News | Show all
11/05/2018

Verschijning van de architect-bemiddelaar

Een verkenning van een architecturale productie gericht op bemiddeling

05/03/2018

Architectuur in naam van de vader

Column #3 over de oorsprongsmythen van de architectuur

22/12/2017

Uplace of Shopping K? Nee, bedankt

Artikel over de architectuur van een vals dilemma rond winkelcentra

18/12/2017

Dood van een dienstverlener

Column over het bouwen als olifant in de kamer van de architectuurcultuur.

06/12/2017

Het belachelijk sublieme in de Vlaamse architectuur

Artikel over humor als het teken van kritische afstand in de architectuur

17/10/2017

Verslaafd aan architectuur

Een artikel over de betekenis van de Biertempel discussie voor de architectuurcultuur in België

05/10/2017

Wafels, bier en architectuur

Een artikel naar aanleiding van de herbestemming van de Beurs in Brussel tot biertempel naar ontwerp van Robbrecht & Daem Architecten.

18/09/2017

Creatio ex nihilo

Column #1 over de oorsprongsmythen van de architectuur

03/08/2017

Zorg dragen voor architectuur

Artikel over gebruik en postproductie in de architectuur naar aanleiding van het Jozef Plein in PC Cartias (Melle).

20/06/2017

Do Good architectuur

Artikel over de rol van ontwerp in zorgarchitectuur.

22/02/2017

Pic Nic Architectuur

Een retroactief manifest voor Pic Nic the Streets als bijdrage aan de architectuurcultuur in België. > Version Française > English Version

13/02/2017

Wraak op de commons

Een artikel over het nakende einde voor Agrocité en de toekomst voor architectuur onder zelfbeheer.

03/02/2017

Architectuur van de schaamteplek

Wie grip wil krijgen op de problemen van in psychiatrische ziekenhuizen, begint bij het ontwerp van de isolatiekamer.

22/12/2016

Van Utopia naar Wuustwezel

Er zijn weinig termen die zo’n beladen betekenis hebben in de architectuurgeschiedenis als utopie. Version Français

21/12/2016

Relational Architecture

Read about the production proces of the Kanunnik Petrus Jozef Triest Square in the Psychiatric Centre Caritas, Melle. Article in DutchEnglish / French

12/12/2016

Hoeveel samenwerking kan architectuur verdragen?

Artikel over de tentoonstelling 'Ensembles. Architectuur en Ambachtschap' in deSingel en Vlaams Architectuurinstituut.

15/10/2016

Bouwstenen voor het psychiatrisch centrum van de toekomst

Lees meer over de visieontwikkeling rond het psychiatrisch centrum van de toekomst gepubliceerd in Psyche.

03/10/2016

Eco-politiek in Brussel: Bas Smets en de Brussels Urban Landscape Biennial

Artikel over het nut en nadeel van landschapsarchitectuur als instrument voor regionale ontwikkeling in Brussel.

28/09/2016

Architectuur vol van verlangen

Artikel naar aanleiding van de opening van het Kanunnik Petrus Jozef Triest Plein in Melle.

26/09/2016

(Re)Politicize!

Proud to present the A+261 issue on architecture and politics - Dutch and French edition.

21/09/2016

Architectuur met schaduw

De 20ste eeuw baarde vele duivelspacten tussen architectuur en politiek. Opvallend genoeg wordt de architectuur van het Italiaanse fascisme tot op vandaag geprezen omwille van haar abstracte vormentaal. Dergelijke rehabilitatie is de architectuur van het Derde Rijk nooit te beurt gevallen. België heeft zo zijn eigen kleine trauma in de relatie met de politiek.

24/06/2016

Ingebedde architecten

Lees meer over de architectuur van oorlog en vrede

07/06/2016

Vakmannen aan het front

Een recensie over de bijdrage van Bravoure in de Architectuurbiennale van Venetie.

04/06/2016

Toiletemmers in Werelderfgoed

Er is iets curieus met de inrichting van de gevangenis van Merksplas, waar enkele weken geleden een opstand uitbrak. De geschiedenis van de site reflecteert een utopisch beeld van de gevangenis van de toekomst, de manier waarop omgegaan wordt met die geschiedenis symboliseert dan weer de gemiste kansen.

04/12/2015

FPC Gent: geen markt, geen gevangenis

De opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent zorgt na één jaar werking voor een grote opluchting - zelfs bij voormalige critici. De juiste vraag is niet of aanvankelijke bezorgheid terecht was, maar wel of de opluchting niet een beetje voorbarig is? 


28/10/2015

Het penitentiair verdriet van België

In de bouw van het gevangenisdorp Haren vormen de lokale en regionale overheid samen front met de actiegroepen tegen de federale overheid - of toch niet? Hoe kunnen we de knoop tussen activisme en politiek ontwarren?

