News | Show all
11/05/2018

Verschijning van de architect-bemiddelaar

Een verkenning van een architecturale productie gericht op bemiddeling

05/03/2018

Architectuur in naam van de vader

Column #3 over de oorsprongsmythen van de architectuur

22/12/2017

Uplace of Shopping K? Nee, bedankt

Artikel over de architectuur van een vals dilemma rond winkelcentra

18/12/2017

Dood van een dienstverlener

Column over het bouwen als olifant in de kamer van de architectuurcultuur.

06/12/2017

Het belachelijk sublieme in de Vlaamse architectuur

Artikel over humor als het teken van kritische afstand in de architectuur

17/10/2017

Verslaafd aan architectuur

Een artikel over de betekenis van de Biertempel discussie voor de architectuurcultuur in België

05/10/2017

Wafels, bier en architectuur

Een artikel naar aanleiding van de herbestemming van de Beurs in Brussel tot biertempel naar ontwerp van Robbrecht & Daem Architecten.

18/09/2017

Creatio ex nihilo

Column #1 over de oorsprongsmythen van de architectuur

03/08/2017

Zorg dragen voor architectuur

Artikel over gebruik en postproductie in de architectuur naar aanleiding van het Jozef Plein in PC Cartias (Melle).

20/06/2017

Do Good architectuur

Artikel over de rol van ontwerp in zorgarchitectuur.

22/02/2017

Pic Nic Architectuur

Een retroactief manifest voor Pic Nic the Streets als bijdrage aan de architectuurcultuur in België. > Version Française > English Version

13/02/2017

Wraak op de commons

Een artikel over het nakende einde voor Agrocité en de toekomst voor architectuur onder zelfbeheer.

03/02/2017

Architectuur van de schaamteplek

Wie grip wil krijgen op de problemen van in psychiatrische ziekenhuizen, begint bij het ontwerp van de isolatiekamer.

22/12/2016

Van Utopia naar Wuustwezel

Er zijn weinig termen die zo’n beladen betekenis hebben in de architectuurgeschiedenis als utopie. Version Français

21/12/2016

Relational Architecture

Read about the production proces of the Kanunnik Petrus Jozef Triest Square in the Psychiatric Centre Caritas, Melle. Article in DutchEnglish / French

12/12/2016

Hoeveel samenwerking kan architectuur verdragen?

Artikel over de tentoonstelling 'Ensembles. Architectuur en Ambachtschap' in deSingel en Vlaams Architectuurinstituut.

15/10/2016

Bouwstenen voor het psychiatrisch centrum van de toekomst

Lees meer over de visieontwikkeling rond het psychiatrisch centrum van de toekomst gepubliceerd in Psyche.

03/10/2016

Eco-politiek in Brussel: Bas Smets en de Brussels Urban Landscape Biennial

Artikel over het nut en nadeel van landschapsarchitectuur als instrument voor regionale ontwikkeling in Brussel.

28/09/2016

Architectuur vol van verlangen

Artikel naar aanleiding van de opening van het Kanunnik Petrus Jozef Triest Plein in Melle.

26/09/2016

(Re)Politicize!

Proud to present the A+261 issue on architecture and politics - Dutch and French edition.

21/09/2016

Architectuur met schaduw

De 20ste eeuw baarde vele duivelspacten tussen architectuur en politiek. Opvallend genoeg wordt de architectuur van het Italiaanse fascisme tot op vandaag geprezen omwille van haar abstracte vormentaal. Dergelijke rehabilitatie is de architectuur van het Derde Rijk nooit te beurt gevallen. België heeft zo zijn eigen kleine trauma in de relatie met de politiek.

24/06/2016

Ingebedde architecten

Lees meer over de architectuur van oorlog en vrede

07/06/2016

Vakmannen aan het front

Een recensie over de bijdrage van Bravoure in de Architectuurbiennale van Venetie.

04/06/2016

Toiletemmers in Werelderfgoed

Er is iets curieus met de inrichting van de gevangenis van Merksplas, waar enkele weken geleden een opstand uitbrak. De geschiedenis van de site reflecteert een utopisch beeld van de gevangenis van de toekomst, de manier waarop omgegaan wordt met die geschiedenis symboliseert dan weer de gemiste kansen.

