News | Show all
11/05/2018

Verschijning van de architect-bemiddelaar

Een verkenning van een architecturale productie gericht op bemiddeling

05/03/2018

Architectuur in naam van de vader

Column #3 over de oorsprongsmythen van de architectuur

22/12/2017

Uplace of Shopping K? Nee, bedankt

Artikel over de architectuur van een vals dilemma rond winkelcentra

18/12/2017

Dood van een dienstverlener

Column over het bouwen als olifant in de kamer van de architectuurcultuur.

06/12/2017

Het belachelijk sublieme in de Vlaamse architectuur

Artikel over humor als het teken van kritische afstand in de architectuur

17/10/2017

Verslaafd aan architectuur

Een artikel over de betekenis van de Biertempel discussie voor de architectuurcultuur in België

05/10/2017

Wafels, bier en architectuur

Een artikel naar aanleiding van de herbestemming van de Beurs in Brussel tot biertempel naar ontwerp van Robbrecht & Daem Architecten.

18/09/2017

Creatio ex nihilo

Column #1 over de oorsprongsmythen van de architectuur

03/08/2017

Zorg dragen voor architectuur

Artikel over gebruik en postproductie in de architectuur naar aanleiding van het Jozef Plein in PC Cartias (Melle).

20/06/2017

Do Good architectuur

Artikel over de rol van ontwerp in zorgarchitectuur.

22/02/2017

Pic Nic Architectuur

Een retroactief manifest voor Pic Nic the Streets als bijdrage aan de architectuurcultuur in België. > Version Française > English Version

13/02/2017

Wraak op de commons

Een artikel over het nakende einde voor Agrocité en de toekomst voor architectuur onder zelfbeheer.

03/02/2017

Architectuur van de schaamteplek

Wie grip wil krijgen op de problemen van in psychiatrische ziekenhuizen, begint bij het ontwerp van de isolatiekamer.

22/12/2016

Van Utopia naar Wuustwezel

Er zijn weinig termen die zo’n beladen betekenis hebben in de architectuurgeschiedenis als utopie. Version Français

21/12/2016

Relational Architecture

Read about the production proces of the Kanunnik Petrus Jozef Triest Square in the Psychiatric Centre Caritas, Melle. Article in DutchEnglish / French

12/12/2016

Hoeveel samenwerking kan architectuur verdragen?

Artikel over de tentoonstelling 'Ensembles. Architectuur en Ambachtschap' in deSingel en Vlaams Architectuurinstituut.

15/10/2016

Bouwstenen voor het psychiatrisch centrum van de toekomst

Lees meer over de visieontwikkeling rond het psychiatrisch centrum van de toekomst gepubliceerd in Psyche.

03/10/2016

Eco-politiek in Brussel: Bas Smets en de Brussels Urban Landscape Biennial

Artikel over het nut en nadeel van landschapsarchitectuur als instrument voor regionale ontwikkeling in Brussel.

28/09/2016

Architectuur vol van verlangen

Artikel naar aanleiding van de opening van het Kanunnik Petrus Jozef Triest Plein in Melle.

26/09/2016

(Re)Politicize!

Proud to present the A+261 issue on architecture and politics - Dutch and French edition.

21/09/2016

Architectuur met schaduw

De 20ste eeuw baarde vele duivelspacten tussen architectuur en politiek. Opvallend genoeg wordt de architectuur van het Italiaanse fascisme tot op vandaag geprezen omwille van haar abstracte vormentaal. Dergelijke rehabilitatie is de architectuur van het Derde Rijk nooit te beurt gevallen. België heeft zo zijn eigen kleine trauma in de relatie met de politiek.

24/06/2016

Ingebedde architecten

Lees meer over de architectuur van oorlog en vrede

07/06/2016

Vakmannen aan het front

Een recensie over de bijdrage van Bravoure in de Architectuurbiennale van Venetie.

04/06/2016

Toiletemmers in Werelderfgoed

Er is iets curieus met de inrichting van de gevangenis van Merksplas, waar enkele weken geleden een opstand uitbrak. De geschiedenis van de site reflecteert een utopisch beeld van de gevangenis van de toekomst, de manier waarop omgegaan wordt met die geschiedenis symboliseert dan weer de gemiste kansen.

04/12/2015

FPC Gent: geen markt, geen gevangenis

De opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent zorgt na één jaar werking voor een grote opluchting - zelfs bij voormalige critici. De juiste vraag is niet of aanvankelijke bezorgheid terecht was, maar wel of de opluchting niet een beetje voorbarig is? 


28/10/2015

Het penitentiair verdriet van België

In de bouw van het gevangenisdorp Haren vormen de lokale en regionale overheid samen front met de actiegroepen tegen de federale overheid - of toch niet? Hoe kunnen we de knoop tussen activisme en politiek ontwarren?

23/10/2015

Een psychiatrisch centrum bouwen we samen

Ook architectuur heeft zijn plaats op de Vlaamse Hersteldagen. Doe mee op 18 november in de Vooruit.

01/09/2015

Eindelijk een kennisplatform voor humane gevangenisarchitectuur

De website www.prisongear.be presenteert het onderzoek naar een humane gevangenisarchitectuur.

07/04/2015

Ontmanteling van de psychiatrische kliniek

Lees de gevalstudies over zorgarchitectuur in Vlaanderen gepubliceerd in Psyche

22/10/2014

Een sterke leefomgeving begint met ruimteregie

Wat deelt een onafgewerkte verkeersinfrastructuur in Godsheide, een vervallen vierkantshoeve in Grote Spouwen, een gesloten mijnkatedraal in de Eisdense Tuiwijk en een geplande gevangenis op Domein Riegersvliet?


21/08/2014

Wie is er bang van het Bouwmeestercollege?

Iedereen lijkt het roerend eens dat de Vlaamse architectuur zonder de Bouwmeester overgeleverd is aan de wetten van de markt en de willekeur van het politieke bedrijf. Lees de opinie 'De Bouwmeester en de onheilsprofeten'.

20/12/2013

A humane prison is coming to your neighbourhood

As part of the Conflict & Design Triennial the knowledge platform Prison Gear presents design studies that pave the way for a humane prison in Leopoldsburg, Belgium.

16/12/2013

Een humane gevangenis komt naar je toe

Als onderdeel van de Conflict & Design Triënnale presenteert Prison Gear twee visieontwerpen voor de toekomstige gevangenis op het militaire domein Reigersvliet in Leopoldsburg.

09/10/2013

Limburg City / Stad Limburg

Read the memorandum of the Limburg Europa Workshop / Lees de projectnota van Atelier Limburg Europa

15/09/2013

The dismantling of the psychiatric clinic

Read the case studies on care architecture in Flanders

21/08/2013

Wat is ontwerpend onderzoek?

Drie vragen over ontwerpend onderzoek, drie antwoorden vanuit de Noorderkempen.

10/04/2013

Heeft een gemeenplaats ook een gemene waarde ?

Commentaarstuk bij het Architectuurboek n° 10: Radicale Gemeenplaatsen - Europese architectuur uit Vlaanderen

03/02/2013

Is onzichtbare psychiatrische zorg mogelijk?

Review van de opstart Pilootprojecten Zorg door de Vlaams Bouwmeester

06/11/2012

Limburg heeft ambitie / Limburg has ambition

Presentatie van de Startnota Provinciaal Bouwmeester Limburg / Presentation Initial Memo Limburg Government Architect

12/10/2012

Hoeveel vernieuwing kan de gevangenis verdragen ?

Lees hoe de modernisatie van de gevangenisarchitectuur in handen van Stéphane Beel begon en eindige bij het Ducpétiaux-model.

12/07/2012

San Gimignano aan de Zenne

Lees de column naar aanleiding van de Keukentoren van XDGA

11/04/2012

Sociaal-realisme of zelfcensuur

Met Jonas Staal schreef BAVO een pleidooi voor een nieuw sociaal-realisme in de kunst. Sociaal-realisme is broodnodig in het tijdperk van de hysterische reproductie.

21/02/2012

Nu ook een schreeuw om architectuur!

Niet occupy-en, maar de gevestigde orde verleiden om in crisistijden te investeren in leuke projecten. Lees hier meer over de Studio for Unsollicited Architecture.

20/01/2012

Gesloten architectuur is ook humaan

Lees meer over Fleur Agema's gevangenismodel

21/11/2011

Waarom kunstenaars niet fascistisch genoeg zijn

Lees het artikel in het decembernummer van Rekto:Verso.

12/09/2011

De Culturele Elite

Lees de bijdrage.

29/08/2011

Artist Participation in South Africa

The international PR campaign to showcase Rotterdam's robust policy on artist participation is now also tapping into the emerging African art markets.

17/06/2011

Denkverbod op liberale kunst

Column over de stellingenoorlog naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen in de cultuursector.

07/06/2011

Maak liberaal kunstbeleid liberaal

Lees BAVO's advies aan staatssecretaris Zijlstra met betrekking tot de noodgedwongen keuzen die de cultuursector in Nederland te wachten staat.

18/03/2011

International promotion campaign of the Office for Artist Participation kicks off

The City of Edinburgh will be the first to host an international promotion event of Rotterdam's innovative cultural policies for enforcing the participation of artists in heightening a city's competitiveness and securing social peace on the local level.

