News | Show all
11/05/2018

Verschijning van de architect-bemiddelaar

Een verkenning van een architecturale productie gericht op bemiddeling

05/03/2018

Architectuur in naam van de vader

Column #3 over de oorsprongsmythen van de architectuur

22/12/2017

Uplace of Shopping K? Nee, bedankt

Artikel over de architectuur van een vals dilemma rond winkelcentra

18/12/2017

Dood van een dienstverlener

Column over het bouwen als olifant in de kamer van de architectuurcultuur.

06/12/2017

Het belachelijk sublieme in de Vlaamse architectuur

Artikel over humor als het teken van kritische afstand in de architectuur

17/10/2017

Verslaafd aan architectuur

Een artikel over de betekenis van de Biertempel discussie voor de architectuurcultuur in België

05/10/2017

Wafels, bier en architectuur

Een artikel naar aanleiding van de herbestemming van de Beurs in Brussel tot biertempel naar ontwerp van Robbrecht & Daem Architecten.

18/09/2017

Creatio ex nihilo

Column #1 over de oorsprongsmythen van de architectuur

03/08/2017

Zorg dragen voor architectuur

Artikel over gebruik en postproductie in de architectuur naar aanleiding van het Jozef Plein in PC Cartias (Melle).

20/06/2017

Do Good architectuur

Artikel over de rol van ontwerp in zorgarchitectuur.

22/02/2017

Pic Nic Architectuur

Een retroactief manifest voor Pic Nic the Streets als bijdrage aan de architectuurcultuur in België. > Version Française > English Version

13/02/2017

Wraak op de commons

Een artikel over het nakende einde voor Agrocité en de toekomst voor architectuur onder zelfbeheer.

03/02/2017

Architectuur van de schaamteplek

Wie grip wil krijgen op de problemen van in psychiatrische ziekenhuizen, begint bij het ontwerp van de isolatiekamer.

22/12/2016

Van Utopia naar Wuustwezel

Er zijn weinig termen die zo’n beladen betekenis hebben in de architectuurgeschiedenis als utopie. Version Français

21/12/2016

Relational Architecture

Read about the production proces of the Kanunnik Petrus Jozef Triest Square in the Psychiatric Centre Caritas, Melle. Article in DutchEnglish / French

12/12/2016

Hoeveel samenwerking kan architectuur verdragen?

Artikel over de tentoonstelling 'Ensembles. Architectuur en Ambachtschap' in deSingel en Vlaams Architectuurinstituut.

15/10/2016

Bouwstenen voor het psychiatrisch centrum van de toekomst

Lees meer over de visieontwikkeling rond het psychiatrisch centrum van de toekomst gepubliceerd in Psyche.

03/10/2016

Eco-politiek in Brussel: Bas Smets en de Brussels Urban Landscape Biennial

Artikel over het nut en nadeel van landschapsarchitectuur als instrument voor regionale ontwikkeling in Brussel.

28/09/2016

Architectuur vol van verlangen

Artikel naar aanleiding van de opening van het Kanunnik Petrus Jozef Triest Plein in Melle.

26/09/2016

(Re)Politicize!

Proud to present the A+261 issue on architecture and politics - Dutch and French edition.

21/09/2016

Architectuur met schaduw

De 20ste eeuw baarde vele duivelspacten tussen architectuur en politiek. Opvallend genoeg wordt de architectuur van het Italiaanse fascisme tot op vandaag geprezen omwille van haar abstracte vormentaal. Dergelijke rehabilitatie is de architectuur van het Derde Rijk nooit te beurt gevallen. België heeft zo zijn eigen kleine trauma in de relatie met de politiek.

24/06/2016

Ingebedde architecten

Lees meer over de architectuur van oorlog en vrede

07/06/2016

Vakmannen aan het front

Een recensie over de bijdrage van Bravoure in de Architectuurbiennale van Venetie.

04/06/2016

Toiletemmers in Werelderfgoed

Er is iets curieus met de inrichting van de gevangenis van Merksplas, waar enkele weken geleden een opstand uitbrak. De geschiedenis van de site reflecteert een utopisch beeld van de gevangenis van de toekomst, de manier waarop omgegaan wordt met die geschiedenis symboliseert dan weer de gemiste kansen.

04/12/2015

FPC Gent: geen markt, geen gevangenis

De opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent zorgt na één jaar werking voor een grote opluchting - zelfs bij voormalige critici. De juiste vraag is niet of aanvankelijke bezorgheid terecht was, maar wel of de opluchting niet een beetje voorbarig is? 


28/10/2015

Het penitentiair verdriet van België

In de bouw van het gevangenisdorp Haren vormen de lokale en regionale overheid samen front met de actiegroepen tegen de federale overheid - of toch niet? Hoe kunnen we de knoop tussen activisme en politiek ontwarren?

23/10/2015

Een psychiatrisch centrum bouwen we samen

Ook architectuur heeft zijn plaats op de Vlaamse Hersteldagen. Doe mee op 18 november in de Vooruit.

