News | Show all
11/05/2018

Verschijning van de architect-bemiddelaar

Een verkenning van een architecturale productie gericht op bemiddeling

05/03/2018

Architectuur in naam van de vader

Column #3 over de oorsprongsmythen van de architectuur

22/12/2017

Uplace of Shopping K? Nee, bedankt

Artikel over de architectuur van een vals dilemma rond winkelcentra

18/12/2017

Dood van een dienstverlener

Column over het bouwen als olifant in de kamer van de architectuurcultuur.

06/12/2017

Het belachelijk sublieme in de Vlaamse architectuur

Artikel over humor als het teken van kritische afstand in de architectuur

17/10/2017

Verslaafd aan architectuur

Een artikel over de betekenis van de Biertempel discussie voor de architectuurcultuur in België

05/10/2017

Wafels, bier en architectuur

Een artikel naar aanleiding van de herbestemming van de Beurs in Brussel tot biertempel naar ontwerp van Robbrecht & Daem Architecten.

18/09/2017

Creatio ex nihilo

Column #1 over de oorsprongsmythen van de architectuur

03/08/2017

Zorg dragen voor architectuur

Artikel over gebruik en postproductie in de architectuur naar aanleiding van het Jozef Plein in PC Cartias (Melle).

20/06/2017

Do Good architectuur

Artikel over de rol van ontwerp in zorgarchitectuur.

22/02/2017

Pic Nic Architectuur

Een retroactief manifest voor Pic Nic the Streets als bijdrage aan de architectuurcultuur in België. > Version Française > English Version

13/02/2017

Wraak op de commons

Een artikel over het nakende einde voor Agrocité en de toekomst voor architectuur onder zelfbeheer.

03/02/2017

Architectuur van de schaamteplek

Wie grip wil krijgen op de problemen van in psychiatrische ziekenhuizen, begint bij het ontwerp van de isolatiekamer.

22/12/2016

Van Utopia naar Wuustwezel

Er zijn weinig termen die zo’n beladen betekenis hebben in de architectuurgeschiedenis als utopie. Version Français

21/12/2016

Relational Architecture

Read about the production proces of the Kanunnik Petrus Jozef Triest Square in the Psychiatric Centre Caritas, Melle. Article in DutchEnglish / French

12/12/2016

Hoeveel samenwerking kan architectuur verdragen?

Artikel over de tentoonstelling 'Ensembles. Architectuur en Ambachtschap' in deSingel en Vlaams Architectuurinstituut.

15/10/2016

Bouwstenen voor het psychiatrisch centrum van de toekomst

Lees meer over de visieontwikkeling rond het psychiatrisch centrum van de toekomst gepubliceerd in Psyche.

03/10/2016

Eco-politiek in Brussel: Bas Smets en de Brussels Urban Landscape Biennial

Artikel over het nut en nadeel van landschapsarchitectuur als instrument voor regionale ontwikkeling in Brussel.

28/09/2016

Architectuur vol van verlangen

Artikel naar aanleiding van de opening van het Kanunnik Petrus Jozef Triest Plein in Melle.

26/09/2016

(Re)Politicize!

Proud to present the A+261 issue on architecture and politics - Dutch and French edition.

21/09/2016

Architectuur met schaduw

De 20ste eeuw baarde vele duivelspacten tussen architectuur en politiek. Opvallend genoeg wordt de architectuur van het Italiaanse fascisme tot op vandaag geprezen omwille van haar abstracte vormentaal. Dergelijke rehabilitatie is de architectuur van het Derde Rijk nooit te beurt gevallen. België heeft zo zijn eigen kleine trauma in de relatie met de politiek.

24/06/2016

Ingebedde architecten

Lees meer over de architectuur van oorlog en vrede

07/06/2016

Vakmannen aan het front

Een recensie over de bijdrage van Bravoure in de Architectuurbiennale van Venetie.

04/06/2016

Toiletemmers in Werelderfgoed

Er is iets curieus met de inrichting van de gevangenis van Merksplas, waar enkele weken geleden een opstand uitbrak. De geschiedenis van de site reflecteert een utopisch beeld van de gevangenis van de toekomst, de manier waarop omgegaan wordt met die geschiedenis symboliseert dan weer de gemiste kansen.

