News | Show all
11/05/2018

Verschijning van de architect-bemiddelaar

Een verkenning van een architecturale productie gericht op bemiddeling

05/03/2018

Architectuur in naam van de vader

Column #3 over de oorsprongsmythen van de architectuur

22/12/2017

Uplace of Shopping K? Nee, bedankt

Artikel over de architectuur van een vals dilemma rond winkelcentra

18/12/2017

Dood van een dienstverlener

Column over het bouwen als olifant in de kamer van de architectuurcultuur.

06/12/2017

Het belachelijk sublieme in de Vlaamse architectuur

Artikel over humor als het teken van kritische afstand in de architectuur

17/10/2017

Verslaafd aan architectuur

Een artikel over de betekenis van de Biertempel discussie voor de architectuurcultuur in België

05/10/2017

Wafels, bier en architectuur

Een artikel naar aanleiding van de herbestemming van de Beurs in Brussel tot biertempel naar ontwerp van Robbrecht & Daem Architecten.

18/09/2017

Creatio ex nihilo

Column #1 over de oorsprongsmythen van de architectuur

03/08/2017

Zorg dragen voor architectuur

Artikel over gebruik en postproductie in de architectuur naar aanleiding van het Jozef Plein in PC Cartias (Melle).

20/06/2017

Do Good architectuur

Artikel over de rol van ontwerp in zorgarchitectuur.

22/02/2017

Pic Nic Architectuur

Een retroactief manifest voor Pic Nic the Streets als bijdrage aan de architectuurcultuur in België. > Version Française > English Version

13/02/2017

Wraak op de commons

Een artikel over het nakende einde voor Agrocité en de toekomst voor architectuur onder zelfbeheer.

03/02/2017

Architectuur van de schaamteplek

Wie grip wil krijgen op de problemen van in psychiatrische ziekenhuizen, begint bij het ontwerp van de isolatiekamer.

22/12/2016

Van Utopia naar Wuustwezel

Er zijn weinig termen die zo’n beladen betekenis hebben in de architectuurgeschiedenis als utopie. Version Français

21/12/2016

Relational Architecture

Read about the production proces of the Kanunnik Petrus Jozef Triest Square in the Psychiatric Centre Caritas, Melle. Article in DutchEnglish / French

12/12/2016

Hoeveel samenwerking kan architectuur verdragen?

Artikel over de tentoonstelling 'Ensembles. Architectuur en Ambachtschap' in deSingel en Vlaams Architectuurinstituut.

15/10/2016

Bouwstenen voor het psychiatrisch centrum van de toekomst

Lees meer over de visieontwikkeling rond het psychiatrisch centrum van de toekomst gepubliceerd in Psyche.

03/10/2016

Eco-politiek in Brussel: Bas Smets en de Brussels Urban Landscape Biennial

Artikel over het nut en nadeel van landschapsarchitectuur als instrument voor regionale ontwikkeling in Brussel.

28/09/2016

Architectuur vol van verlangen

Artikel naar aanleiding van de opening van het Kanunnik Petrus Jozef Triest Plein in Melle.

26/09/2016

(Re)Politicize!

Proud to present the A+261 issue on architecture and politics - Dutch and French edition.

21/09/2016

Architectuur met schaduw

De 20ste eeuw baarde vele duivelspacten tussen architectuur en politiek. Opvallend genoeg wordt de architectuur van het Italiaanse fascisme tot op vandaag geprezen omwille van haar abstracte vormentaal. Dergelijke rehabilitatie is de architectuur van het Derde Rijk nooit te beurt gevallen. België heeft zo zijn eigen kleine trauma in de relatie met de politiek.

24/06/2016

Ingebedde architecten

Lees meer over de architectuur van oorlog en vrede

07/06/2016

Vakmannen aan het front

Een recensie over de bijdrage van Bravoure in de Architectuurbiennale van Venetie.

