News | Show all
11/05/2018

Verschijning van de architect-bemiddelaar

Een verkenning van een architecturale productie gericht op bemiddeling

05/03/2018

Architectuur in naam van de vader

Column #3 over de oorsprongsmythen van de architectuur

22/12/2017

Uplace of Shopping K? Nee, bedankt

Artikel over de architectuur van een vals dilemma rond winkelcentra

18/12/2017

Dood van een dienstverlener

Column over het bouwen als olifant in de kamer van de architectuurcultuur.

06/12/2017

Het belachelijk sublieme in de Vlaamse architectuur

Artikel over humor als het teken van kritische afstand in de architectuur

17/10/2017

Verslaafd aan architectuur

Een artikel over de betekenis van de Biertempel discussie voor de architectuurcultuur in België

05/10/2017

Wafels, bier en architectuur

Een artikel naar aanleiding van de herbestemming van de Beurs in Brussel tot biertempel naar ontwerp van Robbrecht & Daem Architecten.

18/09/2017

Creatio ex nihilo

Column #1 over de oorsprongsmythen van de architectuur

03/08/2017

Zorg dragen voor architectuur

Artikel over gebruik en postproductie in de architectuur naar aanleiding van het Jozef Plein in PC Cartias (Melle).

20/06/2017

Do Good architectuur

Artikel over de rol van ontwerp in zorgarchitectuur.

22/02/2017

Pic Nic Architectuur

Een retroactief manifest voor Pic Nic the Streets als bijdrage aan de architectuurcultuur in België. > Version Française > English Version

13/02/2017

Wraak op de commons

Een artikel over het nakende einde voor Agrocité en de toekomst voor architectuur onder zelfbeheer.

03/02/2017

Architectuur van de schaamteplek

Wie grip wil krijgen op de problemen van in psychiatrische ziekenhuizen, begint bij het ontwerp van de isolatiekamer.

22/12/2016

Van Utopia naar Wuustwezel

Er zijn weinig termen die zo’n beladen betekenis hebben in de architectuurgeschiedenis als utopie. Version Français

21/12/2016

Relational Architecture

Read about the production proces of the Kanunnik Petrus Jozef Triest Square in the Psychiatric Centre Caritas, Melle. Article in DutchEnglish / French

12/12/2016

Hoeveel samenwerking kan architectuur verdragen?

Artikel over de tentoonstelling 'Ensembles. Architectuur en Ambachtschap' in deSingel en Vlaams Architectuurinstituut.

15/10/2016

Bouwstenen voor het psychiatrisch centrum van de toekomst

Lees meer over de visieontwikkeling rond het psychiatrisch centrum van de toekomst gepubliceerd in Psyche.

03/10/2016

Eco-politiek in Brussel: Bas Smets en de Brussels Urban Landscape Biennial

Artikel over het nut en nadeel van landschapsarchitectuur als instrument voor regionale ontwikkeling in Brussel.

28/09/2016

Architectuur vol van verlangen

Artikel naar aanleiding van de opening van het Kanunnik Petrus Jozef Triest Plein in Melle.

26/09/2016

(Re)Politicize!

Proud to present the A+261 issue on architecture and politics - Dutch and French edition.

21/09/2016

Architectuur met schaduw

De 20ste eeuw baarde vele duivelspacten tussen architectuur en politiek. Opvallend genoeg wordt de architectuur van het Italiaanse fascisme tot op vandaag geprezen omwille van haar abstracte vormentaal. Dergelijke rehabilitatie is de architectuur van het Derde Rijk nooit te beurt gevallen. België heeft zo zijn eigen kleine trauma in de relatie met de politiek.

24/06/2016

Ingebedde architecten

Lees meer over de architectuur van oorlog en vrede

07/06/2016

Vakmannen aan het front

Een recensie over de bijdrage van Bravoure in de Architectuurbiennale van Venetie.

