News | Show all
11/05/2018

Verschijning van de architect-bemiddelaar

Een verkenning van een architecturale productie gericht op bemiddeling

05/03/2018

Architectuur in naam van de vader

Column #3 over de oorsprongsmythen van de architectuur

22/12/2017

Uplace of Shopping K? Nee, bedankt

Artikel over de architectuur van een vals dilemma rond winkelcentra

18/12/2017

Dood van een dienstverlener

Column over het bouwen als olifant in de kamer van de architectuurcultuur.

06/12/2017

Het belachelijk sublieme in de Vlaamse architectuur

Artikel over humor als het teken van kritische afstand in de architectuur

17/10/2017

Verslaafd aan architectuur

Een artikel over de betekenis van de Biertempel discussie voor de architectuurcultuur in België

05/10/2017

Wafels, bier en architectuur

Een artikel naar aanleiding van de herbestemming van de Beurs in Brussel tot biertempel naar ontwerp van Robbrecht & Daem Architecten.

18/09/2017

Creatio ex nihilo

Column #1 over de oorsprongsmythen van de architectuur

03/08/2017

Zorg dragen voor architectuur

Artikel over gebruik en postproductie in de architectuur naar aanleiding van het Jozef Plein in PC Cartias (Melle).

20/06/2017

Do Good architectuur

Artikel over de rol van ontwerp in zorgarchitectuur.

22/02/2017

Pic Nic Architectuur

Een retroactief manifest voor Pic Nic the Streets als bijdrage aan de architectuurcultuur in België. > Version Française > English Version

13/02/2017

Wraak op de commons

Een artikel over het nakende einde voor Agrocité en de toekomst voor architectuur onder zelfbeheer.

03/02/2017

Architectuur van de schaamteplek

Wie grip wil krijgen op de problemen van in psychiatrische ziekenhuizen, begint bij het ontwerp van de isolatiekamer.

22/12/2016

Van Utopia naar Wuustwezel

Er zijn weinig termen die zo’n beladen betekenis hebben in de architectuurgeschiedenis als utopie. Version Français

21/12/2016

Relational Architecture

Read about the production proces of the Kanunnik Petrus Jozef Triest Square in the Psychiatric Centre Caritas, Melle. Article in DutchEnglish / French

12/12/2016

Hoeveel samenwerking kan architectuur verdragen?

Artikel over de tentoonstelling 'Ensembles. Architectuur en Ambachtschap' in deSingel en Vlaams Architectuurinstituut.

15/10/2016

Bouwstenen voor het psychiatrisch centrum van de toekomst

Lees meer over de visieontwikkeling rond het psychiatrisch centrum van de toekomst gepubliceerd in Psyche.

03/10/2016

Eco-politiek in Brussel: Bas Smets en de Brussels Urban Landscape Biennial

Artikel over het nut en nadeel van landschapsarchitectuur als instrument voor regionale ontwikkeling in Brussel.

28/09/2016

Architectuur vol van verlangen

Artikel naar aanleiding van de opening van het Kanunnik Petrus Jozef Triest Plein in Melle.

26/09/2016

(Re)Politicize!

Proud to present the A+261 issue on architecture and politics - Dutch and French edition.

21/09/2016

Architectuur met schaduw

De 20ste eeuw baarde vele duivelspacten tussen architectuur en politiek. Opvallend genoeg wordt de architectuur van het Italiaanse fascisme tot op vandaag geprezen omwille van haar abstracte vormentaal. Dergelijke rehabilitatie is de architectuur van het Derde Rijk nooit te beurt gevallen. België heeft zo zijn eigen kleine trauma in de relatie met de politiek.

24/06/2016

Ingebedde architecten

Lees meer over de architectuur van oorlog en vrede

07/06/2016

Vakmannen aan het front

Een recensie over de bijdrage van Bravoure in de Architectuurbiennale van Venetie.

04/06/2016

Toiletemmers in Werelderfgoed

Er is iets curieus met de inrichting van de gevangenis van Merksplas, waar enkele weken geleden een opstand uitbrak. De geschiedenis van de site reflecteert een utopisch beeld van de gevangenis van de toekomst, de manier waarop omgegaan wordt met die geschiedenis symboliseert dan weer de gemiste kansen.

04/12/2015

FPC Gent: geen markt, geen gevangenis

De opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent zorgt na één jaar werking voor een grote opluchting - zelfs bij voormalige critici. De juiste vraag is niet of aanvankelijke bezorgheid terecht was, maar wel of de opluchting niet een beetje voorbarig is? 


