News | Show all
11/05/2018

Verschijning van de architect-bemiddelaar

Een verkenning van een architecturale productie gericht op bemiddeling

05/03/2018

Architectuur in naam van de vader

Column #3 over de oorsprongsmythen van de architectuur

22/12/2017

Uplace of Shopping K? Nee, bedankt

Artikel over de architectuur van een vals dilemma rond winkelcentra

18/12/2017

Dood van een dienstverlener

Column over het bouwen als olifant in de kamer van de architectuurcultuur.

06/12/2017

Het belachelijk sublieme in de Vlaamse architectuur

Artikel over humor als het teken van kritische afstand in de architectuur

17/10/2017

Verslaafd aan architectuur

Een artikel over de betekenis van de Biertempel discussie voor de architectuurcultuur in België

05/10/2017

Wafels, bier en architectuur

Een artikel naar aanleiding van de herbestemming van de Beurs in Brussel tot biertempel naar ontwerp van Robbrecht & Daem Architecten.

18/09/2017

Creatio ex nihilo

Column #1 over de oorsprongsmythen van de architectuur

03/08/2017

Zorg dragen voor architectuur

Artikel over gebruik en postproductie in de architectuur naar aanleiding van het Jozef Plein in PC Cartias (Melle).

20/06/2017

Do Good architectuur

Artikel over de rol van ontwerp in zorgarchitectuur.

22/02/2017

Pic Nic Architectuur

Een retroactief manifest voor Pic Nic the Streets als bijdrage aan de architectuurcultuur in België. > Version Française > English Version

13/02/2017

Wraak op de commons

Een artikel over het nakende einde voor Agrocité en de toekomst voor architectuur onder zelfbeheer.

03/02/2017

Architectuur van de schaamteplek

Wie grip wil krijgen op de problemen van in psychiatrische ziekenhuizen, begint bij het ontwerp van de isolatiekamer.

22/12/2016

Van Utopia naar Wuustwezel

Er zijn weinig termen die zo’n beladen betekenis hebben in de architectuurgeschiedenis als utopie. Version Français

21/12/2016

Relational Architecture

Read about the production proces of the Kanunnik Petrus Jozef Triest Square in the Psychiatric Centre Caritas, Melle. Article in DutchEnglish / French

12/12/2016

Hoeveel samenwerking kan architectuur verdragen?

Artikel over de tentoonstelling 'Ensembles. Architectuur en Ambachtschap' in deSingel en Vlaams Architectuurinstituut.

15/10/2016

Bouwstenen voor het psychiatrisch centrum van de toekomst

Lees meer over de visieontwikkeling rond het psychiatrisch centrum van de toekomst gepubliceerd in Psyche.

03/10/2016

Eco-politiek in Brussel: Bas Smets en de Brussels Urban Landscape Biennial

Artikel over het nut en nadeel van landschapsarchitectuur als instrument voor regionale ontwikkeling in Brussel.

28/09/2016

Architectuur vol van verlangen

Artikel naar aanleiding van de opening van het Kanunnik Petrus Jozef Triest Plein in Melle.

26/09/2016

(Re)Politicize!

Proud to present the A+261 issue on architecture and politics - Dutch and French edition.

21/09/2016

Architectuur met schaduw

De 20ste eeuw baarde vele duivelspacten tussen architectuur en politiek. Opvallend genoeg wordt de architectuur van het Italiaanse fascisme tot op vandaag geprezen omwille van haar abstracte vormentaal. Dergelijke rehabilitatie is de architectuur van het Derde Rijk nooit te beurt gevallen. België heeft zo zijn eigen kleine trauma in de relatie met de politiek.

24/06/2016

Ingebedde architecten

Lees meer over de architectuur van oorlog en vrede

07/06/2016

Vakmannen aan het front

Een recensie over de bijdrage van Bravoure in de Architectuurbiennale van Venetie.

04/06/2016

Toiletemmers in Werelderfgoed

Er is iets curieus met de inrichting van de gevangenis van Merksplas, waar enkele weken geleden een opstand uitbrak. De geschiedenis van de site reflecteert een utopisch beeld van de gevangenis van de toekomst, de manier waarop omgegaan wordt met die geschiedenis symboliseert dan weer de gemiste kansen.

04/12/2015

FPC Gent: geen markt, geen gevangenis

De opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent zorgt na één jaar werking voor een grote opluchting - zelfs bij voormalige critici. De juiste vraag is niet of aanvankelijke bezorgheid terecht was, maar wel of de opluchting niet een beetje voorbarig is? 


