News | Show all
11/05/2018

Verschijning van de architect-bemiddelaar

Een verkenning van een architecturale productie gericht op bemiddeling

05/03/2018

Architectuur in naam van de vader

Column #3 over de oorsprongsmythen van de architectuur

22/12/2017

Uplace of Shopping K? Nee, bedankt

Artikel over de architectuur van een vals dilemma rond winkelcentra

18/12/2017

Dood van een dienstverlener

Column over het bouwen als olifant in de kamer van de architectuurcultuur.

06/12/2017

Het belachelijk sublieme in de Vlaamse architectuur

Artikel over humor als het teken van kritische afstand in de architectuur

17/10/2017

Verslaafd aan architectuur

Een artikel over de betekenis van de Biertempel discussie voor de architectuurcultuur in België

05/10/2017

Wafels, bier en architectuur

Een artikel naar aanleiding van de herbestemming van de Beurs in Brussel tot biertempel naar ontwerp van Robbrecht & Daem Architecten.

18/09/2017

Creatio ex nihilo

Column #1 over de oorsprongsmythen van de architectuur

03/08/2017

Zorg dragen voor architectuur

Artikel over gebruik en postproductie in de architectuur naar aanleiding van het Jozef Plein in PC Cartias (Melle).

20/06/2017

Do Good architectuur

Artikel over de rol van ontwerp in zorgarchitectuur.

22/02/2017

Pic Nic Architectuur

Een retroactief manifest voor Pic Nic the Streets als bijdrage aan de architectuurcultuur in België. > Version Française > English Version

13/02/2017

Wraak op de commons

Een artikel over het nakende einde voor Agrocité en de toekomst voor architectuur onder zelfbeheer.

03/02/2017

Architectuur van de schaamteplek

Wie grip wil krijgen op de problemen van in psychiatrische ziekenhuizen, begint bij het ontwerp van de isolatiekamer.

22/12/2016

Van Utopia naar Wuustwezel

Er zijn weinig termen die zo’n beladen betekenis hebben in de architectuurgeschiedenis als utopie. Version Français

21/12/2016

Relational Architecture

Read about the production proces of the Kanunnik Petrus Jozef Triest Square in the Psychiatric Centre Caritas, Melle. Article in DutchEnglish / French

12/12/2016

Hoeveel samenwerking kan architectuur verdragen?

Artikel over de tentoonstelling 'Ensembles. Architectuur en Ambachtschap' in deSingel en Vlaams Architectuurinstituut.

15/10/2016

Bouwstenen voor het psychiatrisch centrum van de toekomst

Lees meer over de visieontwikkeling rond het psychiatrisch centrum van de toekomst gepubliceerd in Psyche.

03/10/2016

Eco-politiek in Brussel: Bas Smets en de Brussels Urban Landscape Biennial

Artikel over het nut en nadeel van landschapsarchitectuur als instrument voor regionale ontwikkeling in Brussel.

28/09/2016

Architectuur vol van verlangen

Artikel naar aanleiding van de opening van het Kanunnik Petrus Jozef Triest Plein in Melle.

26/09/2016

(Re)Politicize!

Proud to present the A+261 issue on architecture and politics - Dutch and French edition.

21/09/2016

Architectuur met schaduw

De 20ste eeuw baarde vele duivelspacten tussen architectuur en politiek. Opvallend genoeg wordt de architectuur van het Italiaanse fascisme tot op vandaag geprezen omwille van haar abstracte vormentaal. Dergelijke rehabilitatie is de architectuur van het Derde Rijk nooit te beurt gevallen. België heeft zo zijn eigen kleine trauma in de relatie met de politiek.

24/06/2016

Ingebedde architecten

Lees meer over de architectuur van oorlog en vrede

07/06/2016

Vakmannen aan het front

Een recensie over de bijdrage van Bravoure in de Architectuurbiennale van Venetie.

