News | Show all
11/05/2018

Verschijning van de architect-bemiddelaar

Een verkenning van een architecturale productie gericht op bemiddeling

05/03/2018

Architectuur in naam van de vader

Column #3 over de oorsprongsmythen van de architectuur

22/12/2017

Uplace of Shopping K? Nee, bedankt

Artikel over de architectuur van een vals dilemma rond winkelcentra

18/12/2017

Dood van een dienstverlener

Column over het bouwen als olifant in de kamer van de architectuurcultuur.

06/12/2017

Het belachelijk sublieme in de Vlaamse architectuur

Artikel over humor als het teken van kritische afstand in de architectuur

17/10/2017

Verslaafd aan architectuur

Een artikel over de betekenis van de Biertempel discussie voor de architectuurcultuur in België

05/10/2017

Wafels, bier en architectuur

Een artikel naar aanleiding van de herbestemming van de Beurs in Brussel tot biertempel naar ontwerp van Robbrecht & Daem Architecten.

18/09/2017

Creatio ex nihilo

Column #1 over de oorsprongsmythen van de architectuur

03/08/2017

Zorg dragen voor architectuur

Artikel over gebruik en postproductie in de architectuur naar aanleiding van het Jozef Plein in PC Cartias (Melle).

20/06/2017

Do Good architectuur

Artikel over de rol van ontwerp in zorgarchitectuur.

22/02/2017

Pic Nic Architectuur

Een retroactief manifest voor Pic Nic the Streets als bijdrage aan de architectuurcultuur in België. > Version Française > English Version

13/02/2017

Wraak op de commons

Een artikel over het nakende einde voor Agrocité en de toekomst voor architectuur onder zelfbeheer.

03/02/2017

Architectuur van de schaamteplek

Wie grip wil krijgen op de problemen van in psychiatrische ziekenhuizen, begint bij het ontwerp van de isolatiekamer.

22/12/2016

Van Utopia naar Wuustwezel

Er zijn weinig termen die zo’n beladen betekenis hebben in de architectuurgeschiedenis als utopie. Version Français

21/12/2016

Relational Architecture

Read about the production proces of the Kanunnik Petrus Jozef Triest Square in the Psychiatric Centre Caritas, Melle. Article in DutchEnglish / French

12/12/2016

Hoeveel samenwerking kan architectuur verdragen?

Artikel over de tentoonstelling 'Ensembles. Architectuur en Ambachtschap' in deSingel en Vlaams Architectuurinstituut.

15/10/2016

Bouwstenen voor het psychiatrisch centrum van de toekomst

Lees meer over de visieontwikkeling rond het psychiatrisch centrum van de toekomst gepubliceerd in Psyche.

03/10/2016

Eco-politiek in Brussel: Bas Smets en de Brussels Urban Landscape Biennial

Artikel over het nut en nadeel van landschapsarchitectuur als instrument voor regionale ontwikkeling in Brussel.

28/09/2016

Architectuur vol van verlangen

Artikel naar aanleiding van de opening van het Kanunnik Petrus Jozef Triest Plein in Melle.

26/09/2016

(Re)Politicize!

Proud to present the A+261 issue on architecture and politics - Dutch and French edition.

21/09/2016

Architectuur met schaduw

De 20ste eeuw baarde vele duivelspacten tussen architectuur en politiek. Opvallend genoeg wordt de architectuur van het Italiaanse fascisme tot op vandaag geprezen omwille van haar abstracte vormentaal. Dergelijke rehabilitatie is de architectuur van het Derde Rijk nooit te beurt gevallen. België heeft zo zijn eigen kleine trauma in de relatie met de politiek.

24/06/2016

Ingebedde architecten

Lees meer over de architectuur van oorlog en vrede

07/06/2016

Vakmannen aan het front

Een recensie over de bijdrage van Bravoure in de Architectuurbiennale van Venetie.

04/06/2016

Toiletemmers in Werelderfgoed

Er is iets curieus met de inrichting van de gevangenis van Merksplas, waar enkele weken geleden een opstand uitbrak. De geschiedenis van de site reflecteert een utopisch beeld van de gevangenis van de toekomst, de manier waarop omgegaan wordt met die geschiedenis symboliseert dan weer de gemiste kansen.