28/10/2015

Het penitentiair verdriet van België

In de bouw van het gevangenisdorp Haren vormen de lokale en regionale overheid samen front met de actiegroepen tegen de federale overheid - of toch niet? Hoe kunnen we de knoop tussen activisme en politiek ontwarren?

23/10/2015

Een psychiatrisch centrum bouwen we samen

Ook architectuur heeft zijn plaats op de Vlaamse Hersteldagen. Doe mee op 18 november in de Vooruit.

01/09/2015

Eindelijk een kennisplatform voor humane gevangenisarchitectuur

De website www.prisongear.be presenteert het onderzoek naar een humane gevangenisarchitectuur.

07/04/2015

Ontmanteling van de psychiatrische kliniek

Lees de gevalstudies over zorgarchitectuur in Vlaanderen gepubliceerd in Psyche

22/10/2014

Een sterke leefomgeving begint met ruimteregie

Wat deelt een onafgewerkte verkeersinfrastructuur in Godsheide, een vervallen vierkantshoeve in Grote Spouwen, een gesloten mijnkatedraal in de Eisdense Tuiwijk en een geplande gevangenis op Domein Riegersvliet?


21/08/2014

Wie is er bang van het Bouwmeestercollege?

Iedereen lijkt het roerend eens dat de Vlaamse architectuur zonder de Bouwmeester overgeleverd is aan de wetten van de markt en de willekeur van het politieke bedrijf. Lees de opinie 'De Bouwmeester en de onheilsprofeten'.

20/12/2013

A humane prison is coming to your neighbourhood

As part of the Conflict & Design Triennial the knowledge platform Prison Gear presents design studies that pave the way for a humane prison in Leopoldsburg, Belgium.

16/12/2013

Een humane gevangenis komt naar je toe

Als onderdeel van de Conflict & Design Triënnale presenteert Prison Gear twee visieontwerpen voor de toekomstige gevangenis op het militaire domein Reigersvliet in Leopoldsburg.

09/10/2013

Limburg City / Stad Limburg

Read the memorandum of the Limburg Europa Workshop / Lees de projectnota van Atelier Limburg Europa

15/09/2013

The dismantling of the psychiatric clinic

Read the case studies on care architecture in Flanders

21/08/2013

Wat is ontwerpend onderzoek?

Drie vragen over ontwerpend onderzoek, drie antwoorden vanuit de Noorderkempen.

10/04/2013

Heeft een gemeenplaats ook een gemene waarde ?

Commentaarstuk bij het Architectuurboek n° 10: Radicale Gemeenplaatsen - Europese architectuur uit Vlaanderen

03/02/2013

Is onzichtbare psychiatrische zorg mogelijk?

Review van de opstart Pilootprojecten Zorg door de Vlaams Bouwmeester

06/11/2012

Limburg heeft ambitie / Limburg has ambition

Presentatie van de Startnota Provinciaal Bouwmeester Limburg / Presentation Initial Memo Limburg Government Architect

12/10/2012

Hoeveel vernieuwing kan de gevangenis verdragen ?

Lees hoe de modernisatie van de gevangenisarchitectuur in handen van Stéphane Beel begon en eindige bij het Ducpétiaux-model.

12/07/2012

San Gimignano aan de Zenne

Lees de column naar aanleiding van de Keukentoren van XDGA

11/04/2012

Sociaal-realisme of zelfcensuur

Met Jonas Staal schreef BAVO een pleidooi voor een nieuw sociaal-realisme in de kunst. Sociaal-realisme is broodnodig in het tijdperk van de hysterische reproductie.

21/02/2012

Nu ook een schreeuw om architectuur!

Niet occupy-en, maar de gevestigde orde verleiden om in crisistijden te investeren in leuke projecten. Lees hier meer over de Studio for Unsollicited Architecture.

20/01/2012

Gesloten architectuur is ook humaan

Lees meer over Fleur Agema's gevangenismodel

21/11/2011

Waarom kunstenaars niet fascistisch genoeg zijn

Lees het artikel in het decembernummer van Rekto:Verso.

12/09/2011

De Culturele Elite

Lees de bijdrage.

29/08/2011

Artist Participation in South Africa

The international PR campaign to showcase Rotterdam's robust policy on artist participation is now also tapping into the emerging African art markets.

17/06/2011

Denkverbod op liberale kunst

Column over de stellingenoorlog naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen in de cultuursector.

07/06/2011

Maak liberaal kunstbeleid liberaal

Lees BAVO's advies aan staatssecretaris Zijlstra met betrekking tot de noodgedwongen keuzen die de cultuursector in Nederland te wachten staat.

