News | Show all
11/05/2018

Verschijning van de architect-bemiddelaar

Een verkenning van een architecturale productie gericht op bemiddeling

05/03/2018

Architectuur in naam van de vader

Column #3 over de oorsprongsmythen van de architectuur

22/12/2017

Uplace of Shopping K? Nee, bedankt

Artikel over de architectuur van een vals dilemma rond winkelcentra

18/12/2017

Dood van een dienstverlener

Column over het bouwen als olifant in de kamer van de architectuurcultuur.

06/12/2017

Het belachelijk sublieme in de Vlaamse architectuur

Artikel over humor als het teken van kritische afstand in de architectuur

17/10/2017

Verslaafd aan architectuur

Een artikel over de betekenis van de Biertempel discussie voor de architectuurcultuur in België

05/10/2017

Wafels, bier en architectuur

Een artikel naar aanleiding van de herbestemming van de Beurs in Brussel tot biertempel naar ontwerp van Robbrecht & Daem Architecten.

18/09/2017

Creatio ex nihilo

Column #1 over de oorsprongsmythen van de architectuur

03/08/2017

Zorg dragen voor architectuur

Artikel over gebruik en postproductie in de architectuur naar aanleiding van het Jozef Plein in PC Cartias (Melle).

20/06/2017

Do Good architectuur

Artikel over de rol van ontwerp in zorgarchitectuur.

22/02/2017

Pic Nic Architectuur

Een retroactief manifest voor Pic Nic the Streets als bijdrage aan de architectuurcultuur in België. > Version Française > English Version

13/02/2017

Wraak op de commons

Een artikel over het nakende einde voor Agrocité en de toekomst voor architectuur onder zelfbeheer.

03/02/2017

Architectuur van de schaamteplek

Wie grip wil krijgen op de problemen van in psychiatrische ziekenhuizen, begint bij het ontwerp van de isolatiekamer.

22/12/2016

Van Utopia naar Wuustwezel

Er zijn weinig termen die zo’n beladen betekenis hebben in de architectuurgeschiedenis als utopie. Version Français

21/12/2016

Relational Architecture

Read about the production proces of the Kanunnik Petrus Jozef Triest Square in the Psychiatric Centre Caritas, Melle. Article in DutchEnglish / French

12/12/2016

Hoeveel samenwerking kan architectuur verdragen?

Artikel over de tentoonstelling 'Ensembles. Architectuur en Ambachtschap' in deSingel en Vlaams Architectuurinstituut.

15/10/2016

Bouwstenen voor het psychiatrisch centrum van de toekomst

Lees meer over de visieontwikkeling rond het psychiatrisch centrum van de toekomst gepubliceerd in Psyche.

03/10/2016

Eco-politiek in Brussel: Bas Smets en de Brussels Urban Landscape Biennial

Artikel over het nut en nadeel van landschapsarchitectuur als instrument voor regionale ontwikkeling in Brussel.

28/09/2016

Architectuur vol van verlangen

Artikel naar aanleiding van de opening van het Kanunnik Petrus Jozef Triest Plein in Melle.

26/09/2016

(Re)Politicize!

Proud to present the A+261 issue on architecture and politics - Dutch and French edition.

21/09/2016

Architectuur met schaduw

De 20ste eeuw baarde vele duivelspacten tussen architectuur en politiek. Opvallend genoeg wordt de architectuur van het Italiaanse fascisme tot op vandaag geprezen omwille van haar abstracte vormentaal. Dergelijke rehabilitatie is de architectuur van het Derde Rijk nooit te beurt gevallen. België heeft zo zijn eigen kleine trauma in de relatie met de politiek.

24/06/2016

Ingebedde architecten

Lees meer over de architectuur van oorlog en vrede

07/06/2016

Vakmannen aan het front

Een recensie over de bijdrage van Bravoure in de Architectuurbiennale van Venetie.

