Research & advice

Ruimte voor gesloten opname

BAVO


2018-ongoing, PZ Bethaniënhuis

Ontwerpend onderzoek in opdracht van PZ Bethaniënhuis binnen de afdeling Steiger

Tags: Psychiatry

Categories: Architecture

Type: Research & advice

Share: