News | Show all
11/05/2018

Verschijning van de architect-bemiddelaar

Een verkenning van een architecturale productie gericht op bemiddeling

05/03/2018

Architectuur in naam van de vader

Column #3 over de oorsprongsmythen van de architectuur

22/12/2017

Uplace of Shopping K? Nee, bedankt

Artikel over de architectuur van een vals dilemma rond winkelcentra

18/12/2017

Dood van een dienstverlener

Column over het bouwen als olifant in de kamer van de architectuurcultuur.

06/12/2017

Het belachelijk sublieme in de Vlaamse architectuur

Artikel over humor als het teken van kritische afstand in de architectuur

17/10/2017

Verslaafd aan architectuur

Een artikel over de betekenis van de Biertempel discussie voor de architectuurcultuur in België

05/10/2017

Wafels, bier en architectuur

Een artikel naar aanleiding van de herbestemming van de Beurs in Brussel tot biertempel naar ontwerp van Robbrecht & Daem Architecten.

18/09/2017

Creatio ex nihilo

Column #1 over de oorsprongsmythen van de architectuur

03/08/2017

Zorg dragen voor architectuur

Artikel over gebruik en postproductie in de architectuur naar aanleiding van het Jozef Plein in PC Cartias (Melle).

20/06/2017

Do Good architectuur

Artikel over de rol van ontwerp in zorgarchitectuur.

22/02/2017

Pic Nic Architectuur

Een retroactief manifest voor Pic Nic the Streets als bijdrage aan de architectuurcultuur in België. > Version Française > English Version

13/02/2017

Wraak op de commons

Een artikel over het nakende einde voor Agrocité en de toekomst voor architectuur onder zelfbeheer.

03/02/2017

Architectuur van de schaamteplek

Wie grip wil krijgen op de problemen van in psychiatrische ziekenhuizen, begint bij het ontwerp van de isolatiekamer.

22/12/2016

Van Utopia naar Wuustwezel

Er zijn weinig termen die zo’n beladen betekenis hebben in de architectuurgeschiedenis als utopie. Version Français

21/12/2016

Relational Architecture

Read about the production proces of the Kanunnik Petrus Jozef Triest Square in the Psychiatric Centre Caritas, Melle. Article in DutchEnglish / French

12/12/2016

Hoeveel samenwerking kan architectuur verdragen?

Artikel over de tentoonstelling 'Ensembles. Architectuur en Ambachtschap' in deSingel en Vlaams Architectuurinstituut.

15/10/2016

Bouwstenen voor het psychiatrisch centrum van de toekomst

Lees meer over de visieontwikkeling rond het psychiatrisch centrum van de toekomst gepubliceerd in Psyche.

03/10/2016

Eco-politiek in Brussel: Bas Smets en de Brussels Urban Landscape Biennial

Artikel over het nut en nadeel van landschapsarchitectuur als instrument voor regionale ontwikkeling in Brussel.

28/09/2016

Architectuur vol van verlangen

Artikel naar aanleiding van de opening van het Kanunnik Petrus Jozef Triest Plein in Melle.

26/09/2016

(Re)Politicize!

Proud to present the A+261 issue on architecture and politics - Dutch and French edition.

21/09/2016

Architectuur met schaduw

De 20ste eeuw baarde vele duivelspacten tussen architectuur en politiek. Opvallend genoeg wordt de architectuur van het Italiaanse fascisme tot op vandaag geprezen omwille van haar abstracte vormentaal. Dergelijke rehabilitatie is de architectuur van het Derde Rijk nooit te beurt gevallen. België heeft zo zijn eigen kleine trauma in de relatie met de politiek.

24/06/2016

Ingebedde architecten

Lees meer over de architectuur van oorlog en vrede

07/06/2016

Vakmannen aan het front

Een recensie over de bijdrage van Bravoure in de Architectuurbiennale van Venetie.

04/06/2016

Toiletemmers in Werelderfgoed

Er is iets curieus met de inrichting van de gevangenis van Merksplas, waar enkele weken geleden een opstand uitbrak. De geschiedenis van de site reflecteert een utopisch beeld van de gevangenis van de toekomst, de manier waarop omgegaan wordt met die geschiedenis symboliseert dan weer de gemiste kansen.