04/06/2016

Toiletemmers in Werelderfgoed

Er is iets curieus met de inrichting van de gevangenis van Merksplas, waar enkele weken geleden een opstand uitbrak. De geschiedenis van de site reflecteert een utopisch beeld van de gevangenis van de toekomst, de manier waarop omgegaan wordt met die geschiedenis symboliseert dan weer de gemiste kansen.

04/12/2015

FPC Gent: geen markt, geen gevangenis

De opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent zorgt na één jaar werking voor een grote opluchting - zelfs bij voormalige critici. De juiste vraag is niet of aanvankelijke bezorgheid terecht was, maar wel of de opluchting niet een beetje voorbarig is? 


28/10/2015

Het penitentiair verdriet van België

In de bouw van het gevangenisdorp Haren vormen de lokale en regionale overheid samen front met de actiegroepen tegen de federale overheid - of toch niet? Hoe kunnen we de knoop tussen activisme en politiek ontwarren?

23/10/2015

Een psychiatrisch centrum bouwen we samen

Ook architectuur heeft zijn plaats op de Vlaamse Hersteldagen. Doe mee op 18 november in de Vooruit.

01/09/2015

Eindelijk een kennisplatform voor humane gevangenisarchitectuur

De website www.prisongear.be presenteert het onderzoek naar een humane gevangenisarchitectuur.

07/04/2015

Ontmanteling van de psychiatrische kliniek

Lees de gevalstudies over zorgarchitectuur in Vlaanderen gepubliceerd in Psyche

22/10/2014

Een sterke leefomgeving begint met ruimteregie

Wat deelt een onafgewerkte verkeersinfrastructuur in Godsheide, een vervallen vierkantshoeve in Grote Spouwen, een gesloten mijnkatedraal in de Eisdense Tuiwijk en een geplande gevangenis op Domein Riegersvliet?


21/08/2014

Wie is er bang van het Bouwmeestercollege?

Iedereen lijkt het roerend eens dat de Vlaamse architectuur zonder de Bouwmeester overgeleverd is aan de wetten van de markt en de willekeur van het politieke bedrijf. Lees de opinie 'De Bouwmeester en de onheilsprofeten'.

20/12/2013

A humane prison is coming to your neighbourhood

As part of the Conflict & Design Triennial the knowledge platform Prison Gear presents design studies that pave the way for a humane prison in Leopoldsburg, Belgium.

16/12/2013

Een humane gevangenis komt naar je toe

Als onderdeel van de Conflict & Design Triënnale presenteert Prison Gear twee visieontwerpen voor de toekomstige gevangenis op het militaire domein Reigersvliet in Leopoldsburg.

09/10/2013

Limburg City / Stad Limburg

Read the memorandum of the Limburg Europa Workshop / Lees de projectnota van Atelier Limburg Europa

15/09/2013

The dismantling of the psychiatric clinic

Read the case studies on care architecture in Flanders

21/08/2013

Wat is ontwerpend onderzoek?

Drie vragen over ontwerpend onderzoek, drie antwoorden vanuit de Noorderkempen.

10/04/2013

Heeft een gemeenplaats ook een gemene waarde ?

Commentaarstuk bij het Architectuurboek n° 10: Radicale Gemeenplaatsen - Europese architectuur uit Vlaanderen

03/02/2013

Is onzichtbare psychiatrische zorg mogelijk?

Review van de opstart Pilootprojecten Zorg door de Vlaams Bouwmeester

06/11/2012

Limburg heeft ambitie / Limburg has ambition

Presentatie van de Startnota Provinciaal Bouwmeester Limburg / Presentation Initial Memo Limburg Government Architect

12/10/2012

Hoeveel vernieuwing kan de gevangenis verdragen ?

Lees hoe de modernisatie van de gevangenisarchitectuur in handen van Stéphane Beel begon en eindige bij het Ducpétiaux-model.

12/07/2012

San Gimignano aan de Zenne

Lees de column naar aanleiding van de Keukentoren van XDGA

11/04/2012

Sociaal-realisme of zelfcensuur

Met Jonas Staal schreef BAVO een pleidooi voor een nieuw sociaal-realisme in de kunst. Sociaal-realisme is broodnodig in het tijdperk van de hysterische reproductie.