04/06/2016

Toiletemmers in Werelderfgoed

Er is iets curieus met de inrichting van de gevangenis van Merksplas, waar enkele weken geleden een opstand uitbrak. De geschiedenis van de site reflecteert een utopisch beeld van de gevangenis van de toekomst, de manier waarop omgegaan wordt met die geschiedenis symboliseert dan weer de gemiste kansen.

04/12/2015

FPC Gent: geen markt, geen gevangenis

De opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent zorgt na één jaar werking voor een grote opluchting - zelfs bij voormalige critici. De juiste vraag is niet of aanvankelijke bezorgheid terecht was, maar wel of de opluchting niet een beetje voorbarig is? 


28/10/2015

Het penitentiair verdriet van België

In de bouw van het gevangenisdorp Haren vormen de lokale en regionale overheid samen front met de actiegroepen tegen de federale overheid - of toch niet? Hoe kunnen we de knoop tussen activisme en politiek ontwarren?

23/10/2015

Een psychiatrisch centrum bouwen we samen

Ook architectuur heeft zijn plaats op de Vlaamse Hersteldagen. Doe mee op 18 november in de Vooruit.

01/09/2015

Eindelijk een kennisplatform voor humane gevangenisarchitectuur

De website www.prisongear.be presenteert het onderzoek naar een humane gevangenisarchitectuur.

07/04/2015

Ontmanteling van de psychiatrische kliniek

Lees de gevalstudies over zorgarchitectuur in Vlaanderen gepubliceerd in Psyche

22/10/2014

Een sterke leefomgeving begint met ruimteregie

Wat deelt een onafgewerkte verkeersinfrastructuur in Godsheide, een vervallen vierkantshoeve in Grote Spouwen, een gesloten mijnkatedraal in de Eisdense Tuiwijk en een geplande gevangenis op Domein Riegersvliet?


21/08/2014

Wie is er bang van het Bouwmeestercollege?

Iedereen lijkt het roerend eens dat de Vlaamse architectuur zonder de Bouwmeester overgeleverd is aan de wetten van de markt en de willekeur van het politieke bedrijf. Lees de opinie 'De Bouwmeester en de onheilsprofeten'.

20/12/2013

A humane prison is coming to your neighbourhood

As part of the Conflict & Design Triennial the knowledge platform Prison Gear presents design studies that pave the way for a humane prison in Leopoldsburg, Belgium.

16/12/2013

Een humane gevangenis komt naar je toe

Als onderdeel van de Conflict & Design Triënnale presenteert Prison Gear twee visieontwerpen voor de toekomstige gevangenis op het militaire domein Reigersvliet in Leopoldsburg.

09/10/2013

Limburg City / Stad Limburg

Read the memorandum of the Limburg Europa Workshop / Lees de projectnota van Atelier Limburg Europa

15/09/2013

The dismantling of the psychiatric clinic

Read the case studies on care architecture in Flanders

21/08/2013

Wat is ontwerpend onderzoek?

Drie vragen over ontwerpend onderzoek, drie antwoorden vanuit de Noorderkempen.

10/04/2013

Heeft een gemeenplaats ook een gemene waarde ?

Commentaarstuk bij het Architectuurboek n° 10: Radicale Gemeenplaatsen - Europese architectuur uit Vlaanderen

03/02/2013

Is onzichtbare psychiatrische zorg mogelijk?

Review van de opstart Pilootprojecten Zorg door de Vlaams Bouwmeester

06/11/2012

Limburg heeft ambitie / Limburg has ambition

Presentatie van de Startnota Provinciaal Bouwmeester Limburg / Presentation Initial Memo Limburg Government Architect

12/10/2012

Hoeveel vernieuwing kan de gevangenis verdragen ?

Lees hoe de modernisatie van de gevangenisarchitectuur in handen van Stéphane Beel begon en eindige bij het Ducpétiaux-model.

