News | Show all
11/05/2018

Verschijning van de architect-bemiddelaar

Een verkenning van een architecturale productie gericht op bemiddeling

05/03/2018

Architectuur in naam van de vader

Column #3 over de oorsprongsmythen van de architectuur

22/12/2017

Uplace of Shopping K? Nee, bedankt

Artikel over de architectuur van een vals dilemma rond winkelcentra

18/12/2017

Dood van een dienstverlener

Column over het bouwen als olifant in de kamer van de architectuurcultuur.

06/12/2017

Het belachelijk sublieme in de Vlaamse architectuur

Artikel over humor als het teken van kritische afstand in de architectuur

17/10/2017

Verslaafd aan architectuur

Een artikel over de betekenis van de Biertempel discussie voor de architectuurcultuur in België

05/10/2017

Wafels, bier en architectuur

Een artikel naar aanleiding van de herbestemming van de Beurs in Brussel tot biertempel naar ontwerp van Robbrecht & Daem Architecten.

18/09/2017

Creatio ex nihilo

Column #1 over de oorsprongsmythen van de architectuur

03/08/2017

Zorg dragen voor architectuur

Artikel over gebruik en postproductie in de architectuur naar aanleiding van het Jozef Plein in PC Cartias (Melle).

20/06/2017

Do Good architectuur

Artikel over de rol van ontwerp in zorgarchitectuur.

22/02/2017

Pic Nic Architectuur

Een retroactief manifest voor Pic Nic the Streets als bijdrage aan de architectuurcultuur in België. > Version Française > English Version

13/02/2017

Wraak op de commons

Een artikel over het nakende einde voor Agrocité en de toekomst voor architectuur onder zelfbeheer.

03/02/2017

Architectuur van de schaamteplek

Wie grip wil krijgen op de problemen van in psychiatrische ziekenhuizen, begint bij het ontwerp van de isolatiekamer.

22/12/2016

Van Utopia naar Wuustwezel

Er zijn weinig termen die zo’n beladen betekenis hebben in de architectuurgeschiedenis als utopie. Version Français

21/12/2016

Relational Architecture

Read about the production proces of the Kanunnik Petrus Jozef Triest Square in the Psychiatric Centre Caritas, Melle. Article in DutchEnglish / French

12/12/2016

Hoeveel samenwerking kan architectuur verdragen?

Artikel over de tentoonstelling 'Ensembles. Architectuur en Ambachtschap' in deSingel en Vlaams Architectuurinstituut.

15/10/2016

Bouwstenen voor het psychiatrisch centrum van de toekomst

Lees meer over de visieontwikkeling rond het psychiatrisch centrum van de toekomst gepubliceerd in Psyche.

03/10/2016

Eco-politiek in Brussel: Bas Smets en de Brussels Urban Landscape Biennial

Artikel over het nut en nadeel van landschapsarchitectuur als instrument voor regionale ontwikkeling in Brussel.

28/09/2016

Architectuur vol van verlangen

Artikel naar aanleiding van de opening van het Kanunnik Petrus Jozef Triest Plein in Melle.

26/09/2016

(Re)Politicize!

Proud to present the A+261 issue on architecture and politics - Dutch and French edition.

21/09/2016

Architectuur met schaduw

De 20ste eeuw baarde vele duivelspacten tussen architectuur en politiek. Opvallend genoeg wordt de architectuur van het Italiaanse fascisme tot op vandaag geprezen omwille van haar abstracte vormentaal. Dergelijke rehabilitatie is de architectuur van het Derde Rijk nooit te beurt gevallen. België heeft zo zijn eigen kleine trauma in de relatie met de politiek.

24/06/2016

Ingebedde architecten

Lees meer over de architectuur van oorlog en vrede

07/06/2016

Vakmannen aan het front

Een recensie over de bijdrage van Bravoure in de Architectuurbiennale van Venetie.

04/06/2016

Toiletemmers in Werelderfgoed

Er is iets curieus met de inrichting van de gevangenis van Merksplas, waar enkele weken geleden een opstand uitbrak. De geschiedenis van de site reflecteert een utopisch beeld van de gevangenis van de toekomst, de manier waarop omgegaan wordt met die geschiedenis symboliseert dan weer de gemiste kansen.

04/12/2015

FPC Gent: geen markt, geen gevangenis

De opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent zorgt na één jaar werking voor een grote opluchting - zelfs bij voormalige critici. De juiste vraag is niet of aanvankelijke bezorgheid terecht was, maar wel of de opluchting niet een beetje voorbarig is? 


28/10/2015

Het penitentiair verdriet van België

In de bouw van het gevangenisdorp Haren vormen de lokale en regionale overheid samen front met de actiegroepen tegen de federale overheid - of toch niet? Hoe kunnen we de knoop tussen activisme en politiek ontwarren?

23/10/2015

Een psychiatrisch centrum bouwen we samen

Ook architectuur heeft zijn plaats op de Vlaamse Hersteldagen. Doe mee op 18 november in de Vooruit.