21/02/2012

Nu ook een schreeuw om architectuur!

Niet occupy-en, maar de gevestigde orde verleiden om in crisistijden te investeren in leuke projecten. Lees hier meer over de Studio for Unsollicited Architecture.

20/01/2012

Gesloten architectuur is ook humaan

Lees meer over Fleur Agema's gevangenismodel

21/11/2011

Waarom kunstenaars niet fascistisch genoeg zijn

Lees het artikel in het decembernummer van Rekto:Verso.

12/09/2011

De Culturele Elite

Lees de bijdrage.

29/08/2011

Artist Participation in South Africa

The international PR campaign to showcase Rotterdam's robust policy on artist participation is now also tapping into the emerging African art markets.

17/06/2011

Denkverbod op liberale kunst

Column over de stellingenoorlog naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen in de cultuursector.

07/06/2011

Maak liberaal kunstbeleid liberaal

Lees BAVO's advies aan staatssecretaris Zijlstra met betrekking tot de noodgedwongen keuzen die de cultuursector in Nederland te wachten staat.

18/03/2011

International promotion campaign of the Office for Artist Participation kicks off

The City of Edinburgh will be the first to host an international promotion event of Rotterdam's innovative cultural policies for enforcing the participation of artists in heightening a city's competitiveness and securing social peace on the local level.

28/02/2011

Culture and Contestation

The essay 'Neo-Liberalism with Dutch Characteristics: The Big Fix-Up of the Netherlands and the Practice of Embedded Cultural Activism' is published in the book volume 'Culture and Contestation in the New Century'.

19/01/2011

Art and Activism

BAVO's essay 'Artists... one more effort to be really political!' is published in the volume 'Art and Activism in the age of Globalisation'.

20/10/2010

Boek verschenen: Too Active To Act

Het boek biedt een kritische analyse van de maatschappelijke betrokkenheid van culturele actoren in Nederland in de afgelopen tien jaar.

OPPOSITIONAL ARCHITECTURE

Welkom in de woestijn van de architecturale autonomie

project: OPPOSITIONAL ARCHITECTURE

date: 17/11/2008

author: BAVO

source: De Witte Raaf

Een reactie op Christophe Van Gerrewey’s recensie van het Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2006-2007 in De Witte Raaf #135.

Het Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2006-2007 besteedt zowel aandacht aan de architectuur in haar autonome verschijningsvorm als aan de culturele en maatschappelijke context waarbinnen deze mogelijk wordt. De vrij heftige, bijna wat emotionele recensie in De Witte Raaf #135 toont hoe deze ambitie een centrale zenuw raakt in de opvattingen omtrent architectuur die Christophe Van Gerrewey deelt met vele collega’s. De opzet van het Jaarboek Architectuur Vlaanderen als sensibilisatiemiddel – naast haar onvermijdelijke promotionele aspect – kan dus als deels geslaagd beschouwd worden. Toch voelen wij ons genoodzaakt kort in te gaan op Van Gerrewey’s toch wel geestige omschrijving van de projectomschrijvingen in het jaarboek als een nieuwe vorm van architectuurkritiek die “als een gehypnotiseerd subject (…) mechanisch en stamelend beschrijft wat hij of zij ziet.” Deze kritiek past binnen de meer algemene stelling van Van Gerrewey dat het Jaarboek Architectuur de eigen cultuur en eigen geschiedenis van de architectuur miskent.