01/09/2015

Eindelijk een kennisplatform voor humane gevangenisarchitectuur

De website www.prisongear.be presenteert het onderzoek naar een humane gevangenisarchitectuur.

07/04/2015

Ontmanteling van de psychiatrische kliniek

Lees de gevalstudies over zorgarchitectuur in Vlaanderen gepubliceerd in Psyche

22/10/2014

Een sterke leefomgeving begint met ruimteregie

Wat deelt een onafgewerkte verkeersinfrastructuur in Godsheide, een vervallen vierkantshoeve in Grote Spouwen, een gesloten mijnkatedraal in de Eisdense Tuiwijk en een geplande gevangenis op Domein Riegersvliet?


21/08/2014

Wie is er bang van het Bouwmeestercollege?

Iedereen lijkt het roerend eens dat de Vlaamse architectuur zonder de Bouwmeester overgeleverd is aan de wetten van de markt en de willekeur van het politieke bedrijf. Lees de opinie 'De Bouwmeester en de onheilsprofeten'.

20/12/2013

A humane prison is coming to your neighbourhood

As part of the Conflict & Design Triennial the knowledge platform Prison Gear presents design studies that pave the way for a humane prison in Leopoldsburg, Belgium.

16/12/2013

Een humane gevangenis komt naar je toe

Als onderdeel van de Conflict & Design Triënnale presenteert Prison Gear twee visieontwerpen voor de toekomstige gevangenis op het militaire domein Reigersvliet in Leopoldsburg.

09/10/2013

Limburg City / Stad Limburg

Read the memorandum of the Limburg Europa Workshop / Lees de projectnota van Atelier Limburg Europa

15/09/2013

The dismantling of the psychiatric clinic

Read the case studies on care architecture in Flanders

21/08/2013

Wat is ontwerpend onderzoek?

Drie vragen over ontwerpend onderzoek, drie antwoorden vanuit de Noorderkempen.

10/04/2013

Heeft een gemeenplaats ook een gemene waarde ?

Commentaarstuk bij het Architectuurboek n° 10: Radicale Gemeenplaatsen - Europese architectuur uit Vlaanderen

03/02/2013

Is onzichtbare psychiatrische zorg mogelijk?

Review van de opstart Pilootprojecten Zorg door de Vlaams Bouwmeester

06/11/2012

Limburg heeft ambitie / Limburg has ambition

Presentatie van de Startnota Provinciaal Bouwmeester Limburg / Presentation Initial Memo Limburg Government Architect

12/10/2012

Hoeveel vernieuwing kan de gevangenis verdragen ?

Lees hoe de modernisatie van de gevangenisarchitectuur in handen van Stéphane Beel begon en eindige bij het Ducpétiaux-model.

12/07/2012

San Gimignano aan de Zenne

Lees de column naar aanleiding van de Keukentoren van XDGA

11/04/2012

Sociaal-realisme of zelfcensuur

Met Jonas Staal schreef BAVO een pleidooi voor een nieuw sociaal-realisme in de kunst. Sociaal-realisme is broodnodig in het tijdperk van de hysterische reproductie.

21/02/2012

Nu ook een schreeuw om architectuur!

Niet occupy-en, maar de gevestigde orde verleiden om in crisistijden te investeren in leuke projecten. Lees hier meer over de Studio for Unsollicited Architecture.

20/01/2012

Gesloten architectuur is ook humaan

Lees meer over Fleur Agema's gevangenismodel

21/11/2011

Waarom kunstenaars niet fascistisch genoeg zijn

Lees het artikel in het decembernummer van Rekto:Verso.

12/09/2011

De Culturele Elite

Lees de bijdrage.

29/08/2011

Artist Participation in South Africa

The international PR campaign to showcase Rotterdam's robust policy on artist participation is now also tapping into the emerging African art markets.

17/06/2011

Denkverbod op liberale kunst

Column over de stellingenoorlog naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen in de cultuursector.

07/06/2011

Maak liberaal kunstbeleid liberaal

Lees BAVO's advies aan staatssecretaris Zijlstra met betrekking tot de noodgedwongen keuzen die de cultuursector in Nederland te wachten staat.

18/03/2011

International promotion campaign of the Office for Artist Participation kicks off

The City of Edinburgh will be the first to host an international promotion event of Rotterdam's innovative cultural policies for enforcing the participation of artists in heightening a city's competitiveness and securing social peace on the local level.

28/02/2011

Culture and Contestation

The essay 'Neo-Liberalism with Dutch Characteristics: The Big Fix-Up of the Netherlands and the Practice of Embedded Cultural Activism' is published in the book volume 'Culture and Contestation in the New Century'.

19/01/2011

Art and Activism

BAVO's essay 'Artists... one more effort to be really political!' is published in the volume 'Art and Activism in the age of Globalisation'.

20/10/2010

Boek verschenen: Too Active To Act

Het boek biedt een kritische analyse van de maatschappelijke betrokkenheid van culturele actoren in Nederland in de afgelopen tien jaar.