01/09/2015

Eindelijk een kennisplatform voor humane gevangenisarchitectuur

De website www.prisongear.be presenteert het onderzoek naar een humane gevangenisarchitectuur.

07/04/2015

Ontmanteling van de psychiatrische kliniek

Lees de gevalstudies over zorgarchitectuur in Vlaanderen gepubliceerd in Psyche

22/10/2014

Een sterke leefomgeving begint met ruimteregie

Wat deelt een onafgewerkte verkeersinfrastructuur in Godsheide, een vervallen vierkantshoeve in Grote Spouwen, een gesloten mijnkatedraal in de Eisdense Tuiwijk en een geplande gevangenis op Domein Riegersvliet?


21/08/2014

Wie is er bang van het Bouwmeestercollege?

Iedereen lijkt het roerend eens dat de Vlaamse architectuur zonder de Bouwmeester overgeleverd is aan de wetten van de markt en de willekeur van het politieke bedrijf. Lees de opinie 'De Bouwmeester en de onheilsprofeten'.

20/12/2013

A humane prison is coming to your neighbourhood

As part of the Conflict & Design Triennial the knowledge platform Prison Gear presents design studies that pave the way for a humane prison in Leopoldsburg, Belgium.

16/12/2013

Een humane gevangenis komt naar je toe

Als onderdeel van de Conflict & Design Triënnale presenteert Prison Gear twee visieontwerpen voor de toekomstige gevangenis op het militaire domein Reigersvliet in Leopoldsburg.

09/10/2013

Limburg City / Stad Limburg

Read the memorandum of the Limburg Europa Workshop / Lees de projectnota van Atelier Limburg Europa

15/09/2013

The dismantling of the psychiatric clinic

Read the case studies on care architecture in Flanders

21/08/2013

Wat is ontwerpend onderzoek?

Drie vragen over ontwerpend onderzoek, drie antwoorden vanuit de Noorderkempen.

10/04/2013

Heeft een gemeenplaats ook een gemene waarde ?

Commentaarstuk bij het Architectuurboek n° 10: Radicale Gemeenplaatsen - Europese architectuur uit Vlaanderen

03/02/2013

Is onzichtbare psychiatrische zorg mogelijk?

Review van de opstart Pilootprojecten Zorg door de Vlaams Bouwmeester

06/11/2012

Limburg heeft ambitie / Limburg has ambition

Presentatie van de Startnota Provinciaal Bouwmeester Limburg / Presentation Initial Memo Limburg Government Architect

12/10/2012

Hoeveel vernieuwing kan de gevangenis verdragen ?

Lees hoe de modernisatie van de gevangenisarchitectuur in handen van Stéphane Beel begon en eindige bij het Ducpétiaux-model.

12/07/2012

San Gimignano aan de Zenne

Lees de column naar aanleiding van de Keukentoren van XDGA

11/04/2012

Sociaal-realisme of zelfcensuur

Met Jonas Staal schreef BAVO een pleidooi voor een nieuw sociaal-realisme in de kunst. Sociaal-realisme is broodnodig in het tijdperk van de hysterische reproductie.

21/02/2012

Nu ook een schreeuw om architectuur!

Niet occupy-en, maar de gevestigde orde verleiden om in crisistijden te investeren in leuke projecten. Lees hier meer over de Studio for Unsollicited Architecture.

20/01/2012

Gesloten architectuur is ook humaan

Lees meer over Fleur Agema's gevangenismodel

21/11/2011

Waarom kunstenaars niet fascistisch genoeg zijn

Lees het artikel in het decembernummer van Rekto:Verso.

12/09/2011

De Culturele Elite

Lees de bijdrage.

29/08/2011

Artist Participation in South Africa

The international PR campaign to showcase Rotterdam's robust policy on artist participation is now also tapping into the emerging African art markets.

17/06/2011

Denkverbod op liberale kunst

Column over de stellingenoorlog naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen in de cultuursector.

07/06/2011

Maak liberaal kunstbeleid liberaal

Lees BAVO's advies aan staatssecretaris Zijlstra met betrekking tot de noodgedwongen keuzen die de cultuursector in Nederland te wachten staat.

18/03/2011

International promotion campaign of the Office for Artist Participation kicks off

The City of Edinburgh will be the first to host an international promotion event of Rotterdam's innovative cultural policies for enforcing the participation of artists in heightening a city's competitiveness and securing social peace on the local level.

28/02/2011

Culture and Contestation

The essay 'Neo-Liberalism with Dutch Characteristics: The Big Fix-Up of the Netherlands and the Practice of Embedded Cultural Activism' is published in the book volume 'Culture and Contestation in the New Century'.

19/01/2011

Art and Activism

BAVO's essay 'Artists... one more effort to be really political!' is published in the volume 'Art and Activism in the age of Globalisation'.

20/10/2010

Boek verschenen: Too Active To Act

Het boek biedt een kritische analyse van de maatschappelijke betrokkenheid van culturele actoren in Nederland in de afgelopen tien jaar.

