News | Show all
11/05/2018

Verschijning van de architect-bemiddelaar

Een verkenning van een architecturale productie gericht op bemiddeling

05/03/2018

Architectuur in naam van de vader

Column #3 over de oorsprongsmythen van de architectuur

22/12/2017

Uplace of Shopping K? Nee, bedankt

Artikel over de architectuur van een vals dilemma rond winkelcentra

18/12/2017

Dood van een dienstverlener

Column over het bouwen als olifant in de kamer van de architectuurcultuur.

06/12/2017

Het belachelijk sublieme in de Vlaamse architectuur

Artikel over humor als het teken van kritische afstand in de architectuur

17/10/2017

Verslaafd aan architectuur

Een artikel over de betekenis van de Biertempel discussie voor de architectuurcultuur in België

05/10/2017

Wafels, bier en architectuur

Een artikel naar aanleiding van de herbestemming van de Beurs in Brussel tot biertempel naar ontwerp van Robbrecht & Daem Architecten.

18/09/2017

Creatio ex nihilo

Column #1 over de oorsprongsmythen van de architectuur

03/08/2017

Zorg dragen voor architectuur

Artikel over gebruik en postproductie in de architectuur naar aanleiding van het Jozef Plein in PC Cartias (Melle).

20/06/2017

Do Good architectuur

Artikel over de rol van ontwerp in zorgarchitectuur.

22/02/2017

Pic Nic Architectuur

Een retroactief manifest voor Pic Nic the Streets als bijdrage aan de architectuurcultuur in België. > Version Française > English Version

13/02/2017

Wraak op de commons

Een artikel over het nakende einde voor Agrocité en de toekomst voor architectuur onder zelfbeheer.

03/02/2017

Architectuur van de schaamteplek

Wie grip wil krijgen op de problemen van in psychiatrische ziekenhuizen, begint bij het ontwerp van de isolatiekamer.

22/12/2016

Van Utopia naar Wuustwezel

Er zijn weinig termen die zo’n beladen betekenis hebben in de architectuurgeschiedenis als utopie. Version Français

21/12/2016

Relational Architecture

Read about the production proces of the Kanunnik Petrus Jozef Triest Square in the Psychiatric Centre Caritas, Melle. Article in DutchEnglish / French

12/12/2016

Hoeveel samenwerking kan architectuur verdragen?

Artikel over de tentoonstelling 'Ensembles. Architectuur en Ambachtschap' in deSingel en Vlaams Architectuurinstituut.

15/10/2016

Bouwstenen voor het psychiatrisch centrum van de toekomst

Lees meer over de visieontwikkeling rond het psychiatrisch centrum van de toekomst gepubliceerd in Psyche.

03/10/2016

Eco-politiek in Brussel: Bas Smets en de Brussels Urban Landscape Biennial

Artikel over het nut en nadeel van landschapsarchitectuur als instrument voor regionale ontwikkeling in Brussel.

28/09/2016

Architectuur vol van verlangen

Artikel naar aanleiding van de opening van het Kanunnik Petrus Jozef Triest Plein in Melle.

26/09/2016

(Re)Politicize!

Proud to present the A+261 issue on architecture and politics - Dutch and French edition.

21/09/2016

Architectuur met schaduw

De 20ste eeuw baarde vele duivelspacten tussen architectuur en politiek. Opvallend genoeg wordt de architectuur van het Italiaanse fascisme tot op vandaag geprezen omwille van haar abstracte vormentaal. Dergelijke rehabilitatie is de architectuur van het Derde Rijk nooit te beurt gevallen. België heeft zo zijn eigen kleine trauma in de relatie met de politiek.

24/06/2016

Ingebedde architecten

Lees meer over de architectuur van oorlog en vrede

07/06/2016

Vakmannen aan het front

Een recensie over de bijdrage van Bravoure in de Architectuurbiennale van Venetie.

04/06/2016

Toiletemmers in Werelderfgoed

Er is iets curieus met de inrichting van de gevangenis van Merksplas, waar enkele weken geleden een opstand uitbrak. De geschiedenis van de site reflecteert een utopisch beeld van de gevangenis van de toekomst, de manier waarop omgegaan wordt met die geschiedenis symboliseert dan weer de gemiste kansen.

04/12/2015

FPC Gent: geen markt, geen gevangenis

De opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent zorgt na één jaar werking voor een grote opluchting - zelfs bij voormalige critici. De juiste vraag is niet of aanvankelijke bezorgheid terecht was, maar wel of de opluchting niet een beetje voorbarig is? 