04/12/2015

FPC Gent: geen markt, geen gevangenis

De opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent zorgt na één jaar werking voor een grote opluchting - zelfs bij voormalige critici. De juiste vraag is niet of aanvankelijke bezorgheid terecht was, maar wel of de opluchting niet een beetje voorbarig is? 


28/10/2015

Het penitentiair verdriet van België

In de bouw van het gevangenisdorp Haren vormen de lokale en regionale overheid samen front met de actiegroepen tegen de federale overheid - of toch niet? Hoe kunnen we de knoop tussen activisme en politiek ontwarren?

23/10/2015

Een psychiatrisch centrum bouwen we samen

Ook architectuur heeft zijn plaats op de Vlaamse Hersteldagen. Doe mee op 18 november in de Vooruit.

01/09/2015

Eindelijk een kennisplatform voor humane gevangenisarchitectuur

De website www.prisongear.be presenteert het onderzoek naar een humane gevangenisarchitectuur.

07/04/2015

Ontmanteling van de psychiatrische kliniek

Lees de gevalstudies over zorgarchitectuur in Vlaanderen gepubliceerd in Psyche

22/10/2014

Een sterke leefomgeving begint met ruimteregie

Wat deelt een onafgewerkte verkeersinfrastructuur in Godsheide, een vervallen vierkantshoeve in Grote Spouwen, een gesloten mijnkatedraal in de Eisdense Tuiwijk en een geplande gevangenis op Domein Riegersvliet?


21/08/2014

Wie is er bang van het Bouwmeestercollege?

Iedereen lijkt het roerend eens dat de Vlaamse architectuur zonder de Bouwmeester overgeleverd is aan de wetten van de markt en de willekeur van het politieke bedrijf. Lees de opinie 'De Bouwmeester en de onheilsprofeten'.

20/12/2013

A humane prison is coming to your neighbourhood

As part of the Conflict & Design Triennial the knowledge platform Prison Gear presents design studies that pave the way for a humane prison in Leopoldsburg, Belgium.

16/12/2013

Een humane gevangenis komt naar je toe

Als onderdeel van de Conflict & Design Triënnale presenteert Prison Gear twee visieontwerpen voor de toekomstige gevangenis op het militaire domein Reigersvliet in Leopoldsburg.

09/10/2013

Limburg City / Stad Limburg

Read the memorandum of the Limburg Europa Workshop / Lees de projectnota van Atelier Limburg Europa

15/09/2013

The dismantling of the psychiatric clinic

Read the case studies on care architecture in Flanders

21/08/2013

Wat is ontwerpend onderzoek?

Drie vragen over ontwerpend onderzoek, drie antwoorden vanuit de Noorderkempen.

10/04/2013

Heeft een gemeenplaats ook een gemene waarde ?

Commentaarstuk bij het Architectuurboek n° 10: Radicale Gemeenplaatsen - Europese architectuur uit Vlaanderen

03/02/2013

Is onzichtbare psychiatrische zorg mogelijk?

Review van de opstart Pilootprojecten Zorg door de Vlaams Bouwmeester

06/11/2012

Limburg heeft ambitie / Limburg has ambition

Presentatie van de Startnota Provinciaal Bouwmeester Limburg / Presentation Initial Memo Limburg Government Architect

12/10/2012

Hoeveel vernieuwing kan de gevangenis verdragen ?

Lees hoe de modernisatie van de gevangenisarchitectuur in handen van Stéphane Beel begon en eindige bij het Ducpétiaux-model.

12/07/2012

San Gimignano aan de Zenne

Lees de column naar aanleiding van de Keukentoren van XDGA

11/04/2012

Sociaal-realisme of zelfcensuur

Met Jonas Staal schreef BAVO een pleidooi voor een nieuw sociaal-realisme in de kunst. Sociaal-realisme is broodnodig in het tijdperk van de hysterische reproductie.

21/02/2012

Nu ook een schreeuw om architectuur!

Niet occupy-en, maar de gevestigde orde verleiden om in crisistijden te investeren in leuke projecten. Lees hier meer over de Studio for Unsollicited Architecture.