12/07/2012

San Gimignano aan de Zenne

Lees de column naar aanleiding van de Keukentoren van XDGA

11/04/2012

Sociaal-realisme of zelfcensuur

Met Jonas Staal schreef BAVO een pleidooi voor een nieuw sociaal-realisme in de kunst. Sociaal-realisme is broodnodig in het tijdperk van de hysterische reproductie.

21/02/2012

Nu ook een schreeuw om architectuur!

Niet occupy-en, maar de gevestigde orde verleiden om in crisistijden te investeren in leuke projecten. Lees hier meer over de Studio for Unsollicited Architecture.

20/01/2012

Gesloten architectuur is ook humaan

Lees meer over Fleur Agema's gevangenismodel

21/11/2011

Waarom kunstenaars niet fascistisch genoeg zijn

Lees het artikel in het decembernummer van Rekto:Verso.

12/09/2011

De Culturele Elite

Lees de bijdrage.

29/08/2011

Artist Participation in South Africa

The international PR campaign to showcase Rotterdam's robust policy on artist participation is now also tapping into the emerging African art markets.

17/06/2011

Denkverbod op liberale kunst

Column over de stellingenoorlog naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen in de cultuursector.

07/06/2011

Maak liberaal kunstbeleid liberaal

Lees BAVO's advies aan staatssecretaris Zijlstra met betrekking tot de noodgedwongen keuzen die de cultuursector in Nederland te wachten staat.

18/03/2011

International promotion campaign of the Office for Artist Participation kicks off

The City of Edinburgh will be the first to host an international promotion event of Rotterdam's innovative cultural policies for enforcing the participation of artists in heightening a city's competitiveness and securing social peace on the local level.

28/02/2011

Culture and Contestation

The essay 'Neo-Liberalism with Dutch Characteristics: The Big Fix-Up of the Netherlands and the Practice of Embedded Cultural Activism' is published in the book volume 'Culture and Contestation in the New Century'.

19/01/2011

Art and Activism

BAVO's essay 'Artists... one more effort to be really political!' is published in the volume 'Art and Activism in the age of Globalisation'.

20/10/2010

Boek verschenen: Too Active To Act

Het boek biedt een kritische analyse van de maatschappelijke betrokkenheid van culturele actoren in Nederland in de afgelopen tien jaar.

DE JANSSENS WERKEN

Willen de beschermheren van de autonomie van de Vlaamse Architectuur opstaan s.v.p.!

project: DE JANSSENS WERKEN

date: 09/09/2009

author: BAVO

source: De Architect

status: article

Wat betreft de bescherming van de autonomie van de architectuur is Vlaanderen een land vol tegenstrijdigheden. Aan de ene kant kijken architecten van andere landen vaak vol afgunst naar het bij wet beschermde statuut van de architect, met een heuse Orde van architecten die nauw toeziet op hun beroepsuitoefening en deze indien nodig disciplinair kan schorsen. Ook de Vlaamse architecten, architectuurcritici en architectuurtheoretici voeren de autonomie van de architectuur hoog in het vaandel, meer dan hun Nederlandse collega’s, en claimen dit als hun onderscheidende kenmerk. De laatste decennia brak ook bij de andere maatschappelijke actoren het besef door dat architectuur een waarde op zich is, die juist voorzover haar autonomie radicaal wordt gevrijwaard en uitgespeeld, een belangrijke kracht kan zijn in het uitbouwen van een Vlaamse identiteit en de ontwikkeling van de Vlaamse regio in het algemeen. In functie hiervan zijn allerhande initiatieven gelanceerd zoals een Vlaams architectuurinstituut en Jaarboek, een Vlaams bouwmeester en een Vlaamse architectuurnota.