OPPOSITIONAL ARCHITECTURE

Architectuur van de schaamteplek

project: OPPOSITIONAL ARCHITECTURE

date: 02/02/2017

author: BAVO

source: De Standaard

status: article

 

De doorlichting van de inspectieverslagen over psychiatrische ziekenhuizen in Vlaanderen (DS 28 januari) kan het best worden aangevuld met het infrastructurele vraagstuk. Verouderde gebouwen en afwijkingen op de regelgeving schemeren door in de aangehaalde punten van kritiek. Dat er meer aan de hand is, zien we als we focussen op de belangrijkste infrastructuur voor vrijheidsbeperkende maatregelen in de psychiatrie: de isolatiekamer.

Ik heb in Vlaanderen veel psychiatrische instellingen bezocht. Twee zaken vallen op, als we kijken naar het ontwerp van de isolatiekamer. In de eerste plaats krijgen we telkens dezelfde ruimtelijke setting te zien. De generieke vormgeving staat in schril contrast met de nauwkeurigheid waarmee psychiatrische profielen uit elkaar geplozen worden en waarmee elke doelgroep een specifiek behandeltraject voorgeschoteld krijgt. In tegenstelling daarmee ziet de isolatiekamer er in elke afdeling en voor elke doelgroep exact hetzelfde uit: als een isolatiekamer.

Het trauma van een maatregel die de vrijheid beperkt, ligt voor een groot deel in de confrontatie met de muren en deuren van die isolatiekamer. De stereotiepe vormgeving bestaat uit een centraal opgesteld monolithisch bed met fixatiemogelijkheden, een geblindeerd venster, vleeskleurig linoleum als vloer­ en wandbekleding (soms pastelgroen), een toilet met verdoken sifon en eventueel een tweede interventiedeur.

Niet alleen krijgen we telkens hetzelfde te zien, in alle verschillende situaties krijgen we ook hetzelfde te horen. Telkens wordt met grote schroom de deur naar de gang met isolatiekamers geopend. De rondleiding wordt onmiddellijk begeleid door duizend­en­een excuses. De ruimte is een erfstuk dat aangetroffen werd bij de interne verhuizing in het ziekenhuis. De stereotiepe vormgeving is te wijten aan onwrikbare regelgeving. En dat de nieuwe technische snufjes het er niet beter op maken.

De isolatiekamer staat garant voor ongemakkelijke situaties voor patiënten en voor personeel. Een psychiater heette ons welkom in wat hij de ‘schaamteplek’ van de afdeling noemde. Daar, tussen vier kale muren, botsen goede intenties op de beschikbare infrastructuur. De isolatiekamer staat haaks op theoretische modellen die aangeleerd worden op school en haaks op de waarden die ziekenhuizen hanteren, maar blijft ondertussen in gebruik – soms uit noodzaak en soms op vraag van de patiënt.

Het probleem van de isolatiekamer is dat ze fundamenteel verwaarloosd wordt in het ontwerpproces. Iedereen heeft kritiek en droomt van vernieuwing, maar toch blijkt de isolatiekamer onuitroeibaar. Zelfs binnen aftandse ziekenhuisgebouwen is de kamer doorgaans prima in orde met regelgeving en uitgerust met de nieuwste gadgets. De ruimte mag kaal en kil zijn, de lucht muf en droog, maar de inrichting is nooit echt verouderd.

Ook in nieuwbouwprojecten is de isolatiekamer het onveranderlijke, inerte en tegelijk totaal onaangepaste deel van het psychiatrisch ziekenhuis. Ik bezocht een recent gebouwd ziekenhuiscomplex dat inmiddels onderworpen werd aan een ad­hoc­verbouwing. De isolatiekamer werd omgebouwd tot een studio waarbij het vroegere portaal dienstdoet als zitkamer en een nutteloze patio is omgevormd tot buitenterras. De inzet van het personeel is prijzenswaardig en het resultaat stemt hoopvol, maar de objectieve situatie blijft cynisch. Het is alsof we een nieuwe, peperdure villa bouwen om die bij ingebruikname onmiddellijk te mutileren.

De gevleugelde woorden van Bob Van Reeth, de eerste Vlaams Bouwmeester, krijgen in de isolatiekamer een nieuwe betekenis: architectuur kun je beter niet overlaten aan de architect alleen. Vergeef architecten dat ze zonder nadenken dezelfde kamer copy­pasten. Vergeef bedrijven dat ze niet verder kijken dan de neus van hun innovatieve gadget lang is. Vergeef directies die pragmatische beslissingen nemen met het oog op haalbaarheid en snelheid van uitvoering. Vergeef subsidieverstrekkers dat ze verpletterd worden onder de eigen regelgeving. Vergeef beleidsmakers van wie de ambities gedwarsboomd worden door bezuinigingsmaatregelen.

 

Het geweld van de dwangmaatregel wordt, voor een groot deel, uitgeoefend door de isolatiekamer als zodanig. De gedeelde verantwoordelijkheid om te komen tot een ruimte voor humane isolatie, in het beste geval gericht op preventie en herstel, vraagt meer respect in de dagelijkse zorgverlening én in het ontwerpproces.

References

Gepubliceerd in De Standaard, 31 januari 2017, p. 29.