News | Show all
11/05/2018

Verschijning van de architect-bemiddelaar

Een verkenning van een architecturale productie gericht op bemiddeling

05/03/2018

Architectuur in naam van de vader

Column #3 over de oorsprongsmythen van de architectuur

22/12/2017

Uplace of Shopping K? Nee, bedankt

Artikel over de architectuur van een vals dilemma rond winkelcentra

18/12/2017

Dood van een dienstverlener

Column over het bouwen als olifant in de kamer van de architectuurcultuur.

06/12/2017

Het belachelijk sublieme in de Vlaamse architectuur

Artikel over humor als het teken van kritische afstand in de architectuur

17/10/2017

Verslaafd aan architectuur

Een artikel over de betekenis van de Biertempel discussie voor de architectuurcultuur in België

05/10/2017

Wafels, bier en architectuur

Een artikel naar aanleiding van de herbestemming van de Beurs in Brussel tot biertempel naar ontwerp van Robbrecht & Daem Architecten.

18/09/2017

Creatio ex nihilo

Column #1 over de oorsprongsmythen van de architectuur

03/08/2017

Zorg dragen voor architectuur

Artikel over gebruik en postproductie in de architectuur naar aanleiding van het Jozef Plein in PC Cartias (Melle).

20/06/2017

Do Good architectuur

Artikel over de rol van ontwerp in zorgarchitectuur.

22/02/2017

Pic Nic Architectuur

Een retroactief manifest voor Pic Nic the Streets als bijdrage aan de architectuurcultuur in België. > Version Française > English Version

13/02/2017

Wraak op de commons

Een artikel over het nakende einde voor Agrocité en de toekomst voor architectuur onder zelfbeheer.

03/02/2017

Architectuur van de schaamteplek

Wie grip wil krijgen op de problemen van in psychiatrische ziekenhuizen, begint bij het ontwerp van de isolatiekamer.

22/12/2016

Van Utopia naar Wuustwezel

Er zijn weinig termen die zo’n beladen betekenis hebben in de architectuurgeschiedenis als utopie. Version Français

21/12/2016

Relational Architecture

Read about the production proces of the Kanunnik Petrus Jozef Triest Square in the Psychiatric Centre Caritas, Melle. Article in DutchEnglish / French

12/12/2016

Hoeveel samenwerking kan architectuur verdragen?

Artikel over de tentoonstelling 'Ensembles. Architectuur en Ambachtschap' in deSingel en Vlaams Architectuurinstituut.

15/10/2016

Bouwstenen voor het psychiatrisch centrum van de toekomst

Lees meer over de visieontwikkeling rond het psychiatrisch centrum van de toekomst gepubliceerd in Psyche.

03/10/2016

Eco-politiek in Brussel: Bas Smets en de Brussels Urban Landscape Biennial

Artikel over het nut en nadeel van landschapsarchitectuur als instrument voor regionale ontwikkeling in Brussel.

28/09/2016

Architectuur vol van verlangen

Artikel naar aanleiding van de opening van het Kanunnik Petrus Jozef Triest Plein in Melle.

26/09/2016

(Re)Politicize!

Proud to present the A+261 issue on architecture and politics - Dutch and French edition.

21/09/2016

Architectuur met schaduw

De 20ste eeuw baarde vele duivelspacten tussen architectuur en politiek. Opvallend genoeg wordt de architectuur van het Italiaanse fascisme tot op vandaag geprezen omwille van haar abstracte vormentaal. Dergelijke rehabilitatie is de architectuur van het Derde Rijk nooit te beurt gevallen. België heeft zo zijn eigen kleine trauma in de relatie met de politiek.

24/06/2016

Ingebedde architecten

Lees meer over de architectuur van oorlog en vrede

07/06/2016

Vakmannen aan het front

Een recensie over de bijdrage van Bravoure in de Architectuurbiennale van Venetie.

04/06/2016

Toiletemmers in Werelderfgoed

Er is iets curieus met de inrichting van de gevangenis van Merksplas, waar enkele weken geleden een opstand uitbrak. De geschiedenis van de site reflecteert een utopisch beeld van de gevangenis van de toekomst, de manier waarop omgegaan wordt met die geschiedenis symboliseert dan weer de gemiste kansen.