Vooreerst moeten we stellen dat Van Gerrewey niet helemaal ongelijk heeft in zijn vaststelling van een zorgwekkende hypnotische toestand in de projectbeschrijvingen. Deze toestand moet echter teruggevoerd worden naar het object van beschrijving: zij reflecteert slechts de diepe toestand van hypnose waarin de architectuurpraktijk in Vlaanderen zich vandaag bevindt. Symptomatisch hiervoor was het feit dat geen enkele inzending voor het Jaarboek een conceptnota bevatte die het eigen ontwerp op enigerlei wijze in architectuurkritische of historische zin duidde. De conceptnota’s getuigen zo van het feit dat de architect in Vlaanderen zich vooral concentreert op zijn kerntaak: het ambacht van het architecturale object. In het uitvoeren van deze opdracht gedraagt de architect zich als een aan tekentafel en kavel gebonden demiurg die absolute zeggenschap heeft over zijn product. De hypnose situeert zich met andere woorden binnen de wijdverbreide consensus betreffende de autonomie van de architectuur als culturele productie – een consensus die Van Gerrewey in de recensie van het Jaarboek met pauselijke gratie lijkt te verdedigen. Het is de verabsolutering van deze consensus die de architectuurpraktijk inderdaad reduceert tot de loutere productie-eenheid van kasplantjes. Het gevolg van deze consensus voor de architectuurtheorie is haar reductie tot een vorm van ingebedde architectuurjournalistiek waarin de lezer meegevoerd wordt in enigmatische ontwerpbeslissingen en ontwikkelingen in het oeuvre van de architect. Van Gerrewey’s verheven oproep om de eigen geschiedenis te overdenken kan en zal de hypnotische zelfgenoegzaamheid waarmee de architect zijn taak uitvoert niet genoeg doorprikken. Waarom niet? Omdat de noodzaak voor de architect om zich in de dagelijkse uitoefening van de architectuurpraktijk te verantwoorden gesitueerd wordt binnen de veilige haven van de zelfafgebakende architectuurgeschiedenis.

Er is dan ook geen enkele aanleiding om het gebrek aan een kritische architectuurcultuur te wijten aan teveel aandacht voor processen die schijnbaar buiten de eigenlijke architectuurpraktijk vallen, zoals het bouwmanagement, participatiemogelijkheden in het ontwerp of de duurzaamheid van architectuur. Integendeel, de honende uitval van Van Gerrewey over de excessieve aandacht in de essays van het Jaarboek voor wat hij als triviale kwesties ervaart, stelt ons opnieuw in staat de gehekelde hypnotische toestand terug te voeren naar zijn eigen opvatting over het primaat van de autonomie van de architectuur als de noodzakelijke voorwaarde voor haar maatschappelijke rol. Dit is ons tweede punt. Het gebrek aan een kritische architectuurcultuur is het paradoxale en vooral trieste gevolg van de jarenlange strijd om de architectuur te definiëren als een zelfstandige discipline die slechts maatschappelijk relevant is voor zover ze zich eindeloos verhoudt tot haar eigen geschiedenis. Het mag duidelijk zijn dat de jarenlange propaganda omtrent de autonomie van de architectuur, jaren van academisch onderzoek naar een eigen architectuurcultuur, jaren van zelfreflectie op de eigen architectuurgeschiedenis, het uitlichten van zovele unieke oeuvre’s van toparchitecten en het ontplooien van grootse architecturale visoenen over Brussel weinig tot geen bijdrage geleverd hebben aan een meer volwassen architectuurpraktijk in Vlaanderen. Tenzij je het uitstrooien van confetti in de Giardini van Venetië (als onderdeel van de installatie van Office Kersten Geers en David van Severen) als een bewijs ziet dat architectuur eindelijk zichzelf geworden is, is het enige bedenkelijke succes dat de profeten van de architecturale autonomie op hun conto kunnen schrijven dat ze de dagelijkse architectuurpraktijk volledig op zichzelf hebben terug geworpen. Het enige wat de architectuurpraktijk vandaag wakker houdt is de individuele strijd tussen architecten om met het meest originele idee op de proppen te komen en zo voor zichzelf een plekje te verwerven in het Pantheon der architecten. Wie behalve de architectuurtheoreticus zal de architect verwijten het steeds wederkerende mantra ‘architectuur is architectuur is architectuur’ ietwat beperkt te interpreteren als een alibi om zich vooral op de eigen creaturen te concentreren, alsook op het eigen imago als architect. Zodra het nieuwe architectgenie aan de horizon verschijnt, staat dezelfde architectuurtheorie paraat om het schrijnende gebrek aan historisch besef te compenseren door de nieuwe goden in periodieken en tentoonstellingscatalogi snel te verheffen tot laatste stap in de architectuurgeschiedenis.