04/12/2015

FPC Gent: geen markt, geen gevangenis

De opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent zorgt na één jaar werking voor een grote opluchting - zelfs bij voormalige critici. De juiste vraag is niet of aanvankelijke bezorgheid terecht was, maar wel of de opluchting niet een beetje voorbarig is? 


28/10/2015

Het penitentiair verdriet van België

In de bouw van het gevangenisdorp Haren vormen de lokale en regionale overheid samen front met de actiegroepen tegen de federale overheid - of toch niet? Hoe kunnen we de knoop tussen activisme en politiek ontwarren?

23/10/2015

Een psychiatrisch centrum bouwen we samen

Ook architectuur heeft zijn plaats op de Vlaamse Hersteldagen. Doe mee op 18 november in de Vooruit.

01/09/2015

Eindelijk een kennisplatform voor humane gevangenisarchitectuur

De website www.prisongear.be presenteert het onderzoek naar een humane gevangenisarchitectuur.

07/04/2015

Ontmanteling van de psychiatrische kliniek

Lees de gevalstudies over zorgarchitectuur in Vlaanderen gepubliceerd in Psyche

22/10/2014

Een sterke leefomgeving begint met ruimteregie

Wat deelt een onafgewerkte verkeersinfrastructuur in Godsheide, een vervallen vierkantshoeve in Grote Spouwen, een gesloten mijnkatedraal in de Eisdense Tuiwijk en een geplande gevangenis op Domein Riegersvliet?


21/08/2014

Wie is er bang van het Bouwmeestercollege?

Iedereen lijkt het roerend eens dat de Vlaamse architectuur zonder de Bouwmeester overgeleverd is aan de wetten van de markt en de willekeur van het politieke bedrijf. Lees de opinie 'De Bouwmeester en de onheilsprofeten'.

20/12/2013

A humane prison is coming to your neighbourhood

As part of the Conflict & Design Triennial the knowledge platform Prison Gear presents design studies that pave the way for a humane prison in Leopoldsburg, Belgium.

16/12/2013

Een humane gevangenis komt naar je toe

Als onderdeel van de Conflict & Design Triënnale presenteert Prison Gear twee visieontwerpen voor de toekomstige gevangenis op het militaire domein Reigersvliet in Leopoldsburg.

09/10/2013

Limburg City / Stad Limburg

Read the memorandum of the Limburg Europa Workshop / Lees de projectnota van Atelier Limburg Europa

15/09/2013

The dismantling of the psychiatric clinic

Read the case studies on care architecture in Flanders

21/08/2013

Wat is ontwerpend onderzoek?

Drie vragen over ontwerpend onderzoek, drie antwoorden vanuit de Noorderkempen.

10/04/2013

Heeft een gemeenplaats ook een gemene waarde ?

Commentaarstuk bij het Architectuurboek n° 10: Radicale Gemeenplaatsen - Europese architectuur uit Vlaanderen

03/02/2013

Is onzichtbare psychiatrische zorg mogelijk?

Review van de opstart Pilootprojecten Zorg door de Vlaams Bouwmeester

06/11/2012

Limburg heeft ambitie / Limburg has ambition

Presentatie van de Startnota Provinciaal Bouwmeester Limburg / Presentation Initial Memo Limburg Government Architect

12/10/2012

Hoeveel vernieuwing kan de gevangenis verdragen ?

Lees hoe de modernisatie van de gevangenisarchitectuur in handen van Stéphane Beel begon en eindige bij het Ducpétiaux-model.

12/07/2012

San Gimignano aan de Zenne

Lees de column naar aanleiding van de Keukentoren van XDGA

11/04/2012

Sociaal-realisme of zelfcensuur

Met Jonas Staal schreef BAVO een pleidooi voor een nieuw sociaal-realisme in de kunst. Sociaal-realisme is broodnodig in het tijdperk van de hysterische reproductie.

21/02/2012

Nu ook een schreeuw om architectuur!

Niet occupy-en, maar de gevestigde orde verleiden om in crisistijden te investeren in leuke projecten. Lees hier meer over de Studio for Unsollicited Architecture.

20/01/2012

Gesloten architectuur is ook humaan

Lees meer over Fleur Agema's gevangenismodel

21/11/2011

Waarom kunstenaars niet fascistisch genoeg zijn

Lees het artikel in het decembernummer van Rekto:Verso.