04/12/2015

FPC Gent: geen markt, geen gevangenis

De opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent zorgt na één jaar werking voor een grote opluchting - zelfs bij voormalige critici. De juiste vraag is niet of aanvankelijke bezorgheid terecht was, maar wel of de opluchting niet een beetje voorbarig is? 


28/10/2015

Het penitentiair verdriet van België

In de bouw van het gevangenisdorp Haren vormen de lokale en regionale overheid samen front met de actiegroepen tegen de federale overheid - of toch niet? Hoe kunnen we de knoop tussen activisme en politiek ontwarren?

23/10/2015

Een psychiatrisch centrum bouwen we samen

Ook architectuur heeft zijn plaats op de Vlaamse Hersteldagen. Doe mee op 18 november in de Vooruit.

01/09/2015

Eindelijk een kennisplatform voor humane gevangenisarchitectuur

De website www.prisongear.be presenteert het onderzoek naar een humane gevangenisarchitectuur.

07/04/2015

Ontmanteling van de psychiatrische kliniek

Lees de gevalstudies over zorgarchitectuur in Vlaanderen gepubliceerd in Psyche

22/10/2014

Een sterke leefomgeving begint met ruimteregie

Wat deelt een onafgewerkte verkeersinfrastructuur in Godsheide, een vervallen vierkantshoeve in Grote Spouwen, een gesloten mijnkatedraal in de Eisdense Tuiwijk en een geplande gevangenis op Domein Riegersvliet?


21/08/2014

Wie is er bang van het Bouwmeestercollege?

Iedereen lijkt het roerend eens dat de Vlaamse architectuur zonder de Bouwmeester overgeleverd is aan de wetten van de markt en de willekeur van het politieke bedrijf. Lees de opinie 'De Bouwmeester en de onheilsprofeten'.

20/12/2013

A humane prison is coming to your neighbourhood

As part of the Conflict & Design Triennial the knowledge platform Prison Gear presents design studies that pave the way for a humane prison in Leopoldsburg, Belgium.

16/12/2013

Een humane gevangenis komt naar je toe

Als onderdeel van de Conflict & Design Triënnale presenteert Prison Gear twee visieontwerpen voor de toekomstige gevangenis op het militaire domein Reigersvliet in Leopoldsburg.

09/10/2013

Limburg City / Stad Limburg

Read the memorandum of the Limburg Europa Workshop / Lees de projectnota van Atelier Limburg Europa

15/09/2013

The dismantling of the psychiatric clinic

Read the case studies on care architecture in Flanders

21/08/2013

Wat is ontwerpend onderzoek?

Drie vragen over ontwerpend onderzoek, drie antwoorden vanuit de Noorderkempen.

10/04/2013

Heeft een gemeenplaats ook een gemene waarde ?

Commentaarstuk bij het Architectuurboek n° 10: Radicale Gemeenplaatsen - Europese architectuur uit Vlaanderen

03/02/2013

Is onzichtbare psychiatrische zorg mogelijk?

Review van de opstart Pilootprojecten Zorg door de Vlaams Bouwmeester

06/11/2012

Limburg heeft ambitie / Limburg has ambition

Presentatie van de Startnota Provinciaal Bouwmeester Limburg / Presentation Initial Memo Limburg Government Architect

12/10/2012

Hoeveel vernieuwing kan de gevangenis verdragen ?

Lees hoe de modernisatie van de gevangenisarchitectuur in handen van Stéphane Beel begon en eindige bij het Ducpétiaux-model.

12/07/2012

San Gimignano aan de Zenne

Lees de column naar aanleiding van de Keukentoren van XDGA

11/04/2012

Sociaal-realisme of zelfcensuur

Met Jonas Staal schreef BAVO een pleidooi voor een nieuw sociaal-realisme in de kunst. Sociaal-realisme is broodnodig in het tijdperk van de hysterische reproductie.

21/02/2012

Nu ook een schreeuw om architectuur!

Niet occupy-en, maar de gevestigde orde verleiden om in crisistijden te investeren in leuke projecten. Lees hier meer over de Studio for Unsollicited Architecture.

