News | Show all
11/05/2018

Verschijning van de architect-bemiddelaar

Een verkenning van een architecturale productie gericht op bemiddeling

05/03/2018

Architectuur in naam van de vader

Column #3 over de oorsprongsmythen van de architectuur

22/12/2017

Uplace of Shopping K? Nee, bedankt

Artikel over de architectuur van een vals dilemma rond winkelcentra

18/12/2017

Dood van een dienstverlener

Column over het bouwen als olifant in de kamer van de architectuurcultuur.

06/12/2017

Het belachelijk sublieme in de Vlaamse architectuur

Artikel over humor als het teken van kritische afstand in de architectuur

17/10/2017

Verslaafd aan architectuur

Een artikel over de betekenis van de Biertempel discussie voor de architectuurcultuur in België

05/10/2017

Wafels, bier en architectuur

Een artikel naar aanleiding van de herbestemming van de Beurs in Brussel tot biertempel naar ontwerp van Robbrecht & Daem Architecten.

18/09/2017

Creatio ex nihilo

Column #1 over de oorsprongsmythen van de architectuur

03/08/2017

Zorg dragen voor architectuur

Artikel over gebruik en postproductie in de architectuur naar aanleiding van het Jozef Plein in PC Cartias (Melle).

20/06/2017

Do Good architectuur

Artikel over de rol van ontwerp in zorgarchitectuur.

22/02/2017

Pic Nic Architectuur

Een retroactief manifest voor Pic Nic the Streets als bijdrage aan de architectuurcultuur in België. > Version Française > English Version

13/02/2017

Wraak op de commons

Een artikel over het nakende einde voor Agrocité en de toekomst voor architectuur onder zelfbeheer.

03/02/2017

Architectuur van de schaamteplek

Wie grip wil krijgen op de problemen van in psychiatrische ziekenhuizen, begint bij het ontwerp van de isolatiekamer.

22/12/2016

Van Utopia naar Wuustwezel

Er zijn weinig termen die zo’n beladen betekenis hebben in de architectuurgeschiedenis als utopie. Version Français

21/12/2016

Relational Architecture

Read about the production proces of the Kanunnik Petrus Jozef Triest Square in the Psychiatric Centre Caritas, Melle. Article in DutchEnglish / French

12/12/2016

Hoeveel samenwerking kan architectuur verdragen?

Artikel over de tentoonstelling 'Ensembles. Architectuur en Ambachtschap' in deSingel en Vlaams Architectuurinstituut.

15/10/2016

Bouwstenen voor het psychiatrisch centrum van de toekomst

Lees meer over de visieontwikkeling rond het psychiatrisch centrum van de toekomst gepubliceerd in Psyche.

03/10/2016

Eco-politiek in Brussel: Bas Smets en de Brussels Urban Landscape Biennial

Artikel over het nut en nadeel van landschapsarchitectuur als instrument voor regionale ontwikkeling in Brussel.

28/09/2016

Architectuur vol van verlangen

Artikel naar aanleiding van de opening van het Kanunnik Petrus Jozef Triest Plein in Melle.

26/09/2016

(Re)Politicize!

Proud to present the A+261 issue on architecture and politics - Dutch and French edition.

21/09/2016

Architectuur met schaduw

De 20ste eeuw baarde vele duivelspacten tussen architectuur en politiek. Opvallend genoeg wordt de architectuur van het Italiaanse fascisme tot op vandaag geprezen omwille van haar abstracte vormentaal. Dergelijke rehabilitatie is de architectuur van het Derde Rijk nooit te beurt gevallen. België heeft zo zijn eigen kleine trauma in de relatie met de politiek.

24/06/2016

Ingebedde architecten

Lees meer over de architectuur van oorlog en vrede

07/06/2016

Vakmannen aan het front

Een recensie over de bijdrage van Bravoure in de Architectuurbiennale van Venetie.