12/09/2011

De Culturele Elite

Lees de bijdrage.

29/08/2011

Artist Participation in South Africa

The international PR campaign to showcase Rotterdam's robust policy on artist participation is now also tapping into the emerging African art markets.

17/06/2011

Denkverbod op liberale kunst

Column over de stellingenoorlog naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen in de cultuursector.

07/06/2011

Maak liberaal kunstbeleid liberaal

Lees BAVO's advies aan staatssecretaris Zijlstra met betrekking tot de noodgedwongen keuzen die de cultuursector in Nederland te wachten staat.

18/03/2011

International promotion campaign of the Office for Artist Participation kicks off

The City of Edinburgh will be the first to host an international promotion event of Rotterdam's innovative cultural policies for enforcing the participation of artists in heightening a city's competitiveness and securing social peace on the local level.

28/02/2011

Culture and Contestation

The essay 'Neo-Liberalism with Dutch Characteristics: The Big Fix-Up of the Netherlands and the Practice of Embedded Cultural Activism' is published in the book volume 'Culture and Contestation in the New Century'.

19/01/2011

Art and Activism

BAVO's essay 'Artists... one more effort to be really political!' is published in the volume 'Art and Activism in the age of Globalisation'.

20/10/2010

Boek verschenen: Too Active To Act

Het boek biedt een kritische analyse van de maatschappelijke betrokkenheid van culturele actoren in Nederland in de afgelopen tien jaar.

OPPOSITIONAL ARCHITECTURE

Het werk moet nog beginnen

project: OPPOSITIONAL ARCHITECTURE

date: 23/04/2013

author: BAVO

source: Ruimte

status: article

 

(download pdf uit Ruimte #17)

Limburg wil een Provinciaal Bouwmeester aanstellen. Veel hangt af van de keuze van de juiste persoon. De Provinciaal Bouwmeester moet een professional zijn, die op onafhankelijke wijze adviseert over de architecturale en ruimtelijke kwaliteit van de Limburgse leefomgeving.

Het op de eerste Staten-Generaal van de Limburgse architectuur (21 november 2012, C-Mine Genk) besproken voorstel van Architectuurwijzer vzw om een Provinciaal Bouwmeester aan te stellen wordt door de Limburgse provinciegouverneur Herman Reynders omarmd. De gouverneur bevestigt hiermee dat de kwaliteit van de leefomgeving belangrijk is voor het creëren van een sterk merk. Eindelijk worden de handvatten van het provinciaal bestuursniveau benut voor ontwerpoverleg, ruimteregie en ontwerpend onderzoek.

Het is een logische keuze om een Provinciaal Bouwmeester Limburg op te brengen in het kabinet van de provinciegouverneur. De zorg voor de kwaliteit van de leefomgeving vereist de integratie van verschillende beleidsgebieden zoals ruimtelijke ordening, milieu, wonen, economie, toerisme en cultuur. Binnen het kader van de algemene bevoegdheid van de provinciegouverneur kan de Provinciaal Bouwmeester, geval per geval, als verbindingsofficier optreden. Die positie dwingt tegelijk tot waakzaamheid, en wel om twee redenen. De Provinciaal Bouwmeester Limburg mag zich noch tot het provinciaal bestuursniveau noch tot Limburg beperken.

Een eerste uitdaging voor de Provinciaal Bouwmeester Limburg wordt het opkrikken van het ambitieniveau van de 44 Limburgse steden en gemeenten met het oog op het tot stand brengen van een sterke leefomgeving. Bob Van Reeth sprak ooit de gevleugelde woorden ‘de Bouwmeester bouwt niet’ . Maar de Bouwmeester mag ook niets opdringen. De competentie van een lokale overheid wordt niet verhoogd door bevoogding en prestigedrang, maar door op geduldige wijze belangstelling te wekken voor wat Willem-Jan Neutelings ooit ‘de bulk en de fond’ noemde.