23/10/2015

Een psychiatrisch centrum bouwen we samen

Ook architectuur heeft zijn plaats op de Vlaamse Hersteldagen. Doe mee op 18 november in de Vooruit.

01/09/2015

Eindelijk een kennisplatform voor humane gevangenisarchitectuur

De website www.prisongear.be presenteert het onderzoek naar een humane gevangenisarchitectuur.

07/04/2015

Ontmanteling van de psychiatrische kliniek

Lees de gevalstudies over zorgarchitectuur in Vlaanderen gepubliceerd in Psyche

22/10/2014

Een sterke leefomgeving begint met ruimteregie

Wat deelt een onafgewerkte verkeersinfrastructuur in Godsheide, een vervallen vierkantshoeve in Grote Spouwen, een gesloten mijnkatedraal in de Eisdense Tuiwijk en een geplande gevangenis op Domein Riegersvliet?


21/08/2014

Wie is er bang van het Bouwmeestercollege?

Iedereen lijkt het roerend eens dat de Vlaamse architectuur zonder de Bouwmeester overgeleverd is aan de wetten van de markt en de willekeur van het politieke bedrijf. Lees de opinie 'De Bouwmeester en de onheilsprofeten'.

20/12/2013

A humane prison is coming to your neighbourhood

As part of the Conflict & Design Triennial the knowledge platform Prison Gear presents design studies that pave the way for a humane prison in Leopoldsburg, Belgium.

16/12/2013

Een humane gevangenis komt naar je toe

Als onderdeel van de Conflict & Design Triënnale presenteert Prison Gear twee visieontwerpen voor de toekomstige gevangenis op het militaire domein Reigersvliet in Leopoldsburg.

09/10/2013

Limburg City / Stad Limburg

Read the memorandum of the Limburg Europa Workshop / Lees de projectnota van Atelier Limburg Europa

15/09/2013

The dismantling of the psychiatric clinic

Read the case studies on care architecture in Flanders

21/08/2013

Wat is ontwerpend onderzoek?

Drie vragen over ontwerpend onderzoek, drie antwoorden vanuit de Noorderkempen.

10/04/2013

Heeft een gemeenplaats ook een gemene waarde ?

Commentaarstuk bij het Architectuurboek n° 10: Radicale Gemeenplaatsen - Europese architectuur uit Vlaanderen

03/02/2013

Is onzichtbare psychiatrische zorg mogelijk?

Review van de opstart Pilootprojecten Zorg door de Vlaams Bouwmeester

06/11/2012

Limburg heeft ambitie / Limburg has ambition

Presentatie van de Startnota Provinciaal Bouwmeester Limburg / Presentation Initial Memo Limburg Government Architect

12/10/2012

Hoeveel vernieuwing kan de gevangenis verdragen ?

Lees hoe de modernisatie van de gevangenisarchitectuur in handen van Stéphane Beel begon en eindige bij het Ducpétiaux-model.

12/07/2012

San Gimignano aan de Zenne

Lees de column naar aanleiding van de Keukentoren van XDGA

11/04/2012

Sociaal-realisme of zelfcensuur

Met Jonas Staal schreef BAVO een pleidooi voor een nieuw sociaal-realisme in de kunst. Sociaal-realisme is broodnodig in het tijdperk van de hysterische reproductie.

21/02/2012

Nu ook een schreeuw om architectuur!

Niet occupy-en, maar de gevestigde orde verleiden om in crisistijden te investeren in leuke projecten. Lees hier meer over de Studio for Unsollicited Architecture.

20/01/2012

Gesloten architectuur is ook humaan

Lees meer over Fleur Agema's gevangenismodel

21/11/2011

Waarom kunstenaars niet fascistisch genoeg zijn

Lees het artikel in het decembernummer van Rekto:Verso.

12/09/2011

De Culturele Elite

Lees de bijdrage.

29/08/2011

Artist Participation in South Africa

The international PR campaign to showcase Rotterdam's robust policy on artist participation is now also tapping into the emerging African art markets.

17/06/2011

Denkverbod op liberale kunst

Column over de stellingenoorlog naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen in de cultuursector.

07/06/2011

Maak liberaal kunstbeleid liberaal

Lees BAVO's advies aan staatssecretaris Zijlstra met betrekking tot de noodgedwongen keuzen die de cultuursector in Nederland te wachten staat.

18/03/2011

International promotion campaign of the Office for Artist Participation kicks off

The City of Edinburgh will be the first to host an international promotion event of Rotterdam's innovative cultural policies for enforcing the participation of artists in heightening a city's competitiveness and securing social peace on the local level.

28/02/2011

Culture and Contestation

The essay 'Neo-Liberalism with Dutch Characteristics: The Big Fix-Up of the Netherlands and the Practice of Embedded Cultural Activism' is published in the book volume 'Culture and Contestation in the New Century'.

