieven zoals een informatiebox, een vertrouwenscode tussen ’t Stad en de architect, een postercampagne, een open oproep en een architectengids.

‘t Stad is goed bezig

De specifieke politieke omstandigheden van Antwerpen zijn algemeen bekend. Bepaalde minderheidsgroepen proberen verdeeldheid te zaaien en bezorgen ’t Stad zo nodeloos schadelijke publiciteit. ‘t Stad moet hierdoor - meer dan andere Vlaamse steden - voortdurend communiceren naar haar bewoners en naar de buitenwereld dat zij goed bezig is. Gelukkig kan Antwerpen hierbij rekenen op het onmiskenbare collectieve wij-gevoel zo kenmerkend voor de Scheldestad. Sinds 2003 wordt de beruchte trots van de inwoners van Antwerpen dan ook voluit ingezet in een robuuste politieke marketingcampagne. En met ongekend succes! Naast het creëren van een breed draagvlak voor een positief politiek project, maakte deze campagne van Antwerpen ook opnieuw een stad voor iedereen. De laatste jaren werden met name jonge gezinnen al te vaak afgeschrikt door de negatieve stemmingmakerij van een kleine groep. Samen met andere draagkrachtige woonconsumenten zijn deze gezinnen echter broodnodig om de diversiteit in Antwerpen te behouden. De positieve campagne slaagde erin deze negatieve spiraal om te keren. Ook kon zij bedrijven verleiden om opnieuw duurzaam in ‘t Stad te investeren. In 2007 sprak de Antwerpse bevolking zich dan ook nagenoeg unaniem uit voor het voortzetten van deze succesvolle stedelijke reclamestrategie.

De helpende hand van de architectuur

Architectuur kan ‘t Stad een helpende hand bieden om de aandacht af te leiden van de negatieve energie van een kleine minderheid. Architectuur is immers van nature een symbool van democratie en verbondenheid tussen de mensen. Iedereen kan genieten van de mooie gebouwen in de stad: jong en oud, rijk en arm, autochtoon en allochtoon. Bovendien is architectuur alomtegenwoordig. Hierdoor is zij als geen ander medium in staat om een gevoel van samenhorigheid en een positieve vibe te creëren in ‘t Stad. Tegen de negatieve stemmingmakerij in, communiceert ze aan burgers en investeerders dat Antwerpen in de lift zit en er een gezonde, vernieuwende dynamiek heerst. Denk alleen nog maar aan de vitale rol van bouwwerken zoals het Justitiepaleis, het Centraal Station, de Permekebibliotheek, het Felixpakhuis, de heraanleg van de Leien, Park Noord, het Kievitplein, de Lange Wapper en vele meer. Daarnaast speelt architectuur ook een cruciale rol in de gebiedsontwikkelingen waarmee ’t Stad wil bijdragen aan de duurzame groei van haar stedelijke economie, zoals het Eilandje en het Militair Hospitaal. Hedendaagse architectuur is dus van instrumenteel belang voor de politiek. Zij is de sublieme belichaming van de positieve en verfrissende geest die sinds 2003 terug door ’t Stad waait. De afgelopen vijf jaar investeerde ’t Stad dan ook genereus in innovatieve architecturale projecten.

Oproep aan architecten

Het is hoog tijd dat architecten zich open stellen voor het vertrouwen van ’t Stad in hun vermogen om de perceptie en de marktwaarde van Antwerpen positief te beïnvloeden. De Janssens Werken ziet deze synergie als een positieve ontwikkeling en wil haar eigen expertise inzetten om deze ontluikende relatie te versterken. De Janssens Werken werpt zich op als bemiddelaar tussen de individuele architect en ’t Stad. De huidige win-win relatie tussen architectuur en politieke stadsmarketing verdient verdere promotie en duurzame onderbouwing. De Janssens Werken lanceert hiertoe verschillende initiatieven.