28/10/2015

Het penitentiair verdriet van België

In de bouw van het gevangenisdorp Haren vormen de lokale en regionale overheid samen front met de actiegroepen tegen de federale overheid - of toch niet? Hoe kunnen we de knoop tussen activisme en politiek ontwarren?

23/10/2015

Een psychiatrisch centrum bouwen we samen

Ook architectuur heeft zijn plaats op de Vlaamse Hersteldagen. Doe mee op 18 november in de Vooruit.

01/09/2015

Eindelijk een kennisplatform voor humane gevangenisarchitectuur

De website www.prisongear.be presenteert het onderzoek naar een humane gevangenisarchitectuur.

07/04/2015

Ontmanteling van de psychiatrische kliniek

Lees de gevalstudies over zorgarchitectuur in Vlaanderen gepubliceerd in Psyche

22/10/2014

Een sterke leefomgeving begint met ruimteregie

Wat deelt een onafgewerkte verkeersinfrastructuur in Godsheide, een vervallen vierkantshoeve in Grote Spouwen, een gesloten mijnkatedraal in de Eisdense Tuiwijk en een geplande gevangenis op Domein Riegersvliet?


21/08/2014

Wie is er bang van het Bouwmeestercollege?

Iedereen lijkt het roerend eens dat de Vlaamse architectuur zonder de Bouwmeester overgeleverd is aan de wetten van de markt en de willekeur van het politieke bedrijf. Lees de opinie 'De Bouwmeester en de onheilsprofeten'.

20/12/2013

A humane prison is coming to your neighbourhood

As part of the Conflict & Design Triennial the knowledge platform Prison Gear presents design studies that pave the way for a humane prison in Leopoldsburg, Belgium.

16/12/2013

Een humane gevangenis komt naar je toe

Als onderdeel van de Conflict & Design Triënnale presenteert Prison Gear twee visieontwerpen voor de toekomstige gevangenis op het militaire domein Reigersvliet in Leopoldsburg.

09/10/2013

Limburg City / Stad Limburg

Read the memorandum of the Limburg Europa Workshop / Lees de projectnota van Atelier Limburg Europa

15/09/2013

The dismantling of the psychiatric clinic

Read the case studies on care architecture in Flanders

21/08/2013

Wat is ontwerpend onderzoek?

Drie vragen over ontwerpend onderzoek, drie antwoorden vanuit de Noorderkempen.

10/04/2013

Heeft een gemeenplaats ook een gemene waarde ?

Commentaarstuk bij het Architectuurboek n° 10: Radicale Gemeenplaatsen - Europese architectuur uit Vlaanderen

03/02/2013

Is onzichtbare psychiatrische zorg mogelijk?

Review van de opstart Pilootprojecten Zorg door de Vlaams Bouwmeester

06/11/2012

Limburg heeft ambitie / Limburg has ambition

Presentatie van de Startnota Provinciaal Bouwmeester Limburg / Presentation Initial Memo Limburg Government Architect

12/10/2012

Hoeveel vernieuwing kan de gevangenis verdragen ?

Lees hoe de modernisatie van de gevangenisarchitectuur in handen van Stéphane Beel begon en eindige bij het Ducpétiaux-model.

12/07/2012

San Gimignano aan de Zenne

Lees de column naar aanleiding van de Keukentoren van XDGA

11/04/2012

Sociaal-realisme of zelfcensuur

Met Jonas Staal schreef BAVO een pleidooi voor een nieuw sociaal-realisme in de kunst. Sociaal-realisme is broodnodig in het tijdperk van de hysterische reproductie.

21/02/2012

Nu ook een schreeuw om architectuur!

Niet occupy-en, maar de gevestigde orde verleiden om in crisistijden te investeren in leuke projecten. Lees hier meer over de Studio for Unsollicited Architecture.

20/01/2012

Gesloten architectuur is ook humaan

Lees meer over Fleur Agema's gevangenismodel

21/11/2011

Waarom kunstenaars niet fascistisch genoeg zijn

Lees het artikel in het decembernummer van Rekto:Verso.

12/09/2011

De Culturele Elite

Lees de bijdrage.

29/08/2011

Artist Participation in South Africa

The international PR campaign to showcase Rotterdam's robust policy on artist participation is now also tapping into the emerging African art markets.