04/06/2016

Toiletemmers in Werelderfgoed

Er is iets curieus met de inrichting van de gevangenis van Merksplas, waar enkele weken geleden een opstand uitbrak. De geschiedenis van de site reflecteert een utopisch beeld van de gevangenis van de toekomst, de manier waarop omgegaan wordt met die geschiedenis symboliseert dan weer de gemiste kansen.

04/12/2015

FPC Gent: geen markt, geen gevangenis

De opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent zorgt na één jaar werking voor een grote opluchting - zelfs bij voormalige critici. De juiste vraag is niet of aanvankelijke bezorgheid terecht was, maar wel of de opluchting niet een beetje voorbarig is? 


28/10/2015

Het penitentiair verdriet van België

In de bouw van het gevangenisdorp Haren vormen de lokale en regionale overheid samen front met de actiegroepen tegen de federale overheid - of toch niet? Hoe kunnen we de knoop tussen activisme en politiek ontwarren?

23/10/2015

Een psychiatrisch centrum bouwen we samen

Ook architectuur heeft zijn plaats op de Vlaamse Hersteldagen. Doe mee op 18 november in de Vooruit.

01/09/2015

Eindelijk een kennisplatform voor humane gevangenisarchitectuur

De website www.prisongear.be presenteert het onderzoek naar een humane gevangenisarchitectuur.

07/04/2015

Ontmanteling van de psychiatrische kliniek

Lees de gevalstudies over zorgarchitectuur in Vlaanderen gepubliceerd in Psyche

22/10/2014

Een sterke leefomgeving begint met ruimteregie

Wat deelt een onafgewerkte verkeersinfrastructuur in Godsheide, een vervallen vierkantshoeve in Grote Spouwen, een gesloten mijnkatedraal in de Eisdense Tuiwijk en een geplande gevangenis op Domein Riegersvliet?


21/08/2014

Wie is er bang van het Bouwmeestercollege?

Iedereen lijkt het roerend eens dat de Vlaamse architectuur zonder de Bouwmeester overgeleverd is aan de wetten van de markt en de willekeur van het politieke bedrijf. Lees de opinie 'De Bouwmeester en de onheilsprofeten'.

20/12/2013

A humane prison is coming to your neighbourhood

As part of the Conflict & Design Triennial the knowledge platform Prison Gear presents design studies that pave the way for a humane prison in Leopoldsburg, Belgium.

16/12/2013

Een humane gevangenis komt naar je toe

Als onderdeel van de Conflict & Design Triënnale presenteert Prison Gear twee visieontwerpen voor de toekomstige gevangenis op het militaire domein Reigersvliet in Leopoldsburg.

09/10/2013

Limburg City / Stad Limburg

Read the memorandum of the Limburg Europa Workshop / Lees de projectnota van Atelier Limburg Europa

15/09/2013

The dismantling of the psychiatric clinic

Read the case studies on care architecture in Flanders

21/08/2013

Wat is ontwerpend onderzoek?

Drie vragen over ontwerpend onderzoek, drie antwoorden vanuit de Noorderkempen.

10/04/2013

Heeft een gemeenplaats ook een gemene waarde ?

Commentaarstuk bij het Architectuurboek n° 10: Radicale Gemeenplaatsen - Europese architectuur uit Vlaanderen

03/02/2013

Is onzichtbare psychiatrische zorg mogelijk?

Review van de opstart Pilootprojecten Zorg door de Vlaams Bouwmeester

06/11/2012

Limburg heeft ambitie / Limburg has ambition

Presentatie van de Startnota Provinciaal Bouwmeester Limburg / Presentation Initial Memo Limburg Government Architect

12/10/2012

Hoeveel vernieuwing kan de gevangenis verdragen ?

Lees hoe de modernisatie van de gevangenisarchitectuur in handen van Stéphane Beel begon en eindige bij het Ducpétiaux-model.