20/01/2012

Gesloten architectuur is ook humaan

Lees meer over Fleur Agema's gevangenismodel

21/11/2011

Waarom kunstenaars niet fascistisch genoeg zijn

Lees het artikel in het decembernummer van Rekto:Verso.

12/09/2011

De Culturele Elite

Lees de bijdrage.

29/08/2011

Artist Participation in South Africa

The international PR campaign to showcase Rotterdam's robust policy on artist participation is now also tapping into the emerging African art markets.

17/06/2011

Denkverbod op liberale kunst

Column over de stellingenoorlog naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen in de cultuursector.

07/06/2011

Maak liberaal kunstbeleid liberaal

Lees BAVO's advies aan staatssecretaris Zijlstra met betrekking tot de noodgedwongen keuzen die de cultuursector in Nederland te wachten staat.

18/03/2011

International promotion campaign of the Office for Artist Participation kicks off

The City of Edinburgh will be the first to host an international promotion event of Rotterdam's innovative cultural policies for enforcing the participation of artists in heightening a city's competitiveness and securing social peace on the local level.

28/02/2011

Culture and Contestation

The essay 'Neo-Liberalism with Dutch Characteristics: The Big Fix-Up of the Netherlands and the Practice of Embedded Cultural Activism' is published in the book volume 'Culture and Contestation in the New Century'.

19/01/2011

Art and Activism

BAVO's essay 'Artists... one more effort to be really political!' is published in the volume 'Art and Activism in the age of Globalisation'.

20/10/2010

Boek verschenen: Too Active To Act

Het boek biedt een kritische analyse van de maatschappelijke betrokkenheid van culturele actoren in Nederland in de afgelopen tien jaar.

CULTURAL ACTIVISM TODAY

Why a Lack of Imagination is Needed in Radical Politics Today

project: CULTURAL ACTIVISM TODAY

date: 16/12/2011

author: BAVO

source: administrator

status: article

 

 

Today, the debate about an alternative for the current societal order - based on the twin principles of free market capitalism and representative democracy - is everywhere, with radical social movements such as the Indignados or the Occupy Movement acting as their avant-garde. One of the big problems for these movements is to genuinely engage and mobilize the so-called 99% of the population that is said to be excluded in the current order of high finance capitalism and whose interests are underrepresented in it. This 99% - which is said to include normal, unpolitical people such as the notorious ‘Joe the plumber’ who was all-present in the 2008 presidential campaign in the U.S. in 2008 - is eagerly used by the protesters as a way to prop up their legitimacy and maintain the illusion that their protest is not just the protest of a radical, ultra-leftist minority. However, all and all, and for the time being, the relation between the current resistance movements and this 99% is a rather indirect and traditional one of representation: in avant-garde fashion, the radicals are acting and speaking on their behalf, rather than it being a situation in which the 99% themselves are acting out their frustrations and speak for themselves. The challenge of the current protest movements - and perhaps also its ultimate test - is thus to get the non-radicalized sections of the majority of the population to take an active part into building an alternative society and economy outside the existing ideological co-ordinates of liberal-capitalist democracy.

With regards to the mobilization of the discontented, it seems as if right-wing populist parties - at least in European countries such as the Netherlands, Belgium, Austria, France or Italy - are doing a much better job and are succeeding where left-wing politics is failing. Over the past decades, these parties have managed to gain much support from the lower and middle sections of the population, albeit of course with a reactionary agenda (staying for the largest part within the existing framework of free market and representative democracy), a negative concept of change as well as within specific sections of the population.

In relation to this success of right-wing and populist politics to win the hearts and minds of large sections of the disenfranchised population, there seems to be a growing awareness among the Left about the necessity to learn from the successes of populist politics and try to beat it at its own game. A recent issue of ‘Open’, a Dutch magazine on art and public space, published in November 2010, attempts exactly that, by proposing an alternative definition of politics as the ‘art of the imagination’. In the introductory essay, sociologist and activist Merijn Oudenampsen develops this notion by defining political struggle in terms of the articulating and re-articulating of stories. In this ‘struggle of narratives’, the winning narrative is the one that best corresponds with the intimate desires of the masses and gives direction to these desires. In this way, political history is shown to be an accumulation of stories that come and go on the fickle cadence of the beliefs of the people. The narrative can go off to the left or to the right, include or exclude different groups, but what matters is the power of the imagination.