19/01/2011

Art and Activism

BAVO's essay 'Artists... one more effort to be really political!' is published in the volume 'Art and Activism in the age of Globalisation'.

20/10/2010

Boek verschenen: Too Active To Act

Het boek biedt een kritische analyse van de maatschappelijke betrokkenheid van culturele actoren in Nederland in de afgelopen tien jaar.

OPPOSITIONAL ARCHITECTURE

Kinderwelzijn in de grootstad

project: OPPOSITIONAL ARCHITECTURE

date: 02/06/2016

author: BAVO

source: A-plus

status: article

Download PDF

BUROBILL en ZAMPONE bieden perspectief op inbreiding in Brussel met het inpassen van kinderdagverblijf nieuw Kinderland op twee niet-grondgebonden verdiepingen.


De locatie van deze crèche is het scholencomplex in Nieuwland in de druk bewoonde Krakeelwijk nabij het Zuidstation. Het is een typisch Brusselse constellatie met meerdere scholen die op, onder en door elkaar gehuisvest worden. Basisschool Sint-Joris, het Zaveldal (buitengewoon secundair onderwijs), de hoofdstedelijke Academie voor muziek, woord en dans en het Franstalige Institut Dominique Pire delen dezelfde infrastructuur.

Het idee was om het complex uit te breiden tot een brede school (en er ook buitenschoolse programma’s te introduceren). De vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool elsene plande een voorziening met 45 plaatsen. De capaciteit werd verhoogd tot 68 plaatsen dankzij tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), eigenaar van het scholencomplex.

Zo ontstond de uitdaging om het kinderdagverblijf te schikken binnen het scholencomplex en tegelijk te voldoen aan strenge normen op vlak van hygiëne, onderhoud en veiligheid – een buitenspeelruimte was onder andere verplicht. Vertrekpunt was de inpassing van de crèche van 1407 m² op twee niet-grondgebonden verdiepingen. Het was de beperkte ruimte die de verantwoordelijke Zusters Annuntiaten van Heverlee in erfpacht kregen van de VGC.

Burobill en Zampone zorgden op een drietal vlakken voor innovatieve ontwerpoplossingen. Ten eerste zien we hoe de eendimensionale gevel een territoriale diepte krijgt. Een zwevende hellingbaan leidt de gebruiker langs de buitengevel direct naar het inkomportaal op de hoger gelegen verdieping. De verplichte buitenruimte werd voorzien als uitkragend terras aan de gevel – waardoor het terras tegelijk dienst doet als luifel voor inkom en speelplaats. Het is enkel vanuit de inkom dat een spiltrap doorsteekt naar de leefgroepen op de tweede verdieping. De hellingbaan heeft een verlengstuk dat in de toekomst toegang zal bieden tot andere delen van het gebouw. De directe toegang langs de gevel vermijdt het gebruik van de traditionele lift- en trappenkokers en schoolgangen.

Vervolgens is er de uitbreiding van de bouwenveloppe op de tweede verdieping. Samen met het uitkragende terras wordt extra nuttige vloeroppervlakte gewonnen buiten het bestaande volume. Hierdoor ontstaat een zee van open ruimte rond de gesloten kern met verzorgingslokalen en slaapkamers. In de plaats van de gebruikelijke schoolgang komt een vrije ruimteverdeling met schuivende glaswanden. De gesloten gevel wordt vervangen door een glasgevel die uitgeeft op het buitenterras. Hierdoor kijkt de crèche aan beide zeiden uit op het stadslandschap – met aan de ene zijde de Nederlandstalige speelplaats en aan de andere zijde de Franstalige speelplaats.

Ten slotte is er de prikkelende inrichting van het kinderdagverblijf. De architecten werkten hiervoor nauw samen met beeldend kunstenaar Benoît. Opvallend zijn vooral de speelse motieven van de keramische tegelvloer die verbindingen suggereren tussen binnen en buiten. Ook zien we diverse kleuren op het vast en los meubilair (in contrast met de rustige slaapkamers). Of ook de uitbundige illustraties op het vele glas. De kunstintegratie toont hoe de vereisten qua hygiëne, onderhoud en veiligheid geen kwaliteitsbeperking hoeven te zijn, maar voor hetzelfde geld een aanknopingspunt vormen voor architecturale meerwaarde.

Alles samen is de formule van nieuw Kinderland een unicum. Kruipers en peuters spelen in een open paviljoenachtig verblijf annex terras op de tweede verdieping in hartje Brussel. De directie vond licht, lucht en zicht in alle windrichtingen belangrijk, omdat veel van de kinderen in benepen flats wonen zonder tuin en zonder perspectief. De modernistische droom dat architectuur een directe bijdrage levert tot het welzijn van haar gebruikers, is hiermee springlevend en actueel.

 

 

References

Gepubliceerd in A+ 260, pp. 30-31