28/10/2015

Het penitentiair verdriet van België

In de bouw van het gevangenisdorp Haren vormen de lokale en regionale overheid samen front met de actiegroepen tegen de federale overheid - of toch niet? Hoe kunnen we de knoop tussen activisme en politiek ontwarren?

23/10/2015

Een psychiatrisch centrum bouwen we samen

Ook architectuur heeft zijn plaats op de Vlaamse Hersteldagen. Doe mee op 18 november in de Vooruit.

01/09/2015

Eindelijk een kennisplatform voor humane gevangenisarchitectuur

De website www.prisongear.be presenteert het onderzoek naar een humane gevangenisarchitectuur.

07/04/2015

Ontmanteling van de psychiatrische kliniek

Lees de gevalstudies over zorgarchitectuur in Vlaanderen gepubliceerd in Psyche

22/10/2014

Een sterke leefomgeving begint met ruimteregie

Wat deelt een onafgewerkte verkeersinfrastructuur in Godsheide, een vervallen vierkantshoeve in Grote Spouwen, een gesloten mijnkatedraal in de Eisdense Tuiwijk en een geplande gevangenis op Domein Riegersvliet?


21/08/2014

Wie is er bang van het Bouwmeestercollege?

Iedereen lijkt het roerend eens dat de Vlaamse architectuur zonder de Bouwmeester overgeleverd is aan de wetten van de markt en de willekeur van het politieke bedrijf. Lees de opinie 'De Bouwmeester en de onheilsprofeten'.

20/12/2013

A humane prison is coming to your neighbourhood

As part of the Conflict & Design Triennial the knowledge platform Prison Gear presents design studies that pave the way for a humane prison in Leopoldsburg, Belgium.

16/12/2013

Een humane gevangenis komt naar je toe

Als onderdeel van de Conflict & Design Triënnale presenteert Prison Gear twee visieontwerpen voor de toekomstige gevangenis op het militaire domein Reigersvliet in Leopoldsburg.

09/10/2013

Limburg City / Stad Limburg

Read the memorandum of the Limburg Europa Workshop / Lees de projectnota van Atelier Limburg Europa

15/09/2013

The dismantling of the psychiatric clinic

Read the case studies on care architecture in Flanders

21/08/2013

Wat is ontwerpend onderzoek?

Drie vragen over ontwerpend onderzoek, drie antwoorden vanuit de Noorderkempen.

10/04/2013

Heeft een gemeenplaats ook een gemene waarde ?

Commentaarstuk bij het Architectuurboek n° 10: Radicale Gemeenplaatsen - Europese architectuur uit Vlaanderen

03/02/2013

Is onzichtbare psychiatrische zorg mogelijk?

Review van de opstart Pilootprojecten Zorg door de Vlaams Bouwmeester

06/11/2012

Limburg heeft ambitie / Limburg has ambition

Presentatie van de Startnota Provinciaal Bouwmeester Limburg / Presentation Initial Memo Limburg Government Architect

12/10/2012

Hoeveel vernieuwing kan de gevangenis verdragen ?

Lees hoe de modernisatie van de gevangenisarchitectuur in handen van Stéphane Beel begon en eindige bij het Ducpétiaux-model.

12/07/2012

San Gimignano aan de Zenne

Lees de column naar aanleiding van de Keukentoren van XDGA

11/04/2012

Sociaal-realisme of zelfcensuur

Met Jonas Staal schreef BAVO een pleidooi voor een nieuw sociaal-realisme in de kunst. Sociaal-realisme is broodnodig in het tijdperk van de hysterische reproductie.

21/02/2012

Nu ook een schreeuw om architectuur!

Niet occupy-en, maar de gevestigde orde verleiden om in crisistijden te investeren in leuke projecten. Lees hier meer over de Studio for Unsollicited Architecture.

20/01/2012

Gesloten architectuur is ook humaan

Lees meer over Fleur Agema's gevangenismodel

21/11/2011

Waarom kunstenaars niet fascistisch genoeg zijn

Lees het artikel in het decembernummer van Rekto:Verso.

12/09/2011

De Culturele Elite

Lees de bijdrage.

29/08/2011

Artist Participation in South Africa

The international PR campaign to showcase Rotterdam's robust policy on artist participation is now also tapping into the emerging African art markets.

17/06/2011

Denkverbod op liberale kunst

Column over de stellingenoorlog naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen in de cultuursector.