1) Een eerste actie van De Janssens Werken is de Vertrouwenscode tussen ’t Stad en de architect. Deze code schrijft een aantal gulden regels voor die architecten in hun dagelijkse beroepspraktijk als leidraad kunnen hanteren. Hiermee willen we het engagement van de architect in het positieve project van ‘t Stad professionaliseren en coördineren. De architectuur treedt hiermee in de voetsporen van de markt die haar relatie met de overheid eerder al minimaal reguleerde in de succesvolle publiek-private samenwerkingen. ‘De stad is van iedereen’ betekent dat alle maatschappelijke partners verantwoordelijkheid dienen te nemen voor ‘t Stad.

2) Een ander belangrijk initiatief van De Janssens Werken is de postercampagne. Hierbij wordt architectuur ingezet als het ultieme wapenfeit in de creatie van het beeld van een stad die goed bezig is. De klassieke postercampagne overstijgt politieke grenzen en zet alles en iedereen in voor het promoten van een positief project voor ’t Stad. Het unieke vermogen van het architecturale medium wordt gebruikt om de negatieve publieke perceptie van ‘t Stad uit te bannen. Architecten worden aangemoedigd om een foto op te sturen van hun bouwwerk en zo deel te worden van de succesvolle postercampagne.

3) De Janssens Werken richt ook een informatiebox in. Vijf weken lang, van 10 april tot 16 mei houdt het campagnebureau van De Janssens Werken open deur. Aan de hand van informatiepanelen worden enkele best practices en leermomenten inzichtelijk gecommuniceerd. In een videotoespraak richt het Campagneteam zich rechtstreeks tot de bezoeker: het combineert sfeerbeelden van ’t Stad dat goed bezig is met persoonlijke suggesties van het Campagneteam. De Informatiebox zal de geïnteresseerde bezoeker overtuigen van de drijvende krachten, solvabiliteit en kredietwaardigheid van de op stapel staande plannen in ‘t Stad.

4) De Janssens Werken doen ook een open oproep aan alle architecten die actief zijn in Antwerpen om zich aan te melden voor mogelijke opname in een architectenpoule. Deze selectieprocedure biedt ’t Stad de mogelijkheid om geschikte architecten aan zich te binden zonder de onafhankelijkheid eigen aan het beroep van architect te verliezen. ’t Stad heeft geleerd uit deze succesvolle toepassingen van architectenpoules bij haar verzelfstandigde diensten en wil deze formule veralgemeniseren. De Janssens Werken bereidt deze selectie voor en peilt naar het draagvlak voor deze formule.

5) De Janssens Werken geeft ook een architectengids uit. Deze gids biedt een actueel overzicht van niet-commerciële instellingen die zich in Antwerpen richten op architecten, stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers. Het gaat hierbij om ondersteunende diensten en informatiepunten. De veelkleurigheid van deze instellingen toont het rijke en interessante arbeidsklimaat voor architecten in Antwerpen en zal ongetwijfeld de diversiteit in het architecturale kamp bevorderen. Als zodanig is de gids een interessante bron van informatie voor architecten die reeds hun vertrouwen in ’t Stad uitgedrukt hebben of hiertoe een laatste stap moeten nemen.

Met deze robuuste campagne hoopt De Janssens Werken de architectuur op duurzame wijze te verankeren in het huidige positieve project voor Antwerpen. Over de verschillende initiatieven kan men informatie inwinnen bij De Janssens Werken Informatiebox in DeSingel.

De Janssens Werken onderschrijft dat het gaat goed met ’t Stad en hoopt dat het goed blijft gaan. De Janssens Werken zal al het mogelijke doen om deze ambitie te realiseren. We nodigen alle architecten uit om hetzelfde engagement aan de dag te leggen. ’t Stad is niet gebaat met uw kennis, maar met uw vertrouwen.

Informeer vandaag nog hoe uw werk deel kan worden van De Janssens Werken.