18/03/2011

International promotion campaign of the Office for Artist Participation kicks off

The City of Edinburgh will be the first to host an international promotion event of Rotterdam's innovative cultural policies for enforcing the participation of artists in heightening a city's competitiveness and securing social peace on the local level.

28/02/2011

Culture and Contestation

The essay 'Neo-Liberalism with Dutch Characteristics: The Big Fix-Up of the Netherlands and the Practice of Embedded Cultural Activism' is published in the book volume 'Culture and Contestation in the New Century'.

19/01/2011

Art and Activism

BAVO's essay 'Artists... one more effort to be really political!' is published in the volume 'Art and Activism in the age of Globalisation'.

20/10/2010

Boek verschenen: Too Active To Act

Het boek biedt een kritische analyse van de maatschappelijke betrokkenheid van culturele actoren in Nederland in de afgelopen tien jaar.

OPPOSITIONAL ARCHITECTURE

Hausmann in de polder

project: OPPOSITIONAL ARCHITECTURE

date: 11/09/2006

author: BAVO

source: ArchiNed

status: review


Van Rotterdam tot Nijmegen, van Maastricht tot Groningen - elke grote en middelgrote stad in Nederland heeft wel ergens een wijkje uitverkozen dat binnen het Grote Stedenbeleid (GSB) op de schop moet gaan. Inmiddels zijn de werken ver gevorderd en maken Rijk en gemeenten de balansen op van dit geïntegreerd ruimtelijk, sociaal en economisch meerjarenplan. Hoog tijd dus om deze Grote Verbouwing eens nader te beschouwen.

Als we de voortgangsrapportages mogen geloven zijn vele doelstellingen (welzijn, veiligheid, leefbaarheid, etc) reeds bereikt en vraagt het geheel slechts nog om wat extra aanscherping op kleinere details. De hamvraag is natuurlijk wiens doelstellingen bereikt zijn en wie de tol betaald heeft? Een blik in de Haagse wijk Transvaal anno 2006 laat niets aan de twijfel over: vooral de ambities van de projectontwikkelaars zijn inmiddels bereikt. De reclamebeeldjes die pakweg tien jaar geleden het nieuwe Transvaal verbeelden, zijn vandaag pijnlijke realiteit geworden – de eens levendige woonbuurt is omgedoopt in een photoshop-urbanisme dat angstwekkend dicht bij een schilderij van De Chirico komt. Of de sociale problemen waar de toenmalige buurtbewoners mee kampten opgelost zijn, blijft een open vraag waar zelfs de gemeentelijke overheid waarschijnlijk geen antwoord op heeft. De gekende genezingsformule voor Transvaal was immers het letterlijk ‘oplossen’ van de problemen: d.i. het vervangen van de buurtbewoners door meer gewenste bevolkingsgroepen. Deze relocalisatie gebeurde geruisloos door middel van enkele ruimtelijke ingrepen en werd voor het overige overgelaten aan de werkingen van de markt die – zo geloofde projectleider Caprino heilig – ‘zichzelf reguleert’.

Dit lot van Transvaal vat de korte geschiedenis van de Grote Verbouwing in Nederland in een notendop samen. Een terugblik op deze verbouwing kan echter niet volledig zijn als ze niet de eigenaardige rol onder de loep neemt van een andere standaardformule uit de trukendoos van het GSB. We denken dan aan de jonge traditie om een legertje ontwerpers in te huren die elke buurt die op de schop gaat animeert met activiteiten van allerlei slag. De meest besproken onder deze culturele huurlingen is ongetwijfeld het bonte gezelschap dat onder de vlag van WiMBY! haar tenten opsloeg in de Rotterdamse volksbuurt Hoogvliet. WiMBY! richtte zich niet enkel op de buurtbewoners zelf, maar zag voor zichzelf ook een opvoedkundige taak ten aanzien van de eigen collega’s. Zo maakte ze een einde aan de jarenlange dictatuur van de dystopie binnen de ontwerpwereld. Fascinerende beelden van imploderende en exploderende steden vormden jarenlang het smakelijke materiaal voor dikke naslagwerken en internationale onderzoeksprojecten (denk aan Mutations en Shrinking Cities) en dwongen de ontwerper tot passieve contemplatie. Opvallend aan WiMBY!’s insteek – als exponent van het eeuwig nuchtere Nederland – is dat de dreigingen die boven de stad hangen niet zozeer leiden tot passiviteit, maar juist aanzetten tot een hernieuwde ‘reflectie’ op de uitdagingen van de nieuwe tijd. Alsook, het opnieuw overdenken van de betekenis van het ontwerp binnen de op stapel staande Grote Verbouwing van de Nederlandse stad.