12/07/2012

San Gimignano aan de Zenne

Lees de column naar aanleiding van de Keukentoren van XDGA

11/04/2012

Sociaal-realisme of zelfcensuur

Met Jonas Staal schreef BAVO een pleidooi voor een nieuw sociaal-realisme in de kunst. Sociaal-realisme is broodnodig in het tijdperk van de hysterische reproductie.

21/02/2012

Nu ook een schreeuw om architectuur!

Niet occupy-en, maar de gevestigde orde verleiden om in crisistijden te investeren in leuke projecten. Lees hier meer over de Studio for Unsollicited Architecture.

20/01/2012

Gesloten architectuur is ook humaan

Lees meer over Fleur Agema's gevangenismodel

21/11/2011

Waarom kunstenaars niet fascistisch genoeg zijn

Lees het artikel in het decembernummer van Rekto:Verso.

12/09/2011

De Culturele Elite

Lees de bijdrage.

29/08/2011

Artist Participation in South Africa

The international PR campaign to showcase Rotterdam's robust policy on artist participation is now also tapping into the emerging African art markets.

17/06/2011

Denkverbod op liberale kunst

Column over de stellingenoorlog naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen in de cultuursector.

07/06/2011

Maak liberaal kunstbeleid liberaal

Lees BAVO's advies aan staatssecretaris Zijlstra met betrekking tot de noodgedwongen keuzen die de cultuursector in Nederland te wachten staat.

18/03/2011

International promotion campaign of the Office for Artist Participation kicks off

The City of Edinburgh will be the first to host an international promotion event of Rotterdam's innovative cultural policies for enforcing the participation of artists in heightening a city's competitiveness and securing social peace on the local level.

28/02/2011

Culture and Contestation

The essay 'Neo-Liberalism with Dutch Characteristics: The Big Fix-Up of the Netherlands and the Practice of Embedded Cultural Activism' is published in the book volume 'Culture and Contestation in the New Century'.

19/01/2011

Art and Activism

BAVO's essay 'Artists... one more effort to be really political!' is published in the volume 'Art and Activism in the age of Globalisation'.

20/10/2010

Boek verschenen: Too Active To Act

Het boek biedt een kritische analyse van de maatschappelijke betrokkenheid van culturele actoren in Nederland in de afgelopen tien jaar.

EUREGIONAL FORUM

Come with us and enjoy geographical schizophrenia!

project: EUREGIONAL FORUM

date: 18/11/2008

author: BAVO

Discussing the current and future form of the European Union cannot happen in abstract space. According to Etienne Balibar the crucial issue vis-à-vis the EU is to decide what kind of status and rights the inhabitants of this new political entity would individually and collectively enjoy. Let us thus for a moment not consider the poor outsiders knocking at Europe’s gates, nor Europe’s illegal inhabitants subjected to the abstract (and inconsistent) rule of law. Instead, we should focus on the legitimate, common citizens that populate the EU – those for example that are neither outspokenly pro nor contra the union, neither living in the core-cities of the EU nor in the Eastern hinterland, etc. – and use them as critical yardstick in the discussion on the future of Europe.

Let us start with the inhabitants of what came to be known as the Euregion Meuse-Rhine, a newly founded area located around one of the EU’s mythical places: Maastricht. According to official propaganda, the Euregion Meuse-Rhine is nothing less than a laboratory for the future EU, since it crosses borders from three old nation states, bringing together people from four language groups, fusing different political and economical networks, etc. So, the question becomes what kind of subject is produced in this Euregional entity? What does it tell us about a future Europe?

What is immediately striking about the Euregion Meuse-Rhine is the hybrid, contradictory subjectivity of its inhabitants and users. A typical inhabitant of the Euregion starts a conversation by pointing out – often with a smirk – the many small pleasures they have experienced across the Euregion’s many borders, the special bargains, the exciting interactions with foreigners at parties, school activities and so on. However, when one endorses this enthusiasm and discusses issues such as integration, deeper co-operation and cross-border thinking and acting, the mood suddenly shifts to a stubborn, even cold inertia. All sorts of unchangeable differences in cultural habits, social preferences and language are put forward as insurmountable obstacles to a further cross-border integration in the Euregion Meuse-Rhine.