Het is niet enkel een historische vergetelheid die de emancipatie van de architectuur bedreigt. Het ahistorische opereren van de architectuur in Vlaanderen is slechts een lokale manifestatie van een meer algemene vergetelheid omtrent de maatschappelijke inbedding van de architectuur. In de zoete utopie van een disciplinaire autonomie blijkt de architectuurpraktijk te vergeten dat haar mogelijkheidsvoorwaarde doorgaans niet in zichzelf te vinden is. Opnieuw verwijzen wij naar de projectnota's die de Jaarboek redactie van architecten ontving en ook de gesprekken die zij aanging met de betrokken architecten tijdens de selectieprocedure. Veel architecten vinden het blijkbaar onnodig om zelfs nog maar de vraag van de opdrachtgever helder te definiëren – er ongetwijfeld van uitgaand dat deze ofwel zichtbaar wordt in het ontwerp, ofwel irrelevant is in het licht van de autonomie van de architectuur. Een enkele architect meermaals gelauwerd om zijn jong doch zelfbewust oeuvre (Jan De Vylder Architecten) maakte er zelfs een gedicht van – een stukje beat poetry van amper vijf lijntjes. Het is dit gebrek dat het Jaarboek Architectuur compenseert door in de essays uitgebreid in te gaan op de verschillende maatschappelijke spanningsvelden waarbinnen architectuur vandaag – bewust of onbewust – opereert. De uitval van Van Gerrewey tegen deze intentie levert het toch wel schokkende bewijs dat deze maatschappelijke vergetelheid niet alleen de architectuurpraktijk bedreigt, maar in de eerste plaats ook de architectuurtheorie zelf. In haar pauselijke missie om de autonomie van de architectuur uit te dragen, lijkt de architectuurtheorie zelf niet te weerstaan aan de hypnose die ze overal rond haar detecteert.

Van Gerrewey’s oproep aan architecten om vooral NIET wakker te liggen van zaken als bouwmanagement of duurzaamheid doet ernstige vraagtekens rijzen bij de rol en functie van de architectuurtheorie in de ontwikkeling van een meer volwassen architecturale discipline. Het is moeilijk de ogen droog te houden wanneer de theorie in volle ernst roept dat architecten vooral NIET moeten nadenken over de maatschappelijke krachten waartoe ze zich in hun dagelijkse praktijk voortdurend verhouden. Nog lachwekkender wordt het wanneer de theorie de finale emancipatie van de architectuur situeert in het NIET verantwoorden van haar activiteiten, maar in de abstracte zelfreflectie op de eigen geschiedenis. Deze zwanenzang van de architectuurtheorie dwingt ons eens te meer om te stellen dat architectuur in Vlaanderen – zowel de praktijk als de theorie – dringend behoefte heeft aan sensibilisatie en propaganda niet zozeer omtrent haar autonomie, maar wel haar heteronomie: het bewustzijn dat architectuur geen losgeslagen hemellichaam is, maar een centraal onderdeel vormt van bredere maatschappelijke ontwikkelingen die haar zowel een bestaansrecht geven als bedreigen. Enkel een beter theoretisch inzicht in de heteronomie van de architectuur kan de architectuurpraktijk in Vlaanderen redden van haar zelfgenoegzame hypnosetoestand en zo voor het eerst de noodzaak alsook het verlangen creëren om zich te verhouden tot de architectuurgeschiedenis.

References
Het Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2006-2007 (editie 2008) is een uitgave van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi): http://www.vai.be/nl/hetvai/vai_publi_detail.asp?id=289

Lees Christophe Van Gerrewey's recensie van het Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2006-2007 (editie 2008) in De Witte Raaf #135.

Deze reactie werd gepubliceerd in De Witte Raaf #139