Tijdens de Staten-Generaal van Limburgse architectuur benadrukte Jo Coenen, voormalig Rijksbouwmeester van Nederland, dat het succes van een bouwmeester afhankelijk is van de configuratie die hij/zij uitzet. De Provinciaal Bouwmeester Limburg kan hierbij rekenen op natuurlijke partners, zoals Architectuurwijzer (een vzw ter promotie van hedendaagse architectuur in Limburg) en de Provinciale Hogeschool Limburg. Maar hij zal ook extra steunpunten moeten zoeken in het lokale professionele en maatschappelijke veld. Een sterke leefomgeving in Limburg is immers ondenkbaar zonder steun van de basis.

Uniek instrument
De tweede uitdaging voor de Provinciaal Bouwmeester Limburg bestaat in het aanscherpen van de ruimtelijke ambitie van Limburg in een regionale en/of euregionale context. Wilfried Vandeghinste (projectleider van WinVorm bij Leiedal) adviseerde de Staten-Generaal van Limburg om de ontwikkeling van een sterk merk niet door bestuurlijke grenzen te laten afremmen. Belangrijke ontwerpopgaven stoppen immers niet aan de provinciegrens. Grensoverschrijdende samenwerking is voor de Provinciaal Bouwmeester een must.

Bovendien kan de kwaliteit van de Limburgse leefomgeving niet los worden gezien van het Vlaams beleid inzake onder meer wonen, steden, ruimtelijke ordening en leefmilieu. Maar de relatie is wederkerig. Een visionair kader voor de Limburgse leefomgeving is nodig voor het onderbouwen van nieuw Vlaams beleid. Het zal ook dienen als toetssteen voor de taken die de gouverneur uitoefent als turbomanager voor vergunningsprocedures van Vlaamse investeringsprojecten.

Kortom: de Provinciaal Bouwmeester Limburg is het aan zichzelf verplicht om te zorgen voor continue onderlinge afstemming met Vlaanderen en de Euregio Maas-Rijn. Het takenpakket van de Provinciaal Bouwmeester moet daarom ook zo worden opgevat dat het complementair is aan het optreden van de Vlaams Bouwmeester – waarop de openbare besturen in Limburg overigens nog te weinig een beroep doen. Samenwerkingsverbanden met vergelijkbare instanties in de Euregio Maas-Rijn, zoals de Rijksbouwmeester in Nederland en de Cel Architectuur in Wallonië, moeten onderzocht worden.

Met de aanstelling van de Provinciaal Bouwmeester Limburg is het werk niet af. Architectuurwijzer zal erop moeten toezien dat het unieke instrument dat het initieerde niet ten prooi valt aan politieke manipulatie, bestuurlijke verdeeldheid en/of administratieve rompslomp. De functie van Bouwmeester is weliswaar bedoeld om de ontwerpcultuur te depolitiseren, maar dreigt vaak nog het slachtoffer te worden van de interne politiek. Het formuleren van ruimtelijke ambities is geen neutrale activiteit en dient permanent geconfronteerd te worden met de basis.

Buitenstaander
Veel hangt natuurlijk af van de keuze van de juiste persoon. De functie van Provinciaal Bouwmeester Limburg mag vooral niet verambtelijken. Het is daarom verstandig om een vacature uit te schrijven voor een beperkte en niet-verlengbare termijn – naar het model van de Vlaams Bouwmeester. De aanstelling van personen met telkens een ander profiel en een andere achtergrond (achtereenvolgens Bob Van Reeth, Marcel Smets en Peter Swinnen) zorgde daar binnen dezelfde functieomschrijving voor nieuwe aandachtspunten en de noodzakelijke discontinuïteit.

De Provinciaal Bouwmeester Limburg moet een professional zijn, die de gouverneur op onafhankelijke wijze adviseert over de architecturale en ruimtelijke kwaliteit van de Limburgse leefomgeving. Hij hoeft niet noodzakelijk uit Limburg afkomstig te zijn of in Limburg zijn domicilie te hebben. De aanstelling van niet-Antwerpenaren als Antwerps stadsbouwmeester (achtereenvolgens René Daniels en Kristiaan Borret) is nooit een nadeel gebleken. De objectieve blik van een geëngageerd buitenstaander kan zelfs een pluspunt zijn. Maar het allerbelangrijkste is dat de Provinciaal Bouwmeester een ruimtelijke dynamiek op gang brengt die recht doet aan de ambitie van Limburg.


Een visionair kader voor de Limburgse leefomgeving is nodig

 

References

 

Gepubliceerd in Ruimte #17, uitgave van VRP