In het Panorama 1: Rotterdam 1940-1960 toonde Crimson (de geestesvader van WiMBY!) de geschiedenis van Rotterdam, van het moment van haar totale vernieling in de WOII tot haar wederopbouw. Onderin het panorama staat een tekst waarin twee verschillende reacties op de vernietiging van Rotterdam staan genoteerd: één man betreurt de oorlog als het einde van zijn grote stad, een tweede man ziet de oorlog als dé kans bij uitstek om zijn stad opnieuw te laten bloeien. Kortom, in deze collage lezen we Crimson/WiMBY!’s alternatieve visie op de architectuurgeschiedenis, die ze ook wel benoemd heeft als ‘een vuilnisbelt’. Architectuur is geen resultaat van mooie dromen en idealen, maar een gebrekkig resultaat van pragmatische beslissingen en andere toevalligheden, zoals een oorlog, het winstbejag van een opdrachtgever, de prestigedrang van een enkele architect, etc.
WiMBY! mag dan wel de stoottroep vormen van een grootscheeps ombouwprogramma dat Rotterdam wil redden van haar nakende ondergang in geweld en segregatie, dit doet ze niet zonder met veel tromgeroffel het traditionele denkverbod op deze kwesties te doorbreken. Als ‘interactief medium’ werpt WiMBY! zich op als een ‘derde weg’, waarin ze zich niet langer autoritair opstelt ten aanzien van het verlangen van de opdrachtgever (de grootscheepse afbraak van Hoogvliet aanvaardt ze als een historische feitelijkheid) doch evenmin zich volledig schikt naar zijn wet. Zo profileert WiMBY! zich uitdrukkelijk als een platform waarop private en publieke partijen kunnen kortsluiten met maatschappelijke partners en individuele burgers over de stapel liggende sloopplannen en projecties kunnen maken van alternatieve mogelijkheden.

Deze aandoenlijke mix van nuchtere realiteitszin en maatschappelijk constructivisme brengt ons op de ‘nieuwe ondoorzichtigheid’ die ontstaan is binnen de Nederlandse ontwerpwereld. De nieuwe projectieve wind die WiMBY! introduceerde lijkt de ontwerpwereld in een – al dan niet gespeelde – toestand te dompelen van wat Celeste Olalquiaga aanduidde met ‘psychastenie’. Het gaat dan niet zozeer om een verstoorde relatie van het subject tot zijn ruimtelijke beleving, als wel om een onmacht bij ontwerpers om het stedelijke gebeuren in een samenhangend verhaal te conceptualiseren, én vervolgens hierbinnen eenduidig de eigen positie te bepalen. De atoomachtige organisatieschema’s die WiMBY! opstelde zijn symptomatisch. Terwijl deze schema’s (waarin WiMBY! zichzelf situeert als een enkele monade in een soort bad van ‘marktbelletjes’) ongetwijfeld de ambitie moet communiceren dat WiMBY! met beide voeten in de stedelijke realiteit staat en zich bewust is van alle krachten die daarbinnen actief zijn, lijkt veeleer het omgekeerde aan de gang. De schema’s zijn niet meer dan een krampachtige poging om een eigen speelveld te definiëren in wat lijkt op een universum dat totaal wordt ingenomen door de markt. Kortom, de positie van WiMBY! is een totale non-positie en kan niet verbergen dat ze als ontwerper volledig weggezonken is in het speelveld van de markt.

Deze ontwerpattitude (waarin de verdwijning als ontwerper gepresenteerd wordt als ‘authentiek’) toont hoe de Nederlandse evacuatie van de dystopie niet zozeer aanleiding geeft tot een helder debat over de lotgevallen van de stad onder de Grote Verbouwing, maar integendeel een ‘implosie van het discours’ vormt. Het ligt toch voor de hand dat een ontwerper in de eerste plaats ‘aan het werk’ gaat, praktische oplossingen verzint, handen vuil maakt en de verlangens van de markt bemiddelt met deze van de maatschappij. De meer urgente kwestie is wat de doelmatigheid van dit werk is: Voor wie? Voor wat? Om wat te bereiken? Als de Grote Verbouwing na tien jaar iets bereikt heeft, dan is het wel dat ze elke ruimte voor deze vragen uitgebannen heeft. En wat heeft WiMBY! na tien jaar bereikt? Niets, behalve dat ze de gehele ontwerpwereld mobiliseerde om elke lokale weerstand tegen de Grote Verbouwing te breken met de typisch ‘verbale’ dwang van het superego. Vandaag de dag zingt iedereen in koor: ‘welkom in mijn achtertuin’.