04/06/2016

Toiletemmers in Werelderfgoed

Er is iets curieus met de inrichting van de gevangenis van Merksplas, waar enkele weken geleden een opstand uitbrak. De geschiedenis van de site reflecteert een utopisch beeld van de gevangenis van de toekomst, de manier waarop omgegaan wordt met die geschiedenis symboliseert dan weer de gemiste kansen.

04/12/2015

FPC Gent: geen markt, geen gevangenis

De opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent zorgt na één jaar werking voor een grote opluchting - zelfs bij voormalige critici. De juiste vraag is niet of aanvankelijke bezorgheid terecht was, maar wel of de opluchting niet een beetje voorbarig is? 


28/10/2015

Het penitentiair verdriet van België

In de bouw van het gevangenisdorp Haren vormen de lokale en regionale overheid samen front met de actiegroepen tegen de federale overheid - of toch niet? Hoe kunnen we de knoop tussen activisme en politiek ontwarren?

23/10/2015

Een psychiatrisch centrum bouwen we samen

Ook architectuur heeft zijn plaats op de Vlaamse Hersteldagen. Doe mee op 18 november in de Vooruit.

01/09/2015

Eindelijk een kennisplatform voor humane gevangenisarchitectuur

De website www.prisongear.be presenteert het onderzoek naar een humane gevangenisarchitectuur.

07/04/2015

Ontmanteling van de psychiatrische kliniek

Lees de gevalstudies over zorgarchitectuur in Vlaanderen gepubliceerd in Psyche

22/10/2014

Een sterke leefomgeving begint met ruimteregie

Wat deelt een onafgewerkte verkeersinfrastructuur in Godsheide, een vervallen vierkantshoeve in Grote Spouwen, een gesloten mijnkatedraal in de Eisdense Tuiwijk en een geplande gevangenis op Domein Riegersvliet?


21/08/2014

Wie is er bang van het Bouwmeestercollege?

Iedereen lijkt het roerend eens dat de Vlaamse architectuur zonder de Bouwmeester overgeleverd is aan de wetten van de markt en de willekeur van het politieke bedrijf. Lees de opinie 'De Bouwmeester en de onheilsprofeten'.

20/12/2013

A humane prison is coming to your neighbourhood

As part of the Conflict & Design Triennial the knowledge platform Prison Gear presents design studies that pave the way for a humane prison in Leopoldsburg, Belgium.

16/12/2013

Een humane gevangenis komt naar je toe

Als onderdeel van de Conflict & Design Triënnale presenteert Prison Gear twee visieontwerpen voor de toekomstige gevangenis op het militaire domein Reigersvliet in Leopoldsburg.

09/10/2013

Limburg City / Stad Limburg

Read the memorandum of the Limburg Europa Workshop / Lees de projectnota van Atelier Limburg Europa

15/09/2013

The dismantling of the psychiatric clinic

Read the case studies on care architecture in Flanders

21/08/2013

Wat is ontwerpend onderzoek?

Drie vragen over ontwerpend onderzoek, drie antwoorden vanuit de Noorderkempen.

10/04/2013

Heeft een gemeenplaats ook een gemene waarde ?

Commentaarstuk bij het Architectuurboek n° 10: Radicale Gemeenplaatsen - Europese architectuur uit Vlaanderen

03/02/2013

Is onzichtbare psychiatrische zorg mogelijk?

Review van de opstart Pilootprojecten Zorg door de Vlaams Bouwmeester

06/11/2012

Limburg heeft ambitie / Limburg has ambition

Presentatie van de Startnota Provinciaal Bouwmeester Limburg / Presentation Initial Memo Limburg Government Architect

12/10/2012

Hoeveel vernieuwing kan de gevangenis verdragen ?

Lees hoe de modernisatie van de gevangenisarchitectuur in handen van Stéphane Beel begon en eindige bij het Ducpétiaux-model.

12/07/2012

San Gimignano aan de Zenne

Lees de column naar aanleiding van de Keukentoren van XDGA

11/04/2012

Sociaal-realisme of zelfcensuur

Met Jonas Staal schreef BAVO een pleidooi voor een nieuw sociaal-realisme in de kunst. Sociaal-realisme is broodnodig in het tijdperk van de hysterische reproductie.