04/12/2015

FPC Gent: geen markt, geen gevangenis

De opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent zorgt na één jaar werking voor een grote opluchting - zelfs bij voormalige critici. De juiste vraag is niet of aanvankelijke bezorgheid terecht was, maar wel of de opluchting niet een beetje voorbarig is? 


28/10/2015

Het penitentiair verdriet van België

In de bouw van het gevangenisdorp Haren vormen de lokale en regionale overheid samen front met de actiegroepen tegen de federale overheid - of toch niet? Hoe kunnen we de knoop tussen activisme en politiek ontwarren?

23/10/2015

Een psychiatrisch centrum bouwen we samen

Ook architectuur heeft zijn plaats op de Vlaamse Hersteldagen. Doe mee op 18 november in de Vooruit.

01/09/2015

Eindelijk een kennisplatform voor humane gevangenisarchitectuur

De website www.prisongear.be presenteert het onderzoek naar een humane gevangenisarchitectuur.

07/04/2015

Ontmanteling van de psychiatrische kliniek

Lees de gevalstudies over zorgarchitectuur in Vlaanderen gepubliceerd in Psyche

22/10/2014

Een sterke leefomgeving begint met ruimteregie

Wat deelt een onafgewerkte verkeersinfrastructuur in Godsheide, een vervallen vierkantshoeve in Grote Spouwen, een gesloten mijnkatedraal in de Eisdense Tuiwijk en een geplande gevangenis op Domein Riegersvliet?


21/08/2014

Wie is er bang van het Bouwmeestercollege?

Iedereen lijkt het roerend eens dat de Vlaamse architectuur zonder de Bouwmeester overgeleverd is aan de wetten van de markt en de willekeur van het politieke bedrijf. Lees de opinie 'De Bouwmeester en de onheilsprofeten'.

20/12/2013

A humane prison is coming to your neighbourhood

As part of the Conflict & Design Triennial the knowledge platform Prison Gear presents design studies that pave the way for a humane prison in Leopoldsburg, Belgium.

16/12/2013

Een humane gevangenis komt naar je toe

Als onderdeel van de Conflict & Design Triënnale presenteert Prison Gear twee visieontwerpen voor de toekomstige gevangenis op het militaire domein Reigersvliet in Leopoldsburg.

09/10/2013

Limburg City / Stad Limburg

Read the memorandum of the Limburg Europa Workshop / Lees de projectnota van Atelier Limburg Europa

15/09/2013

The dismantling of the psychiatric clinic

Read the case studies on care architecture in Flanders

21/08/2013

Wat is ontwerpend onderzoek?

Drie vragen over ontwerpend onderzoek, drie antwoorden vanuit de Noorderkempen.

10/04/2013

Heeft een gemeenplaats ook een gemene waarde ?

Commentaarstuk bij het Architectuurboek n° 10: Radicale Gemeenplaatsen - Europese architectuur uit Vlaanderen

03/02/2013

Is onzichtbare psychiatrische zorg mogelijk?

Review van de opstart Pilootprojecten Zorg door de Vlaams Bouwmeester

06/11/2012

Limburg heeft ambitie / Limburg has ambition

Presentatie van de Startnota Provinciaal Bouwmeester Limburg / Presentation Initial Memo Limburg Government Architect

12/10/2012

Hoeveel vernieuwing kan de gevangenis verdragen ?

Lees hoe de modernisatie van de gevangenisarchitectuur in handen van Stéphane Beel begon en eindige bij het Ducpétiaux-model.

12/07/2012

San Gimignano aan de Zenne

Lees de column naar aanleiding van de Keukentoren van XDGA

11/04/2012

Sociaal-realisme of zelfcensuur

Met Jonas Staal schreef BAVO een pleidooi voor een nieuw sociaal-realisme in de kunst. Sociaal-realisme is broodnodig in het tijdperk van de hysterische reproductie.

21/02/2012

Nu ook een schreeuw om architectuur!

Niet occupy-en, maar de gevestigde orde verleiden om in crisistijden te investeren in leuke projecten. Lees hier meer over de Studio for Unsollicited Architecture.

20/01/2012

Gesloten architectuur is ook humaan

Lees meer over Fleur Agema's gevangenismodel

21/11/2011

Waarom kunstenaars niet fascistisch genoeg zijn

Lees het artikel in het decembernummer van Rekto:Verso.

12/09/2011

De Culturele Elite

Lees de bijdrage.