28/02/2011

Culture and Contestation

The essay 'Neo-Liberalism with Dutch Characteristics: The Big Fix-Up of the Netherlands and the Practice of Embedded Cultural Activism' is published in the book volume 'Culture and Contestation in the New Century'.

19/01/2011

Art and Activism

BAVO's essay 'Artists... one more effort to be really political!' is published in the volume 'Art and Activism in the age of Globalisation'.

20/10/2010

Boek verschenen: Too Active To Act

Het boek biedt een kritische analyse van de maatschappelijke betrokkenheid van culturele actoren in Nederland in de afgelopen tien jaar.

THE UNCREATIVE CITY

Een wereldstad benut haar creatief kapitaal

project: THE UNCREATIVE CITY

date: 24/03/2009

author: BAVO

source: administrator

status: article

Toespraak van de Rijksadviseurs voor de Creatieve Schaalsprong Rotterdam en omstreken in het kader van Rondom, 31 januari 2008: ‘Een wereldstad benut haar creatief kapitaal’

N.B.: Alleen het gesproken woord geldt.

Dames en heren,

Met goedkeuren zijn we op de hoogte gesteld van het vaste voornemen van Den Haag om zich op de kaart te zetten ‘Wereldstad aan zee’ (Structuurvisie Den Haag 2020).

Hierin speelt de culturele sector een belangrijke rol – wat ons betreft is deze rol nog niet genoeg.

De twijfelende manier waarop Den Haag de kaart trekt van creativiteit doet op ons kabinet enige ongerustheid ontstaan.

Dames en heren, vanuit onze hoedanigheid van Rijksadviseurs kunnen we u meegeven dat op dit aspect dringend een doorstart nodig is. Als Den Haag hier in gebreke blijft, kan ze haar droom te fungeren als wereldstad beter vandaag opbergen.

Immers, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht… zijn druk in de weer. Om nog maar te zwijgen over steden op het schaalniveau waar Den Haag zich aan wil meten: Londen, Dublin, Berlijn, Brussel en Parijs. Deze steden aarzelen niet om hun creatief kapitaal af te tappen en zo hun toekomst als Wereldstad te verzekeren.

Den Haag kan en mag niet achterblijven.

In het licht van deze broodnodige doorstart doen we een oproep naar de verzamelde culturele elite van Den Haag om niet langer passief af te wachten.

Het is pijnlijk doch begrijpelijk dat een gemeentelijke overheid zich vastloopt in haar eindeloze vragen omtrent het hoe, waar en wanneer haar doorstart als wereldstad zal plaatsgrijpen.

We geloven dat enkel de culturele sector de vrome ambitie van de Haagse overheid lijf en bloed kan geven.

De culturele sector is aan zet!

In het volgende sommen we een zevental aanbevelingen op die de creatieve sector in acht dient te nemen:

1) Spreek niet langer over cultuur, maar over creatief kapitaal.

Het is duidelijk dat creatieve bedrijvigheid slechts in haar initiële inspiratie van doen heeft met de traditionele kunsthandel. De bepalende slag bestaat erin de relatieve traagheid en het elitaire karakter van dit proces te doorbreken. Hiervoor is een bewustzijn nodig dat elk individu creativiteit heeft die immense meerwaarden voor de samenleving kan genereren.

We leggen de nadruk op het potentiële aspect: creatieve bedrijvigheid biedt pas meerwaarde mits de juiste focus, investering en begeleiding.

Creativiteit is een vorm van menselijk kapitaal dat niet onaangeroerd mag blijven.

2) Wat goed is voor de creatieve klasse, is goed voor ons allemaal.

Als Richard Florida – expert op het vlak van creatieve steden - spreekt over de magische kracht van creativiteit, dan is dit niet als doel op zich, maar in functie van het algemene Goed. Creativiteit verzekert de realisatie van groei in steden waar stagnatie dreigt. Op twee manieren:

- Het creatieve klimaat verscherpt de (inter)nationale concurrentiepositie van een stad. Een wereldstad moet méér in huis hebben dan een aantal succesvolle kantoorparken. Om te scoren moet een stad evenzeer uitblinken in onconventionele leefomgevingen. Een broeierig klimaat waar ruimte is voor de individueel creatieve ondernemer is de doorslaggevende factor.

- Creativiteit draagt ook bij aan de uitbouw van een lokale economie en zo de stad onttrekt aan fluctuaties op de globale markt. De kleine bedrijvigheid van creatieve ondernemers brengt wijken tot leven, brengt bevolkingsgroepen samen, creëert betrokkenheid en werkt aanstekelijk naar passieve burgers.


3) Maximaliseer potentieel van broedplaatsen door aan te knopen met andere netwerken en sectoren.

De creatieve industrie is geen vastomlijnde, autonome sector, maar is een totaal geïntegreerd deel van het dagelijkse leven. Hierdoor is creatieve arbeid niet te vatten in traditionele productieverhoudingen. Net als in het gewone leven geldt dat creatieve arbeid slechts haar meerwaarde genereert in synergie met andere sectoren.

Nodig is dus het opnemen van creatieve bedrijvigheid in een open netwerk waarin sectoren vrij en ongedwongen met elkaar associëren en dissociëren. Het vrije marktmodel is het leidende voorbeeld.

4) Onzekerheid is de bron van elke creativiteit.

Zoals gezegd staat creatieve arbeid haaks op traditionele productieverhoudingen. De experimentele organisatie van de creatieve sector dwingt ons tot een omslag in het denken omtrent bestaanszekerheid. Creatieve arbeid is onmogelijk te kwantificeren volgens de reguliere procedures. We mogen dat ook niet willen. Als geen ander weet de creatieveling dat zekerheid elke inspiratie doodt.

De opdracht voor Den Haag Wereldstad is de uitbouw van creatieve productiemilieu’s waarin ruimte is voor flexibiliteit, onzekerheid, verandering en dynamiek.

5) Geef je idealisme niet op en verbind op innige wijze leven en werk.

De unieke meerwaarde van creatieve arbeid ligt in haar rasechte idealisme. De creatieve sector is één van de laatste maatschappelijke groepen die het niet doen voor het geld, maar omwille van een aangeboren drang tot zelfexpressie. Creativiteit is niet zomaar een symbolisch statuut, een aangeleerde expertise, waarachter de alledaagse, persoonlijke identiteit schuilgaat. De meest creatieve ideeën ontstaan niet ‘op het werk’, maar tijdens de vrijetijdsbesteding, toevallige contacten opgedaan in het nachtleven, in gesprekken met de partner, ja, zelfs het verzorgen van de kinderen.

De creatieve klasse beseft dan ook als geen ander dat het niet gaat om ‘minder werk, meer leven’ maar ‘meer werk, meer leven’.

6) De markt heeft jullie nodig - grijp de opportuniteit.

Niet alleen het stadsmanagement heeft de creatieve industrie hard nodig, ook de markt is vragende partij. De gebruikelijke economie kan echte creativiteit niet opbrengen: het vraagt te hoge voorinvesteringen, het vraagt te langlopende broedfasen en biedt een onzekere return op korte termijn. De flexibele, niet-gecommodificeerde en spontane arbeidsomstandigheden eigen aan de creatieve sector zijn de ideale kweekvijver voor creatief kapitaal. Topbedrijven maken hier graag gebruik van.

Voor de creatieve sector is deze interesse van topbedrijven een buitenkans. Immers, het ontwikkelen van creatieve ideeën vraagt de juiste omkadering. Geïnteresseerde topbedrijven kunnen een helpende hand bieden. Naast de broodnodige kapitaalsinjectie is ook kennis nodig die het creatieve product goed in de markt zet.

7) Wacht niet af: Den Haag Wereldstad rekent op jullie!

Nu weten we als Rijksadviseurs als geen ander dat de creatieve sector zich allesbehalve presenteert als een slaafse, volgzame arbeidskracht. De creatieveling beantwoordt norm noch gebod – en terecht! Onthoud echter dat wij met deze toespraak niets gebieden laat staan gehoorzaamheid afdwingen. Ons advies naar creatieve individuen is vooral te doen wat je zelf graag doet.

Een creatief individu in Den Haag mag niet langer beschaamd zijn om zijn/haar diepe creatieve verlangen te bevredigen. Den Haag biedt haar alle kansen. Topbedrijven kijken niet langer passief toe, maar engageren zich graag.

Tot slot: Den Haag heeft een droom vandaag, een droom om in binnen- en buitenland erkend te worden als wereldstad. Deze droom zal geen ijdele verwachting blijken zolang de markt en overheden weten de creatieve sector te engageren in dit project.

De creatieve klasse in Den Haag heeft met dit nieuwe verbond niets te verliezen behalve haar bestaan als onmachtige kunstenaar in een afgesloten atelier.

We zijn ervan overtuigd dat alle betrokken partijen - ook de creatieve sector - hun verantwoordelijkheid zullen nemen in de jacht op de eretitel van wereldstad.

Wat de toekomst ook mag brengen, vanuit de positie als Rijksadviseur zullen we de ontwikkelingen op de voet volgen.

Voor vandaag wensen we u vruchtbare contacten,

Met hartelijke groet,

Gideon Boie,

Matthias Pauwels,

de Rijksadviseurs voor de Creatieve Schaalsprong Rotterdam en omstreken