Writing in the Dutch political context, it is no coincidence that the controversial right-wing and islamophobist populist politician Geert Wilders, who founded and heads the Freedom Party (PVV) since 2006, occupies a centre stage in Oudenampsen’s essay, which analyzes many of his ‘story telling’-tactics. Wilders can be seen as the champion of politics as story-telling. His popular narratives – about the centuries-old battle of the Dutch people against the sea, against the political clique in the political and administrative capital The Hague, against the cultural and intellectual elites living along the old canals in Amsterdam, against ‘Brussels’ and against Islamization – have been extremely effective at mobilizing the Dutch under and middle classes, further eroding the constituencies of traditional Left-wing parties. Inversely, Oudenampsen accuses these parties in the Netherlands (but also in general) of refusing to see that the political struggle is about the power of the imagination to mobilize and impose discipline. Given the failure of the political Left in the Netherlands, Oudenampsen puts forward a new task for radical politics in the Netherlands: new narratives must engage in battle with Wilders’ monopoly on shaping the popular imagination. This can be seen as a political task for Leftist movements all over the world.

There are, however, some problematic features about this alternative notion of politics, with certain debilitating effects for political practice. The latter can be best demonstrated by looking into Oudenampsen’s most important, leftist example of politics as storytelling: leader of the American civil rights movement Martin Luther King. According to him, King’s famous ‘dream’ – in which black Americans also possessed fundamental rights to education, housing and employment – ingeniously re-wrote the American dream and made it universally applicable.

We have to strongly relativize the dream-like core of Martin Luther King’s resistance.  Or, to be more precise, King centred his dream (and his famous march on Washington, which formed the context of the dream) squarely in reality. At the beginning of his speech, King clearly indicated that he was speaking in the shadow of Abraham Lincoln, who had proclaimed the emancipation of slaves a full century before. A glance at the shameful living conditions of black communities in 1963 revealed that not a great deal had happened over that period with regards to those fundamental rights. The aim of King with the march on Washington was defined in terms of  immediately cashing in Lincoln’s cheque for the full emancipation of the black populace that had been circulating for 100 years, but that kept being returned with the message, ‘insufficient funds’.

Martin Luther King thus did not simply invent a new narrative, but rather refused to accept or believe that the existing narratives of the state were bankrupt. His primary focus was to connect the deep desire for freedom amongst black Americans to the constitutional ideal of liberty. With his enthusiastic embrace of the American dream and all its official and unspoken promises, King not only had to do battle with white racist groups, but also with his own rank-and-file, who were tempted to retreat into their own black state or surrender themselves to messianic expectations for the future.

Now, more than ever, it is this act of creating short-circuits between the prevailing, existing narratives and social reality that needs to be performed by Left-wing politics, rather than inventing a new narrative of its own. In the Netherlands, for instance, this demands of those on the Left to abandon the dream of a multicultural society, which has already often been declared dead not only by populist politicians such as Wilders but also by the traditional parties themselves. Instead, it is crucial to see how populist politics itself is made up of a dream of freedom and responsibility. This offers unique possibilities for the Left – in the spirit of Martin Luther King – to make these liberal-populist daydreams universal and force their realization as a way to achieve progressive goals. The problem here, is thus not so much that the Left is failing because of it lacks the imagination of such figures as Martin Luther King, as Oudenampsen holds. It is rather that the Left lacks the realism of figures as King in order to cash in on Geert Wilders’ bounced cheques.

In order to do this, radical politics first has to put its own house in order. The first step is to put to rest its critical reflexes against everything that even bears a whiff of populism. This hypersensitivity generates nothing except the increasing marginalization of radical politics. Step two is to abandon the belief that progressive narratives are consistently recuperated by the populist Right – something that is very present in the essay by Oudenampsen. Martin Luther King proved precisely the opposite, that deeply conservative narratives contain elements that can be put to progressive advantage.

 

References

Published in the Orientation issue of Krisis Magazine - a project by Unità di crisi