17/06/2011

Denkverbod op liberale kunst

Column over de stellingenoorlog naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen in de cultuursector.

07/06/2011

Maak liberaal kunstbeleid liberaal

Lees BAVO's advies aan staatssecretaris Zijlstra met betrekking tot de noodgedwongen keuzen die de cultuursector in Nederland te wachten staat.

18/03/2011

International promotion campaign of the Office for Artist Participation kicks off

The City of Edinburgh will be the first to host an international promotion event of Rotterdam's innovative cultural policies for enforcing the participation of artists in heightening a city's competitiveness and securing social peace on the local level.

28/02/2011

Culture and Contestation

The essay 'Neo-Liberalism with Dutch Characteristics: The Big Fix-Up of the Netherlands and the Practice of Embedded Cultural Activism' is published in the book volume 'Culture and Contestation in the New Century'.

19/01/2011

Art and Activism

BAVO's essay 'Artists... one more effort to be really political!' is published in the volume 'Art and Activism in the age of Globalisation'.

20/10/2010

Boek verschenen: Too Active To Act

Het boek biedt een kritische analyse van de maatschappelijke betrokkenheid van culturele actoren in Nederland in de afgelopen tien jaar.

OPPOSITIONAL ARCHITECTURE

Ook een projectdefinitie vergt creativiteit

project: OPPOSITIONAL ARCHITECTURE

date: 14/08/2014

author: BAVO

source: Psyche

status: article

Download PDF

Huis Perrekes is een rust- en verzorgingstehuis voor personen met dementie in Oosterlo. De bestaande infrastructuur wordt uitgebreid tot een woonzorgcontinuüm. De selectie van architect gebeurde via een Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester. Vijf architectenteams stellen zich voor aan de hand van een schetsontwerp.

Uniek is dat de selectieprocedure vooraf gegaan werd door een conceptstudie o.l.v. architect Ester Goris. Een lijvig document beschrijft o.a. het woningvraagstuk bij dementie, belevingsgerichte zorgvisie, mogelijke huis- en tuintypologieën, gewenste uitbreiding, beschikbare bouwgrond, bestaande infrastructuur, omliggende nederzettingspatronen, verwachtingen van gebruikers, enzovoorts. Het resultaat is een diepgaand inhoudelijk masterplan dat in een tweede fase uitgewerkt wordt tot werkbare bouwplannen.

De meerwaarde van de conceptstudie ligt niet alleen in de handreiking naar architecten, maar vooral in de zogenaamde capaciteitsopbouw van de opdrachtgever. De conceptstudie stelt directie en personeel in staat om de noden en verlangens te vertalen in een heldere projectdefinitie. Vaak wordt vergeten dat dergelijke projectdefinitie misschien wel het meest creatieve luik van het hele bouwproces vormt. Het onderstaande artikel toont hoe de vijf schetsontwerpen variaties vormen op hetzelfde thema dat vooraf gedefinieerd werd.

Opdracht
Huis Perrekes wil een divers en geïntegreerd woonzorgaanbod voor personen met dementie creëren. Met het oog hierop worden aparte ‘huizen’ gevraagd die deel uitmaken van een normaal dorpsweefsel. De uitbreiding betreft een woonzorghuis, zorgpension, kinderdagopvang, assistentiewoningen en bijbehorende tuinen. De entiteiten moeten horizontaal georganiseerd worden en discontinuïteit in materiaalgebruik wordt best vermeden.

De nieuwe huizen moeten opgenomen worden in een parkachtige omgeving, maar wel bereikbaar zijn voor beperkt gemotoriseerd verkeer. Een stelsel publieke, semi-publieke en private tuinen moet de belevingswaarde van het woonzorgcentrum verhogen. Het masterplan voorziet een landruil met de Stad Geel. De huidige verdeling in voor- en achtergrond wordt hertekend naar twee kavels aan de straat. Het eigendom van Stad Geel kan zo benut worden als groene open ruimte.

Voorstel 1
Het ontwerp van PT Architecten plaatst vier gebouwen, elk in een andere stijl, aan de oostgrens van het perceel. Het zorgpension vormt het uithangbord aan straat. In de rug van het zorgpension wordt het verzorgingstehuis voorzien. De polyvalente ruimte wordt opgevat als een kiosk centraal in het park. Aan de achterzijde van het perceel wordt het kinderdagverblijf en de assistentiewoningen gestapeld. Het geheel vormt een open parkachtige omgeving.