21/02/2012

Nu ook een schreeuw om architectuur!

Niet occupy-en, maar de gevestigde orde verleiden om in crisistijden te investeren in leuke projecten. Lees hier meer over de Studio for Unsollicited Architecture.

20/01/2012

Gesloten architectuur is ook humaan

Lees meer over Fleur Agema's gevangenismodel

21/11/2011

Waarom kunstenaars niet fascistisch genoeg zijn

Lees het artikel in het decembernummer van Rekto:Verso.

12/09/2011

De Culturele Elite

Lees de bijdrage.

29/08/2011

Artist Participation in South Africa

The international PR campaign to showcase Rotterdam's robust policy on artist participation is now also tapping into the emerging African art markets.

17/06/2011

Denkverbod op liberale kunst

Column over de stellingenoorlog naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen in de cultuursector.

07/06/2011

Maak liberaal kunstbeleid liberaal

Lees BAVO's advies aan staatssecretaris Zijlstra met betrekking tot de noodgedwongen keuzen die de cultuursector in Nederland te wachten staat.

18/03/2011

International promotion campaign of the Office for Artist Participation kicks off

The City of Edinburgh will be the first to host an international promotion event of Rotterdam's innovative cultural policies for enforcing the participation of artists in heightening a city's competitiveness and securing social peace on the local level.

28/02/2011

Culture and Contestation

The essay 'Neo-Liberalism with Dutch Characteristics: The Big Fix-Up of the Netherlands and the Practice of Embedded Cultural Activism' is published in the book volume 'Culture and Contestation in the New Century'.

19/01/2011

Art and Activism

BAVO's essay 'Artists... one more effort to be really political!' is published in the volume 'Art and Activism in the age of Globalisation'.

20/10/2010

Boek verschenen: Too Active To Act

Het boek biedt een kritische analyse van de maatschappelijke betrokkenheid van culturele actoren in Nederland in de afgelopen tien jaar.

CULTURAL ACTIVISM TODAY

Waarom Bas Heijne een andere baan moet zoeken

project: CULTURAL ACTIVISM TODAY

date: 22/09/2011

author: BAVO

source: administrator

status: article

Bas Heijne kreeg het publiek op zijn hand toen hij plots opdook in het Stedelijk om de slottoespraak te houden op de eerste dag van het symposium ‘De Nieuwe Elite’ – weliswaar aangekondigd door enkele tweets. Het symposium moest duidelijkheid brengen in het nut en nadeel van het elite-stigma dat vandaag op kunstenaars rust.

Bas Heijne lanceerde een drietal oneliners. Ten eerste, had de culturele sector de tegenwind vandaag aan zichzelf te danken. Ten tweede reageert de kunstsector hysterisch op de bezuinigingsplannen. En ten derde, dreigt de culturele sector zichzelf overbodig te maken als het niet de hand reikt naar de massa(media).

Over de eerste stelling kan gediscussieerd worden. Ja, de culturele sector moet maar eens stoppen om zich te wentelen in de positie van geslagen hond, en, ja, het is tijd voor introspectie, maar dat is evengoed nodig aan de kant van het beleid.

De tweede stelling is raak: de kritiek op de bezuinigingsplannen richt zich voornamelijk op de persoon van Halbe Zijlstra – bespot als Halbe de Sloper – minder op de incoherentie van zijn beleid. Ook leek het voor kunstenaars gemakkelijker om het einde van de beschaving te verbeelden dan een kleine wijziging in het optreden binnen een afgeslankte culturele basisinfrastructuur.

De derde stelling slaat echter nergens op. Hoe kan Heijne met droge ogen ‘De Wereld Draait Door’ naar voren schuiven als dé plaats waar kunst haar legitimiteit zal terugverdienen? DWDD is wellicht het hysterische televisieprogramma bij uitstek waarin elk ditje of datje aanleiding is voor een hilarisch, uitzinnig debat. Het antwoord dat Heijne formuleert op zijn tweede stelling brengt ons van kwaad naar erger met de hysterie in de kunst.