07/06/2011

Maak liberaal kunstbeleid liberaal

Lees BAVO's advies aan staatssecretaris Zijlstra met betrekking tot de noodgedwongen keuzen die de cultuursector in Nederland te wachten staat.

18/03/2011

International promotion campaign of the Office for Artist Participation kicks off

The City of Edinburgh will be the first to host an international promotion event of Rotterdam's innovative cultural policies for enforcing the participation of artists in heightening a city's competitiveness and securing social peace on the local level.

28/02/2011

Culture and Contestation

The essay 'Neo-Liberalism with Dutch Characteristics: The Big Fix-Up of the Netherlands and the Practice of Embedded Cultural Activism' is published in the book volume 'Culture and Contestation in the New Century'.

19/01/2011

Art and Activism

BAVO's essay 'Artists... one more effort to be really political!' is published in the volume 'Art and Activism in the age of Globalisation'.

20/10/2010

Boek verschenen: Too Active To Act

Het boek biedt een kritische analyse van de maatschappelijke betrokkenheid van culturele actoren in Nederland in de afgelopen tien jaar.

OPPOSITIONAL ARCHITECTURE

De uitdaging van zorgarchitectuur

project: OPPOSITIONAL ARCHITECTURE

date: 28/02/2011

author: BAVO

source: ArchiNed

status: article

 

Al meer dan vijftig jaar wordt geprobeerd het ziekenhuismodel in de psychiatrie te vernieuwen en toch kampen psychiatrische instellingen nog steeds met ruimtelijke segregatie. Ook het architecturale kader van de psychiatrische zorg ligt ver onder de maat. Op initiatief van UR Architects vond in Gent de uitzonderlijke studiedag ‘Het huis van de psychiatrie’ plaats.

Psychiatrische instellingen in Vlaanderen doen er alles aan om de hoge muren rond de instelling af te breken. Inzet is de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Aanleunwoningen en woonzorgcentra bieden vandaag alternatieve woonformules waar patiënten op een gecontroleerde manier kunnen deelnemen aan het stedelijke leven. Tegelijk wordt er gestreefd naar een opwaardering van het leven op het instellingsterrein zelf. Het speciale karakter van psychiatrische instellingen wordt ongedaan gemaakt door de huisvesting te normaliseren en met het opstarten van een (culturele) publieksfunctie.

Deze vermaatschappelijking van de psychiatrie vormt een grote uitdaging voor de architectuur. De zoektocht naar een kwalitatieve benadering van de ruimtelijke omgeving gaat immers gepaard met innovatieve samenlevingsvormen voor een uiterst precaire doelgroep. Bovendien wordt dit programma doorgaans bemoeilijkt door weinig aangepaste regelgeving en zelfs weerstand onder buurtbewoners. Tijdens de studiedag toonden enkele architecten hoe een andere zorgarchitectuur toch mogelijk is in Vlaanderen.

Het ontwerp van Hans Verstuyft Architecten voor de afdeling psychiatrie (PAAZ) van het Imelda Ziekenhuis in Bonheiden zet alles in op de ruimtelijke beleving. De 100 meter lange sanatoriumgang waarin de afdeling ondergebracht was, moest worden uitgebreid. Vanuit zijn ervaring in interieur en winkelinrichting ervoer Hans Verstuyft vooral ook een behoefte aan extra licht, zicht en kleur. Met het aanbouwen van een dwars vleugel ontstaat een centraal kruispunt die de afdeling van binnenuit reorganiseert. Samen met de patio’s en open salons ontstaat zo een natuurlijke oriëntatie en een plek voorontmoeting en controle. Een bijkomend aandachtspunt was het residentiële karakter en de herkenbaarheid van de afdeling psychiatrie. Het ontwerp benadrukt het residentiële karakter van de afdeling door de grote vensteropeningen in de individuele kamers, de traditionele zonnewering en de statige gevel.