29/08/2011

Artist Participation in South Africa

The international PR campaign to showcase Rotterdam's robust policy on artist participation is now also tapping into the emerging African art markets.

17/06/2011

Denkverbod op liberale kunst

Column over de stellingenoorlog naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen in de cultuursector.

07/06/2011

Maak liberaal kunstbeleid liberaal

Lees BAVO's advies aan staatssecretaris Zijlstra met betrekking tot de noodgedwongen keuzen die de cultuursector in Nederland te wachten staat.

18/03/2011

International promotion campaign of the Office for Artist Participation kicks off

The City of Edinburgh will be the first to host an international promotion event of Rotterdam's innovative cultural policies for enforcing the participation of artists in heightening a city's competitiveness and securing social peace on the local level.

28/02/2011

Culture and Contestation

The essay 'Neo-Liberalism with Dutch Characteristics: The Big Fix-Up of the Netherlands and the Practice of Embedded Cultural Activism' is published in the book volume 'Culture and Contestation in the New Century'.

19/01/2011

Art and Activism

BAVO's essay 'Artists... one more effort to be really political!' is published in the volume 'Art and Activism in the age of Globalisation'.

20/10/2010

Boek verschenen: Too Active To Act

Het boek biedt een kritische analyse van de maatschappelijke betrokkenheid van culturele actoren in Nederland in de afgelopen tien jaar.

CULTURAL ACTIVISM TODAY

Artists choose freedom and responsibility

project: CULTURAL ACTIVISM TODAY

date: 30/03/2011

author: BAVO

source: administrator

status: article

(Download the memorandum here)

You might call Dutch artists old-fashioned, but they do still believe that the best days of the Netherlands are yet to come. They work towards a future that is several times more beautiful than the one that lies behind us. And why shouldn’t they? Dutch artists are a breed apart. They live and operate out of a sense of revolt, a permanent struggle for freedom.

Many centuries ago artists transformed a delta marsh into a central reference point in art history, which the entire world envies. Here, behind the dikes, artists have contributed to a common wealth unequaled in the world, through freedom of expression and an age-old openness towards people with a knack for art.

Here the so-called Thorbecke doctrine was drafted in which Dutch artists put a stop to the powerful lords from the Netherlands’ political capital The Hagues. The elite was told that their power would come to naught if it didn’t allow for a free art practice. Our artists solemnly declared that their professional endeavours have their own societal worth. Bravely, they fought for artistic freedom and they have rewarded our nation for this many times over.

For many centuries, Dutch artists have spread their wings over all continents. Our tricolour became the symbol of artistic freedom and responsibility across the globe. It became the symbol of a people where artists determine their own destinies and where the artistic production enriches the nation.

But that was long ago.

In the year 2011, ever more artists ask themselves whether they still have a future in the Netherlands. Thousands of artists are crying out that the Dutch government in The Hague no longer guarantees their artistic freedom. Thousands of artists have given up their use value for society. Our art world is going through its worst crisis since the days of Thorbecke. The urgent question presents itself as to why The Hague continues with its unfortunate cut-backs that contribute nothing to heightening the responsibility of artists. Artists are thereby delivered to whims of the institutions of the Amsterdam canals which are often out of touch with what is alive among the people.

In the meantime, many people feel that we are starting to loose art. Neighbourhood after neighbourhood, street after street, arts incubator after arts incubator, artists are retreating from society in to a deadening lack of commitment. Year after year, this mass retreat from artists into closed studio spaces reaches a new, sad high and this trend will only escalate further over the coming years. Irresponsibility is thrive. The flag of artistic freedom no longer waves and has to tolerate the flag of artistic indifference alongside it.

A lot of the problems that are wreaking havoc in the Dutch art sector share the same diagnosis: artists are totally out of touch with reality and undertake projects as atomic individuals that do not benefit the common people. Our artists have surrendered themselves to the illusion that all artistic expressions (and the concomitant values) are equal. Anything goes. There is neither value or valuelessness. All art production is interchangeable: art in the museum or in the streets, empty halls, endless repetition, artistic parties to which the neighbourhood is not invited - it’s all the same.

The pride which we took for several decades in transferring a part of our salary to artists, the system of art subsidies, has become a magnet to a bunch of professional fun-seekers. It is no longer an investment in an art practice that answers the needs and desires of the Dutch citizens, but a takeaway for a disproportionate amount of fiddling artists. Henk and Ingrid are footing the bill for the personal careers of artists without receiving anything in return.