This geographical schizophrenia, however, is not just the result of the emotional incapacity of individuals to meet the challenges of the EU’s process of trans-nationalization. It is crucial to see that this paradoxical subjective mode is produced by the EU policies itself. An entire propaganda machine is in place today to stimulate EU citizens into consuming the borders between the old nation states and the differences they harbour. People are constantly enthused to enjoy the cultural specificity of their close neighbours – their history, nature, cuisine, dialect. People – and businesses too – are stimulated to profit from different tax schedules, find a job across the border, buy a (second) house, expand their market, etc.

However, a precondition of this cross-border enjoyment is that the borders that are transgressed, should not be eliminated totally. If the transgressed border would not simultaneously be kept alive as a virtual reality or a fascinating artefact, the cross-border economy would collapse, since there would no longer be any interesting differences to consume. Thus, parallel to the imperative to go trans-national, the EU’s inhabitants are simultaneously asked to foster their cultural characteristics, to dig up their roots and relearn their dialect. Regions belonging to different nation states are financially supported to

capitalize their specific niche in the Euregional market, profiling their good residential climate, seducing consumers with special tax systems, intensifying their cultural identity, etc.

The fact that this dialectic of deterritorialization and reterritorialization (to use Gilles Deleuze’s terminology) seems to work for the majority of the users of the Euregion Meuse-Rhine, providing and securing their enjoyment, does not make it unproblematic. When it comes to tackling the burdens that ensue from successful cross-border industries such as drugs tourism or labour migration, we notice that people regress towards reactionary political models based on identity, the interests of the community and absolute control, and go so far as to callously undermine the cross-border opportunity of the Other. This happens, for instance, when people are allowed to work in flexible cross-border labour schemes without receiving equal social or residential rights. At the same time the cross-border activity of some simply prevents the border-enjoyment of others, as for instance is the case when wealthy residents of one country buy houses across the border, and thereby cause property prizes to rise beyond levels that local people can afford, thus effectively repressing the latter. This makes the crossing of borders for some groups not a source of an enjoyment, but on the contrary a humiliating and traumatic experience. Inversely, the borders enable poeple to leave their acute problems behind, by seeking temporary solutions across the border. In short, cross-border schizophrenia is an enjoyable factor, but it is not politically neutral, nor without considerable negative social by-effects.

The Euregion Meuse-Rhine is not a case in splendid isolation. One merely has to check the website of the EU to convince oneself of the fact that there are hardly any borders of the EU that are not part of a particular Euregion. With the Euregion Meuse-Rhine, we thus get a genuine picture of the future of Europe: a union suffering of a collective borderline syndrome, a union for which the internal borders are both the condition of possibility and impossibility, a union constantly fluctuating between a progressive and reactionary ideology, a union that opportunistically solves the dilemma of the local and the global and, moreover, a union in which all the differences (real or imagined) between the old nation states are exploited for cultural, social and economical profit. We thus have a union of 494 million people all happily living in an eternal in-between state, elastically crossing borders in order to benefit from a tax system here and enjoy a local dish there.

In short, the future of the EU is not only that of an empire in continuous expansion eastwards but also that of an ‘inland empire’ that exploits its own internal borders. No wonder that the EU, from its very start, is constantly balancing at the verge of a nervous breakdown.

References

This article is based upon BAVO’s research on the Euregion Meuse-Rhine for the Jan van Eyck Academie, Maastricht. See: www.euregionaalforum.net. Get the Euregional Paper – a collection of essays on the Euregion Meuse-Rhine and related issues – for free by sending an email to: info@janvaneyck.nl