20/01/2012

Gesloten architectuur is ook humaan

Lees meer over Fleur Agema's gevangenismodel

21/11/2011

Waarom kunstenaars niet fascistisch genoeg zijn

Lees het artikel in het decembernummer van Rekto:Verso.

12/09/2011

De Culturele Elite

Lees de bijdrage.

29/08/2011

Artist Participation in South Africa

The international PR campaign to showcase Rotterdam's robust policy on artist participation is now also tapping into the emerging African art markets.

17/06/2011

Denkverbod op liberale kunst

Column over de stellingenoorlog naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen in de cultuursector.

07/06/2011

Maak liberaal kunstbeleid liberaal

Lees BAVO's advies aan staatssecretaris Zijlstra met betrekking tot de noodgedwongen keuzen die de cultuursector in Nederland te wachten staat.

18/03/2011

International promotion campaign of the Office for Artist Participation kicks off

The City of Edinburgh will be the first to host an international promotion event of Rotterdam's innovative cultural policies for enforcing the participation of artists in heightening a city's competitiveness and securing social peace on the local level.

28/02/2011

Culture and Contestation

The essay 'Neo-Liberalism with Dutch Characteristics: The Big Fix-Up of the Netherlands and the Practice of Embedded Cultural Activism' is published in the book volume 'Culture and Contestation in the New Century'.

19/01/2011

Art and Activism

BAVO's essay 'Artists... one more effort to be really political!' is published in the volume 'Art and Activism in the age of Globalisation'.

20/10/2010

Boek verschenen: Too Active To Act

Het boek biedt een kritische analyse van de maatschappelijke betrokkenheid van culturele actoren in Nederland in de afgelopen tien jaar.

EUREGIONAL FORUM

Miran Mohar: Kunstenaars in de Euregio Maas-Rijn: Ten Aanval!

project: EUREGIONAL FORUM

date: 24/03/2009

author: BAVO

source: Euregional Forum Newspaper

status: article

De vierde editie van De Klokkenluider laat Miran Mohar aan het woord. Hij is de oprichter van de beruchte NSK Staat: een staat gesticht door kunstenaars die zich niet langer verankerd aan een vast territorium. Miran Mohar stelt dat kunstenaars in de Euregio Maas-Rijn zich te weinig bewust zijn van de unieke communicatiewaarde van hun conceptueel en creatief kapitaal om de Euregio vooruit te stuwen. Het is deze verbeelding die Euregoniale politici en bedrijven missen, waardoor de Euregio Maas-Rijn als eerste transnationale Staat van Europa slechts een vage droom blijft. Kunstenaars kunnen en moeten deze droom realiseren.

De NSK Staat

Als burger van het voormalige Joegoslavië maakte ik van dichtbij mee hoe als gevolg van de machtspelletjes van politieke elites eeuwenoude grenzen plotseling hun rentree maakten en mensen opnieuw lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Als kunstenaar was er weinig reden tot optimisme in die donkere dagen. En dat was dan ook de overheersende houding onder intellectuelen. Men stond sceptisch tegenover politieke alternatieven en zelfs cynisch tegenover politiek in het algemeen.Samen met een aantal van mijn collegakunstenaars die samenwerkten onder de naam Neue Slowenische Kunst (NSK) bleven we niet bij de pakken neer zitten. Als tegenwicht tegen de desintegratie van de Joegoslavische staat richtten wij eind jaren tachtig

een eigen staat op genaamd naar ons collectief: De NSK Staat. Uniek aan deze staat was dat deze niet, zoals andere staten, gelinkt was aan één bepaald territorium. Onze staat bestond, en bestaat nog steeds, enkel in de tijd. Dit is een unicum in de politieke geschiedenis van de mensheid. NSK Staat noemt zichzelf dan ook trots ‘De eerste Staat in de tijd’. Culturele actoren hebben meer macht dan ze denken om van de Euregio Maas-Rijn een werkelijke verenigde en geïntegreerde

politieke entiteit te maken. Haar loutere bestaan in de tijd maakt van De NSK Staat ook tegelijk de eerste, echt universele staat. Aangezien De NSK Staat geen territorium heeft, kan iedereen

ter wereld burgerschap aanvragen - wat ook effectief gebeurde. De NSK Staat heeft nu burgers van alle uithoeken van de wereld!