Het woonzorgcentrum wordt opengesteld voor circulatie doorheen het dorp. De dorpsbewoners leveren zo een spontane bijdrage aan een humane zorgomgeving. Omgekeerd stimuleert de dagelijkse activiteit in en rond de zorgwoningen het dorpsleven. De afgezonderde, polyvalente ruimte is gemakkelijk toegankelijk voor de dorpsbewoners, terwijl tussen het zorgpension en verzorgingstehuis een beschermde binnentuin voorzien wordt.

Voorstel 2
Het ontwerp van Schmitz / Igodt plaatst vier langwerpige gebouwen loodrecht op de straat. Elke woning wordt hierdoor afzonderlijk toegankelijk vanop straat. De tussenliggende tuinen maken het terrein doorwaadbaar voor dorpsbewoners. De autonomie van elk huis wordt benadrukt door een diverse vormgeving en dito materialisatie. Enkele luifels en passerellen verbinden de vier gebouwen en maken interne circulatie mogelijk.

De woonvolumes sluiten aan op de rijwoningen in de dorpsstraat. Het zorgcentrum is hiermee zichtbaar aanwezig op het dorpsplein. Elk huis krijgt alle elementen die een traditionele woning kenmerkt, zoals stoep, voortuin en achtertuin. De groene ruimte achter in het perceel presenteert zich als een akker die de bestaande en nieuwe infrastructuur met elkaar verbindt. Het straatprofiel schermt de groene ruimte af van het dorpsplein.

Voorstel 3
RAUM gaat uit van een volledige bebouwing van de oostelijke kavel. Interne passages definiëren woonvolumes met elk een eigen karakter. Het zorgpension bevindt zich aan straat, met net daarachter het verzorgingstehuis. De centrale ligging van het kinderdagverblijf zorgt voor leven op het terrein. De assistentiewoningen sluiten aan op woonwijk achter het terrein. De polyvalente ruimte staat als een afzonderlijk huis tussen de rijhuizen aan de dorpsstraat.

De westelijke kavel vormt een aaneenschakeling van belevingstuinen die scherp afgezoomd worden met paden toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. De tuinen presenteren zich als een braakliggend weiland waar de bewoners vanuit huis naartoe wandelen. Aan de straatzijde wordt naast de polyvalente ruimte een verhard plein voorzien met zitbanken en bomen. Aan de achterzijde van het terrein wordt een parking voorzien aansluitend op de naburige wijk.

Voorstel 4
UR Architects ontwerpen vier gebouwen met een variërende omvang en verspreide ligging, maar zelfde structuur. Elk gebouw heeft een facilitaire met een reeks kamers rondom. Het zorgpension staat aan de straat, centraal op de kavel, met de polyvalente ruimtes op de benedenverdieping. Het verzorgingstehuis en kinderdagverblijf liggen centraal en zelfs verzonken in de groene omgeving. De assistentiewoningen sluiten aan op de woonwijk achter.

De gebouwen liggen als stapstenen op de site. Hun onderlinge verschuiving bakent diverse buitenruimten af met elke een eigen sfeer: een dierenweide, een moestuin, een speeltuin en twee huistuinen. Aan straat wordt een parking voorzien. Ook de bestaande gebouwen van het zorgcentrum krijgen huistuinen. De verschillende gebouwen en buitenruimten worden met elkaar verbonden door een netwerk van groene paden die het hele gebied doorkruist.

Voorstel 5
NU Architectuuratelier ontwerpt een amalgaan van drie kleine, individuele wooneenheden met opvallende hellende daken. Alles bestaat uit één bouwlaag, behalve aan de straatzijde, waar de assistentiewoningen bovenop het kinderdagverblijf komen. Zorghotel en polyvalente ruimte worden samengebracht in een volume dat van de straat tot diep op het erf reikt. Het verzorgingshuis ligt aan de achterzijde en wordt door groen afgeschermd van de omgeving.

De hoge, groene omheining maakt van de dierenweide een ontmoetingsplaats van het zorgcentrum. Rond de dierenweide is een verhard pad aangelegd dat alle huizen met elkaar en met de straat verbindt. Het pad functioneert tegelijk als speelplaats. Elk huis wordt afgeschermd door een groene buffer. Op die manier worden ook de tuinen van de bestaande gebouwen opgenomen in een open, maar beschermende woonomgeving.

 

References
Artikel gepubliceerd in Psyche, jaargang 26 (3), september 2014, uitgave van VVGG