04/12/2015

FPC Gent: geen markt, geen gevangenis

De opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent zorgt na één jaar werking voor een grote opluchting - zelfs bij voormalige critici. De juiste vraag is niet of aanvankelijke bezorgheid terecht was, maar wel of de opluchting niet een beetje voorbarig is? 


28/10/2015

Het penitentiair verdriet van België

In de bouw van het gevangenisdorp Haren vormen de lokale en regionale overheid samen front met de actiegroepen tegen de federale overheid - of toch niet? Hoe kunnen we de knoop tussen activisme en politiek ontwarren?

23/10/2015

Een psychiatrisch centrum bouwen we samen

Ook architectuur heeft zijn plaats op de Vlaamse Hersteldagen. Doe mee op 18 november in de Vooruit.

01/09/2015

Eindelijk een kennisplatform voor humane gevangenisarchitectuur

De website www.prisongear.be presenteert het onderzoek naar een humane gevangenisarchitectuur.

07/04/2015

Ontmanteling van de psychiatrische kliniek

Lees de gevalstudies over zorgarchitectuur in Vlaanderen gepubliceerd in Psyche

22/10/2014

Een sterke leefomgeving begint met ruimteregie

Wat deelt een onafgewerkte verkeersinfrastructuur in Godsheide, een vervallen vierkantshoeve in Grote Spouwen, een gesloten mijnkatedraal in de Eisdense Tuiwijk en een geplande gevangenis op Domein Riegersvliet?


21/08/2014

Wie is er bang van het Bouwmeestercollege?

Iedereen lijkt het roerend eens dat de Vlaamse architectuur zonder de Bouwmeester overgeleverd is aan de wetten van de markt en de willekeur van het politieke bedrijf. Lees de opinie 'De Bouwmeester en de onheilsprofeten'.

20/12/2013

A humane prison is coming to your neighbourhood

As part of the Conflict & Design Triennial the knowledge platform Prison Gear presents design studies that pave the way for a humane prison in Leopoldsburg, Belgium.

16/12/2013

Een humane gevangenis komt naar je toe

Als onderdeel van de Conflict & Design Triënnale presenteert Prison Gear twee visieontwerpen voor de toekomstige gevangenis op het militaire domein Reigersvliet in Leopoldsburg.

09/10/2013

Limburg City / Stad Limburg

Read the memorandum of the Limburg Europa Workshop / Lees de projectnota van Atelier Limburg Europa

15/09/2013

The dismantling of the psychiatric clinic

Read the case studies on care architecture in Flanders

21/08/2013

Wat is ontwerpend onderzoek?

Drie vragen over ontwerpend onderzoek, drie antwoorden vanuit de Noorderkempen.

10/04/2013

Heeft een gemeenplaats ook een gemene waarde ?

Commentaarstuk bij het Architectuurboek n° 10: Radicale Gemeenplaatsen - Europese architectuur uit Vlaanderen

03/02/2013

Is onzichtbare psychiatrische zorg mogelijk?

Review van de opstart Pilootprojecten Zorg door de Vlaams Bouwmeester

06/11/2012

Limburg heeft ambitie / Limburg has ambition

Presentatie van de Startnota Provinciaal Bouwmeester Limburg / Presentation Initial Memo Limburg Government Architect

12/10/2012

Hoeveel vernieuwing kan de gevangenis verdragen ?

Lees hoe de modernisatie van de gevangenisarchitectuur in handen van Stéphane Beel begon en eindige bij het Ducpétiaux-model.

12/07/2012

San Gimignano aan de Zenne

Lees de column naar aanleiding van de Keukentoren van XDGA

11/04/2012

Sociaal-realisme of zelfcensuur

Met Jonas Staal schreef BAVO een pleidooi voor een nieuw sociaal-realisme in de kunst. Sociaal-realisme is broodnodig in het tijdperk van de hysterische reproductie.

21/02/2012

Nu ook een schreeuw om architectuur!

Niet occupy-en, maar de gevestigde orde verleiden om in crisistijden te investeren in leuke projecten. Lees hier meer over de Studio for Unsollicited Architecture.

20/01/2012

Gesloten architectuur is ook humaan

Lees meer over Fleur Agema's gevangenismodel

21/11/2011

Waarom kunstenaars niet fascistisch genoeg zijn

Lees het artikel in het decembernummer van Rekto:Verso.

12/09/2011

De Culturele Elite

Lees de bijdrage.