De reële macht van een artistieke staat

Wie De NSK Staat ziet als een louter artistieke, conceptuele Spielerei zit er dik naast. Haar korte

geschiedenis bewijst dat zij meer is dan een vrijblijvende denkoefening en ook reële politieke betekenis of machtsinvloed heeft. Eén van de verdiensten van de conceptuele staat was bijvoorbeeld dat zij vele ex-Joegoslavische burgers die aan het geweld en de anarchie in hun land wilden ontsnappen in staat stelde naar veiligere havens te vluchten. Dit gebeurde door middel van de NSK paspoorten. Maar ook tot op vandaag worden overal ter wereld ambassades opgericht om te bemiddelen in conflictsituaties. De geschiedenis van De NSK Staat is het levende bewijs

hoe een artistieke staat concreet hulp bood, en nog steeds biedt, aan mensen die om tal van redenen tussen de mazen vallen van de traditionele natie-staten.

Nood aan Euregionale kunstenaars

Ik denk dat De NSK Staat een goed tegengif is voor het scepticisme over de Euregionale politiek dat al te vaak overheerst bij culturele producenten. Zoals ik al eerder aangaf, waren er in het Joegoslavië van eind jaren tachtig redenen te over om je als kunstenaar van elk positief politiek engagement af te wenden. Ik denk dat we kunnen stellen dat er hiervoor veel meer redenen

waren dan in de Euregio Maas-Rijn vandaag. Vanuit mijn persoonlijke ervaring wil ik kunstenaars in de Euregio Maas-Rijn dan ook oproepen om de rol van voorhoede op zich te nemen. Zij moeten hun creatieve expertise ongegeneerd inzetten om vorm te geven aan

de eerste onafhankelijke, Euregionale Staat in de EU. Als mijn collega’s en ik dit konden in veel slechtere omstandigheden, dan moeten de kunstenaars in de Euregio Maas-Rijn deze uitdaging zeker aankunnen.

De verleiding van een artistiek concept

Ik kan mijn collega’s in de Euregio Maas-Rijn op dit vlak nog wel een paar tips geven. Het oprichten van een eigen staat komt voor velen waarschijnlijk nog steeds over als een vrij onrealistische zoniet onmogelijke taak. Het belangrijkste leermoment van De NSK Staat was

echter dat minimalistische middelen nog het meest effectief zijn om zo’n staat van de grond te krijgen. Zo ontwierpen wij enkel het concept van deze staat, meer bepaald dit van de ‘eerste staat in de tijd’. De NSK Staat stond dus in de eerste plaats voor een ‘state of mind’. Daarna ging het balletje vanzelf aan het rollen, en vaak buiten ons, de oorspronkelijke oprichters, om. Zo werd de website van de staat bijvoorbeeld gelanceerd door een Griekse fan. Ook dit radicaal-democratische, bottom-up karakter is bijzonder inspirerend in de Euregionale context. Kortom, de best practice van de NSK Staat levert aan culturele actoren actief in de Euregio Maas-Rijn het ontegensprekelijke bewijs dat politieke durf als kunstenaar de moeite loont. Ik kijk dan ook uit naar de conceptueel innovatieve initiatieven van mijn collega’s-Kunstenaars in de Euregio Maas-

Rijn. Zij moeten beseffen dat de bal in hun kamp ligt. Kunstenaars zitten in de meest uitgelezen positie om het onbewuste verlangen van de Euregio te realiseren: d.i. uit te groeien tot een ééngemaakte grensoverschrijdende staat.

LEERMOMENTEN

+ Alles draait om een ondernemende instelling: voor het stichten van één Euregionale staat is het voorstellen van een concept van dergelijke staat reeds uiterst doeltreffend. De invulling van dit concept kan dan van de bodem op gebeuren door de verschillende maatschappelijke actoren in de Euregio.

+ Een Euregionale staat moet niet langer gedacht worden in termen van territorium, maar van tijd: tijd is veel universeler en hierdoor ideaal voor de specifieke transnationale conditie van de Euregio.

References

Miran Mohar sprak het Euregionaal Forum toe in het Glaspaleis in Heerlen op 14 Juni 2007

Gepubliceerd in De Klokkenluider #4, de gratis informatiekrant over brandende kwesties in de Euregio Maas-Rijn