Ondanks deze autonome architectuurcultuur gebeuren er echter nog steeds grove schendingen op dit vlak en lijken deze onopgemerkt en onbestraft te blijven. Onlangs nog in één van de grootste stedelijke infrastructuurwerken in de recente Vlaamse geschiedenis: de sluiting van de ring rond Antwerpen door middel van de zogenoemde Oosterweelverbinding, met als belangrijkste architecturale onderdeel een twee kilometer lange dubbeldeks tuibrug (ook wel ‘Lange Wapper’ genoemd) ontworpen door het ingenieursbureau Laurent Ney (Ney & Partners) en met Paul Robbrecht (Robbrecht en Daem) als landschapsarchitecten. Het project roept dusdanige vraagtekens op bij de autonomie van de architectuur in Vlaanderen dat wij een officieel bezwaarschrift hebben ingediend tegen het afleveren van een stedebouwkundige vergunning voor dit project. Het belangrijkste strijdpunt betreft de architecturale vormgeving van de twee pylonen van de brug die beslissend zijn voor het slagen en het falen van niet alleen de brug maar ook haar maatschappelijke baten.

Het oorspronkelijke ontwerp voorzag in een open, gespleten uitvoering van de koppen van deze pylonen, een oplossing die conform is aan de regels van het goede bouwmeesterschap onder andere omwille van de manier waarop zij de natuurwetten van de statica optimaal benut en deze visueel aanwezig stelt. Deze elegante oplossing verdween echter uit het definitieve ontwerp dat voorziet in meer lompe, gesloten pyloonkoppen, wat overduidelijk een kwalitatief minderwaardige oplossing is. De keuze voor deze gesloten uitvoering is eenzijdig doorgedrukt door de aannemer van de brug (het bouwconsortium THV Noriant) op grond van de meer gemakkelijke en goedkope uitvoering. Noch de opdrachtgever, het overheidsbedrijf BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) die in dit geval het algemene, publieke belang vertegenwoordigt, noch de betrokken architecten konden hier iets aan veranderen. Doordat de betreffende aannemer in deze fase van het project door het wegvallen van diens concurrenten als enige uitvoerder was overgebleven, had de opdrachtgever weinig te kiezen. De architecten stonden machteloos omdat zij deel uitmaakten van het aannemersconsortium en er geen overeenstemming was over een effectieve procedure voor de interne kwaliteitscontrole door de architecten binnen het consortium. Zo mogen de architecten slechts na verschillende zogenoemde escalatieniveaus van meningsverschillen met de aannemer over het architecturale ontwerp overleggen met de opdrachtgever, en dan nog enkel via een door beide partijen gekozen bemiddelaar. Dit alles betekent een ernstige inbreuk op de autonomie van de architecten die binnen dit scenario meer dan ooit met lege handen staan tegenover de kortzichtige economische en pragmatische belangen van de aannemer, met alle negatieve gevolgen voor de architecturale kwaliteit van een project op een dergelijke schaal en met zo’n impact.

Wat deze regelrechte aanslag op de autonomie van de Vlaamse architectuur des te schrijnender maakt is het gebrek aan discussie hierover binnen de Vlaamse architectengemeenschap. Zelfs onder critici en theoretici heerst een absolute stilte over de inbreuken in de praktijk op de voor hen zo heilig geachte architecturale autonomie in een project met zo’n grote architecturale en maatschappelijke inzet als de Lange Wapper. Ons bezwaarschrift stapt in dit vacuüm en is behalve als aanklacht ook bedoeld om de verschillende partijen betrokken bij de bescherming van de architecturale autonomie en kwaliteit in dit dossier terug aan het werk te zetten om deze scheve situatie recht te zetten alsook meer effectieve alternatieven uit te denken. We denken hierbij in het bijzonder aan de Vlaams bouwmeester, de Antwerpse Stadsbouwmeester, de Orde van Architecten en het Vlaamse Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking. Tenslotte hopen we dat ook de architecten van zich zullen laten horen of in ieder geval de academici die al jaren pleiten voor de autonomie van de architectuur in Vlaanderen. We doen dan ook een dringende oproep dat de ware beschermheren van de autonomie van de Vlaamse Architectuur eindelijk opstaan!

References

Gepubliceerd in 'De Architect' #9, september 2009.