29/08/2011

Artist Participation in South Africa

The international PR campaign to showcase Rotterdam's robust policy on artist participation is now also tapping into the emerging African art markets.

17/06/2011

Denkverbod op liberale kunst

Column over de stellingenoorlog naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen in de cultuursector.

07/06/2011

Maak liberaal kunstbeleid liberaal

Lees BAVO's advies aan staatssecretaris Zijlstra met betrekking tot de noodgedwongen keuzen die de cultuursector in Nederland te wachten staat.

18/03/2011

International promotion campaign of the Office for Artist Participation kicks off

The City of Edinburgh will be the first to host an international promotion event of Rotterdam's innovative cultural policies for enforcing the participation of artists in heightening a city's competitiveness and securing social peace on the local level.

28/02/2011

Culture and Contestation

The essay 'Neo-Liberalism with Dutch Characteristics: The Big Fix-Up of the Netherlands and the Practice of Embedded Cultural Activism' is published in the book volume 'Culture and Contestation in the New Century'.

19/01/2011

Art and Activism

BAVO's essay 'Artists... one more effort to be really political!' is published in the volume 'Art and Activism in the age of Globalisation'.

20/10/2010

Boek verschenen: Too Active To Act

Het boek biedt een kritische analyse van de maatschappelijke betrokkenheid van culturele actoren in Nederland in de afgelopen tien jaar.

EUREGIONAL FORUM

Euregio in de ban van de Vrijemarkt Theologie: Riccardo Petrella over de Euregio Maas-Rijn

project: EUREGIONAL FORUM

date: 24/03/2009

author: BAVO

source: Euregional Forum Newspaper

status: article

Het eerste nummer van De Klokkenluider laat Riccardo Petrella aan het woord, politicoloog en gewaardeerd adviseur voor de Europese Commissie. Petrella is een hevige criticus van de Euregio Maas-Rijn. Volgens hem is de Euregio in de greep van de staatsgodsdienst van de EU die hij typeert als de vrijemarkttheologie. Enkel door radicaal te breken met deze religie, kan de Euregio volgens hem een sociaal en progressief project worden. In discussies is hij dan ook niet te beroerd om voorstanders van een Euregionalisering ‘in marktstijl’ de deur te wijzen.

De heilige drie-eenheid van de EU

Het zal velen verbazen maar Europa is vandaag meer dan ooit in de ban van religie. Ik doel hier niet zozeer op de discussies over de verankering van de christelijke God in de Europese grondwet. Ik denk aan de meer mondaine religie van de vrije markt. Dit geloof, dat ik ook wel de ‘universeel kapitalistische theologie noem, bestaat uit drie centrale elementen.

Ten eerste: financiële waarde. Deze neemt de plaats in van God de Vader. Ten tweede: bedrijven en ondernemingen. Deze nemen de plaats in van God de Zoon. Bedrijven brengen alle mogelijke vormen van kapitaal in kaart en benutten deze ter maximalisatie van financiële waarde. En ten derde: de markt. Deze functioneert als God de Heilige Geest: het meest effectieve instrument om te komen tot het ultieme doel van financieel kapitaal: ongegrensde accumulatie.

Een Euregio Maas-Rijn die echt de belangen van haar inwoners dient, moet verder gaan dan economische grensoverschrijdende samenwerking.

Dit alles is allesbehalve een hersenspinsel van een waanzinnige. We kunnen hierbij uitvoerig verwijzen naar officieel EU-beleid. Zo is er de gekende doelstelling om de EU tegen 2010 om te vormen tot ’s werelds meest competitieve economie in de wereld. Ook is er de verplichting om onderzoek aan universiteiten voor 70% door privaat kapitaal te laten subsidiëren. En, niet te vergeten: de promotie van de zogenaamde MBR (Market Based Instruments) als wondermiddel voor alle mogelijke problemen. Of het nu gaat om de planetaire opwarming, de teloorgang van het onderwijs of de steeds duurder wordende

gezondheidszorg – de markt lost het op!