Bas Heijne’s hopeloze opdracht aan een nieuwe culturele elite om de hedendaagse communicatiemiddelen beter te benutten, laat bovendien veel onbesproken. In de eerste plaats de boodschap. Wat zullen kunstenaars naar voren brengen in de luttele spreektijd die ze toebedeeld krijgen in DWDD? En wat van deze boodschap moet blijven hangen bij het publiek? Bovenal liet Heijne de centrale vragen van het symposium onaangeroerd. Wie of wat is de nieuwe elite? Wat zijn de privileges die het geniet? En wat doet de elite ermee?

Bas Heijne lijkt vergeten dat de culturele elite in principe niet haar eigen belangen verkoopt, maar wel de maatschappelijke ontwikkelingen waarvan zij het voortouw neemt. Kunstenaars zijn een elite voor zover zij optreden als de vooruitgeschoven garde van een maatschappelijk gebeuren – vaak tegen wil en dank. Dit is de basis van de theorie rond creatieve steden: kunstenaars en andere cultuurdragers vormen de motor van sociale en economische dynamiek. De miskenning van de kunst vandaag in de publieke opinie neemt niet weg dat kunstenaars op beleidsniveau algemeen opgevoerd worden als creatieve klasse en in de praktijk ook zo functioneren. Kunstenaars vormen dus geen verheven stand in verval die nodig haar imago moet opfrissen in televisieshows.

Het verschil met de gevestigde, dominante elite – politiek, financieel, intellectueel – kan niet groter zijn: deze oude elite neemt geen voortouw van maatschappelijke gebeurtenissen, maar parasiteert er op. Zo zal de politieke en financiële elite de meerwaarde aftappen die kunstenaars creëren in hun dagelijkse leven en werk – bijvoorbeeld op vlak van stijgende grondprijzen, sociale heropleving, enz. De politieke en financiële elite blinkt ook uit in de selectieve interpretatie van gebeurtenissen om het zo nuttig te maken binnen het eigen ideologische raamwerk.

Schoolvoorbeeld van een parasiterend politiek discours is de repliek van Halbe Zijlstra op een protest van cultuurhuizen in het Oosten van het land tegen de ongelijke regionale spreiding van de bezuinigingen. Zijlstra pareerde de kritiek door de wanhopige zoektocht van cultuurhuizen naar overlevingsmogelijkheden te presenteren als een voorbeeld dat het inmiddels de goede kant op gaat in de kunst. Denk ook aan de resem progressieve politici (Mariko Peters, Boris van der Ham, Roemer, Klijnsma, Cohen, e.v.a.) die zichzelf tijdens Boijmans Bezet opwierpen als redders van de beschaving, maar deze oppositiedrang vervolgens schikten binnen de zuiver ceremoniële procedures van de parlementaire democratie.

Kunsthistoricus Camiel van Winkel argumenteerde dat de kunstenaars zich afrekenbaar gemaakt hebben ten opzichte van de politiek door zich jaren terug in te schrijven in maatschappelijke programma’s (omtrent participatie, emancipatie, sociale samenhang, etc.) Het wordt hoog tijd om de rollen om te draaien. Politici en haar horde opiniemakers hebben zich vandaag evengoed afrekenbaar gemaakt ten opzichte van de kunst door zich zo open en publiek te mengen in de wereld van cultuur. Kunstenaars moeten vandaag de rekening vereffenen met de gevestigde intellectuele, politieke en financiële elite en samen op zoek gaan naar meer geschikte ambassadeurs voor haar zaak nu.

 

 

References

Het symposium De Nieuwe Elite werd op 9 en 10 september 2011 georganiseerd door het Stedelijk Museum en De Appel onder leiding van Hendrik Folkerts en Ann Demeester.