Sergison Bates Architects ontwierp in het landelijke Huise-Zingem het rust- en verzorgingstehuis Home Vijvens. Hoewel het hier niet om een psychiatrisch programma gaat, toont het ontwerp hoe een instituut ook een warme huiselijke omgeving kan simuleren. Dit gebeurde zowel in de individuele kamers (die voorkomen als een gezellige woonkamer) als in de gemeenschappelijke ruimten (waar behang en gordijnen de suggestie wekken van kleurige wandtapijten). Om ontmoeting tussen de bewoners te bevorderen, werd de circulatieruimte opgewaardeerd met zichten op het landschap aan het eind van elke gang. Tegelijk werden de hoeken strategisch teruggetrokken waardoor de suggestie gewekt wordt van een andere ruimte om de hoek. De aanleg van het terrein tenslotte biedt de bewoners herkenbare identificatiepunten. Bates omschrijft Home Vijvens als een landschappelijke nederzetting met tal van referenties naar het Vlaamse landschap rondom, zoals onder andere een ommuurde tuin, parking met kasseistenen, verspreide bomen en metselwerk in Vlaams verband.

Patrick Lefebure (Archipl Architecten) presenteerde aan de hand van verschillende strategische ontwerpinterventies de geleidelijke transformatie van het psychiatrisch centrum Dr. Guislain te Gent. Meest opvallend is het ontwerp van Lefebure voor het psychiatrisch verzorgingstehuis De Lorkenstraat. Deze is georganiseerd als een zelfstandige straat die aansluit op het stedelijke weefsel rondom. Het complex vertaalt ook op een eigenzinnige manier de typisch Vlaamse bebouwingstypologie– in Nederland bekend als het wilde wonen. De Lorkenstraat biedt onderdak aan kleine groepen die samen leven rondom kleine hofjes en niettemin verbonden zijn door strategische doorsteekjes. Dit ontwerp situeert Lefebure in zijn heel persoonlijke zoektocht naar een verzorgd wonen voor psychiatrische patiënten. Hierbij stelt hij algemene menselijke woonverlangens op het gebied van veiligheid, restruimten en identiteit centraal – en laten dit nu juist zaken zijn die tot nog toe ontzegd werden aan psychiatrische patiënten.

Regis Verplaetse en Nikolaas Vande Keere (UR Architects) tenslotte benaderen de huisvestingsopgave voor de psychiatrische zorg vanuit het ontwerpend onderzoek. UR Architects stelt dat kansen op een omgekeerde vermaatschappelijking onbenut blijven. Zorginstellingen zetten vastgoedoperaties op om naast extra inkomsten ook nieuwe woonconsumentennaar de landelijk gelegen instellingen te lokken. De uitgestrekte groengebieden vormen niettemin een natuurlijke barrière tussen de psychiatrische patiënten en hun nieuwe buren. Met behulp  van prototypes gaat UR Architects op zoek naar een meer bevredigende ruimtelijke oplossing. Voor het psychiatrisch ziekenhuis van Wolfheze stellen zij in een modelwooncomplex voor met verblijf voor zowel patiënten als niet-patiënten. Binnen het nieuwe masterplan voor het psychiatrisch ziekenhuis Duin en Bosch te Castricum ontwikkelden zij een groeimodel dat zich ent op de aanwezige bouwproductie uit de jaren 1970. Het hergebruik van deze gebouwen en het aaneenrijgen door een gangenstelsel laat verdichting toe binnen een esthetisch en ruimtelijk coherent kader.

De studiedag bood met deze vier voorbeeldpraktijken een boeiend zicht op de manier waarop architecten een bijdrage leveren aan de normalisatie van geestelijke gezondheidszorg. De verschillende perspectieven tonen ook hoe de huisvesting van de psychiatrische zorg niet noodzakelijk hoeft af te glijden in een stompzinnige toepassing van onaangepaste regelgeving en herhaling van standaardpatronen. De inleidende oproep van Bernard Sabbe (professor psychiatrie aan de Universiteit van Antwerpen) om ook psychische variabelen in het ontwerp mee te nemen – zoals depressie, schizofrenie, borderline en dementie – bleef echter onaangeroerd. Deze uitdaging vormt genoeg stof voor een nieuwe studiedag.

References

 

Artikel gepubliceerd op ArchiNed, 28/2/2011

De studiedag Huis van de Psychiatrie vond plaats in het Museum Dr. Guislain te Gent op donderdag 25 november 2010 op initiatief van UR Architects.

De studiedag werd georganiseerd door het Vlaams Architectuurinstituut (VAi), het Museum Dr. Guislain en de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) en ondersteund door de Vlaamse overheid en de Vlaams Bouwmeester.

Parallel werd de studiedag ‘De woning en het gesticht’ georganiseerd in Zeist, in samenwerking met het Fonds Geestelijke Gezondheid en het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Archipl Architecten

Hans Verstuyft Architecten

Sergison Bates Architects

UR Architects