Europese vermarkting is geen Europese integratie

Maar is de belangrijkste geloofsovertuiging van de EU niet eerder haar verdediging van waarden als vrede en democratie onder Europese volken en ver daarbuiten? Dit argument was vijftig jaar geleden zeker geldig, maar vandaag klinkt het niet langer geloofwaardig. De realiteit na vijf decennia Europese politiek vertelt ons iets anders. Het enige werkelijk verenigende element

is de Europese munteenheid is en de geïntegreerde markt. De enige Europese institutie die werkelijk autonoom functioneert op supranationaal niveau is niet het Europees parlement, maar de Europese bank. Dit bewijst dat de substantie van de EU economisch is – en dus ook haar fundamentele geloofsovertuiging. Dit alles maakt het hele verhaal over de EU en de steeds

toenemende democratie bijzonder oppervlakkig. Het geloof door de EU in de vrije markt is door en door conservatief: het bevoordeelt structureel een kleine elite van financiële kapitalisten en verheft hun, private belangen tot algemeen belang.

Euregio’s moeten opgebouwd worden rond elementen die grensoverschrijdende gemeenschappen vormen, en niet uit elementen die deze tegen elkaar opzetten.

Vier geloofsartikelen voor een progressieve Euregio

Als de Euregio Maas-Rijn een werkelijk progressieve, grensoverschrijdende eenheid wil worden, moet ze eerst werk maken van een contratheologie. Ik stel hiertoe vier richtlijnen op. Ten eerste: Sociale rechtvaardigheid onder de burgers van de Euregio Maas-Rijn. Er moet strijd geleverd worden tegen de verarming van een steeds groeiend segment van de Europese bevolking, ook in de Euregio Maas-Rijn. Ten tweede: De strijd tegen de privatisering van publieke goederen zoals water, educatie, gezondheidszorg en transport. Deze privatisering loopt parallel aan de transformatie van EU burgers met bepaalde basisrechten tot loutere consumenten die betalen voor elke dienst die ze gebruiken. De Euregio Maas-Rijn moet beslissen of ze haar onderdanen behandelt als Euregio-burgers of Euregioconsumenten. Ten derde: Er moet werk gemaakt worden van rechtstreekse participatie door de bevolking zelf, tegenover een EU bestuurd door machtige lobby groepen. Democratie in de Euregio Maas-Rijn betekent dat de burger het belangrijkste subject is, niet de bedrijven. En ten vierde: het creëren van locale identiteiten rond gemeenschappelijke, toekomstgerichte projecten. De Euregio Maas-Rijn moet het voorstel van gouverneur Steve Stevaert voor een Verenigd Limburg verwerpen. Dit project beroept zich op een vaag historisch verleden, niet op de toekomst.

Zo kan het dus ook: Corsica-Sardinië

De Euregio Maas-Rijn moet zich niet blind staren op het verhaal van de Europese integratie zonder meer. Anders dreigt conservatisme als haar bitter lot.

Als best practice van een werkelijk progressieve Euregionalisering kan de Euregio Maas-Rijn leren van haar zuster/broederregio Corsica. Politieke krachten ijveren op het Franse eiland voor economische onafhankelijkheid. Dit zou Corsica in staat stellen om het in overvloed aanwezige water te verkopen aan het naburige Italiaanse eiland Sardinië, waar water schaars en duur is. In deze ontwikkeling is economisch separatisme nauw verbonden met een twijfelachtige grensoverschrijdende samenwerking tussen Europese regio’s. In de strijd tegen deze neoliberale vorm van euregionalisering kwam een politieke beweging tot stand die streeft om het Corsicaans water tot een publiek goed te maken. Immers, als publiek goed kan het water niet zomaar door sommige private bedrijven opgeëist worden om grote winsten te maken. Zo probeert men het water te gebruiken voor een echt grensoverschrijdende Corsicaans-Sardijnse gemeenschap. De inherente neoliberale natuur van de EU laat ons dus geen keuze. De progressieve krachten in de Euregio Maas-Rijn moeten de euregionalisering op de EU-manier een halt toeroepen. Zij moeten euregionalisering herdenken op basis van radicaal andere en progressieve principes waar de gemeenschap centraal staat en niet de markt.

De inwoners van de Euregio Maas-Rijn moeten zich verzetten tegen alle Euregionale politici die het vrijemarktgeloof aanhangen. De ontwikkeling van een werkelijk geïntegreerde Euregio Maas-Rijn is bij hen in slechte handen.

References

Riccardo Petrella nam deel aan het Euregionaal Forum in het Centre Céramique in Maastricht op 21 november 2007

Gepubliceerd in De Klokkenluider#1, de gratis informatiekrant over brandende kwesties in de Euregio Maas-Rijn