Are we, the Dutch people, powerless? Are we condemned to sit by passively while everything that is so dear to us is being mangled by uncontrolled artists?

Of course not. Genuine artists choose for action after their outcry. If we want to, we can do anything. The heroes from our nation’s art history witnessed the flooded delta and thought: here art can be of significance. Filips of Marnix thought of the Netherlands as a gold mine of inspiration, possibilities and commissions and said: together we can make it or break it. Rembrandt saw the civic guards which made Dutch society into a place safeguarded from the scum. Multatuli saw the excesses in the Dutch East Indies and denounced these with pen and paper. Vincent van Gogh strikingly pictured the hard-fought life in the Dutch provinces and peat colonies.

We are a country where artists now really have to part ways for good with idleness and careerism. Everywhere, artists are again arising to tune their practice onto the concrete desires and needs of the Dutch people. With this, they enrich their city, province and state. Kamiel Verschuren mobilizes his colleague artists to bundle their strengths in the South of Rotterdam - an area where public administrators are no longer managing by themselves. Jonas Staal is breaking the silence around the countless original inhabitants of Rotterdam who are chased from the South of Rotterdam due to the influx of immigrants by erecting a monument that forces everyone to reflect. Jeanne van Heeswijk brings common people closely together through art events in neighbourhoods that are in the process of demolition and restructuring.

Those artists who want to participate are more than welcome! The outcry of artists today is that of freedom and responsibility, as well as an unshakeable belief that the best days of the Netherlands are still to come. We are normal artists communicating to the Dutch government in the Hague that the flag of artist freedom should once again be up and waving in the Netherlands. We are patriots who take action, with artistic freedom as our most important weapon, towards the inhabitability of our neighbourhoods and the prosperity of the Netherlands. Liberation Day is an inspiration to us. With a revitalized belief in artistic freedom we march on. We are already participating in Rotterdam. Also to Amsterdam and its cultural and intellectual elites living alongside its canals, we offer our services.

We call on artists to join our march to The Hagues, Almere and all provinces of the Netherlands.

Our struggle is not an easy one. Artists are locked up in their artificial incubator spaces. Their alliance with a consumer audience which is as narrow-minded as it is wealthy means that artists eschew free and public actions at all costs. The criticism that artists who do participate – such as the already mentioned artists Kamiel Verschuren, Jonas Staal and Jeanne van Heeswijk – are brave enough to endure, is an incentive to continue vigorously.

Our struggle is the right one and we stand on the shoulders of those artists who walked the same road before us.

This is what we do. We again declare our independence from the art elites and their dubious ideals – art collectors with a fine taste, art institutions with unclear curatorial agendas and governments that misuse art as a leftist hobby.

This is the time to choose sides. Artists choose for those people who have to struggle on a daily basis for their livelihood. These people are our inspiration and material. Our artistic production enriches their lives. We choose for a Netherlands where artists enrich social and economic life in their own, unique way. Let our artists have their say. They know far better than the political elites of The Hagues and the Amsterdam canals combined. No arrogant disapprovals from the plush couches of enlightened politicians and intellectuals. No patronizing from high and mighty art institutions. No networks of subsidized art reserves. We choose for a Netherlands where artists come out of the closet. We choose for a living art.

Those who think that artist participation to society is just a single-issue matter, are bad at math. The withdrawal of artists has enormous consequences for all facets of our societies. It costs heaps of money, infects the quality of the art production, makes our streets increasingly unsafe and chases our people out of affordable apartments.

We ask the fundamental question: what do artists actually do with their freedom? And what are the benefits for us?

We no longer accept all the outcries in the art sector. Henk and Ingrid no longer have to foot the bill. The fault lies with artists and administrators which think that the world is as eerily indifferent as the whitewashed walls of the museum, art gallery or arts incubator. The choice which artists are facing is a simple one: to act as voluntary prisoners in the closed art circuit or to contribute to the renaissance of traditional norms and values in art. They either choose for a socially worthless art production or for an art which strengthens the faith, hope and optimism of the Dutch people. This is a time to choose. The Office for Artist Participation has made its choice. Artistic freedom and responsibility is our choice.

Gideon Boie and Matthias Pauwels
Spokespersons of the Office for Artist Participation