OPPOSITIONAL ARCHITECTURE

Architecture or your life

project: OPPOSITIONAL ARCHITECTURE

date: 23/08/2011

author: BAVO

source: ArchiNed

status: article

 

The exhibition ‘Double or Nothing’ in Bozar (Brussels) presents the work of Belgian office 51N4E. In his opening lecture Peter Swinnen offered the architectural public insight into the business ethics of this successful design firm.

The work of 51N4E raises questions. Architectural theoreticians are racking their brains about whether their work is anecdotal or singular.* It would deny all history and refuse to adopt any position. This confusion in the rearguard is undeserved. The opening lecture left no uncertainty whatsoever about the position of 51N4E.

Peter Swinnen put forward a number of clear one-liners that put the projects by 51N4E in the right perspective. His speech was anything but noncommittal. Swinnen, who has also holds the position of Flemish state architect since 2010, called again and again on the architectural public in attendance to consider his statements as the basis for a contemporary design practice.

1) Raise the ambition; suspend disbelief

Each project stems from a sense of urgency and an awareness that architecture makes society. Disbelief and cynicism are attitudes that contribute little. An architect can relate to what presents itself in two ways: clear it away or give it a place. That applies just as much when dealing with nonsense. Swinnen showed a picture of a tree obstructing the way on a footpath. The use of the unfinished shell of a building as a grandstand beside a football pitch somewhere in Albania served as a sublime example. Architecture is about changing customary patterns of expectation and determining the position of the user anew.

2) Doubt is unpleasant; but certainty is ridiculous

Disbelief is not the same as doubt. Permanent doubt is necessary if a project is to succeed. Certainty kills creativity and is noxious when it comes to experience. The design of the ‘Double or Nothing’ exhibition is premised on this doubt. The exhibition design does away with the customary route through architecture exhibitions in Bozar. It consists of four smaller presentations in rooms that were previously invisible and are unconnected to one another. The presentations enable the visitor to experience the historical museum architecture of Victor Horta and zero in on different visitor flows.

3) Architecture is not a system, but direct action in the city

The many projects in Tirana, the capital of Albania, show how architecture takes advantage of the context and, at the same time, alters it to suit its own way of doing things. The TID Tower is part of a master plan for ten towers and enters into negotiation with the other landmarks in the city, among them the Mosque, Clock Tower and the Skanderberg square. The non-hierarchical arrangement ensures a surrealistic impression in which different historical eras and ideologies come together. The challenge of the tower is to capture the remarkable light in the city. The instrument deployed to achieve this is the endless repetition of an identical façade panel on a tower whose form gradually changes from ellipse to rectangular. The design process transforms in a permanent on-site consultation through the testing of models and, in part, through the absence of urban design regulations. The design for the central Skanderberg square in Tirana creates space amidst the urban chaos. A flat pyramid creates an urban void among the old and new monuments. A belt of greenery surrounds the square, which is periodically flooded. 51N4E seized the request to add a new balustrade to the bridge on the square as an opportunity to widen the bridge and enhance the experience of using it.

4) Five minutes of design intelligence

Qualitative architecture cannot be programmed. It is, instead, a matter of intuition that suddenly presents itself. The challenge in architecture is to remain faithful to this revelation. Its significance is sometimes only understood after a hopeless search for alternatives. Here Swinnen connected the projects in Tirana with the difficult search for public space in Brussels. The Triangle Project harks back to the schemes of King-Urbanist Leopold II, whose gift to Brussels was its metropolitan scale. The plan of Leopold II consisted of a network of parks, boulevards and public amenities that were laid over the old city fabric. The Triangle Project links up to this by completing the unfinished structure, particularly in the densely populated residential districts in the western section of the city. In the process, 51N4E offers a first move in the stalled redevelopment of the Abattoirs in Anderlecht.

5) Architecture is a means of negotiation

Architecture does not put advance a solution but, rather, a question that generates discussion about the request from the client. The hope in architecture is that this question will in turn prompt another question and that, as a consequence, something is born that could not have been envisaged from the outset. The project Arteconomy is a result of this game of question and counter-question between architect and client. The partial renovation of a villa in Sint-Eloois-Winkel does not, at first glance, respond to a particular set of demands. The interventions enter into a strange bout of negotiations with the villa, that is in itself of little significance, and its wooded surroundings. The space thus created can be used by the clients at their discretion and empowers them to develop an eccentric lifestyle of their own.

With all this, 51N4E defines its architecture as taking advantage of and maximising opportunities presented by the commission. These opportunities are not the result of the so-called qualities of the site, but of the often unspoken desire of the client.

References

 

* See the review of the exhibition ‘Double or Nothing’ by Christophe van Gerrewey in De Witte Raaf, 152

The exhibition ‘51N4E Double or Nothing’ was on show at BOZAR in Brussels until September 4. It then moves to the AA in London, where it goes on show from 1 to 26 October.

Article published on ArchiNed, 07/09/2011