04/06/2016

Toiletemmers in Werelderfgoed

Er is iets curieus met de inrichting van de gevangenis van Merksplas, waar enkele weken geleden een opstand uitbrak. De geschiedenis van de site reflecteert een utopisch beeld van de gevangenis van de toekomst, de manier waarop omgegaan wordt met die geschiedenis symboliseert dan weer de gemiste kansen.

04/12/2015

FPC Gent: geen markt, geen gevangenis

De opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent zorgt na één jaar werking voor een grote opluchting - zelfs bij voormalige critici. De juiste vraag is niet of aanvankelijke bezorgheid terecht was, maar wel of de opluchting niet een beetje voorbarig is? 


28/10/2015

Het penitentiair verdriet van België

In de bouw van het gevangenisdorp Haren vormen de lokale en regionale overheid samen front met de actiegroepen tegen de federale overheid - of toch niet? Hoe kunnen we de knoop tussen activisme en politiek ontwarren?

23/10/2015

Een psychiatrisch centrum bouwen we samen

Ook architectuur heeft zijn plaats op de Vlaamse Hersteldagen. Doe mee op 18 november in de Vooruit.

01/09/2015

Eindelijk een kennisplatform voor humane gevangenisarchitectuur

De website www.prisongear.be presenteert het onderzoek naar een humane gevangenisarchitectuur.

07/04/2015

Ontmanteling van de psychiatrische kliniek

Lees de gevalstudies over zorgarchitectuur in Vlaanderen gepubliceerd in Psyche

22/10/2014

Een sterke leefomgeving begint met ruimteregie

Wat deelt een onafgewerkte verkeersinfrastructuur in Godsheide, een vervallen vierkantshoeve in Grote Spouwen, een gesloten mijnkatedraal in de Eisdense Tuiwijk en een geplande gevangenis op Domein Riegersvliet?


21/08/2014

Wie is er bang van het Bouwmeestercollege?

Iedereen lijkt het roerend eens dat de Vlaamse architectuur zonder de Bouwmeester overgeleverd is aan de wetten van de markt en de willekeur van het politieke bedrijf. Lees de opinie 'De Bouwmeester en de onheilsprofeten'.

20/12/2013

A humane prison is coming to your neighbourhood

As part of the Conflict & Design Triennial the knowledge platform Prison Gear presents design studies that pave the way for a humane prison in Leopoldsburg, Belgium.

16/12/2013

Een humane gevangenis komt naar je toe

Als onderdeel van de Conflict & Design Triënnale presenteert Prison Gear twee visieontwerpen voor de toekomstige gevangenis op het militaire domein Reigersvliet in Leopoldsburg.

09/10/2013

Limburg City / Stad Limburg

Read the memorandum of the Limburg Europa Workshop / Lees de projectnota van Atelier Limburg Europa

15/09/2013

The dismantling of the psychiatric clinic

Read the case studies on care architecture in Flanders

21/08/2013

Wat is ontwerpend onderzoek?

Drie vragen over ontwerpend onderzoek, drie antwoorden vanuit de Noorderkempen.

10/04/2013

Heeft een gemeenplaats ook een gemene waarde ?

Commentaarstuk bij het Architectuurboek n° 10: Radicale Gemeenplaatsen - Europese architectuur uit Vlaanderen

03/02/2013

Is onzichtbare psychiatrische zorg mogelijk?

Review van de opstart Pilootprojecten Zorg door de Vlaams Bouwmeester

06/11/2012

Limburg heeft ambitie / Limburg has ambition

Presentatie van de Startnota Provinciaal Bouwmeester Limburg / Presentation Initial Memo Limburg Government Architect

12/10/2012

Hoeveel vernieuwing kan de gevangenis verdragen ?

Lees hoe de modernisatie van de gevangenisarchitectuur in handen van Stéphane Beel begon en eindige bij het Ducpétiaux-model.

12/07/2012

San Gimignano aan de Zenne

Lees de column naar aanleiding van de Keukentoren van XDGA

11/04/2012

Sociaal-realisme of zelfcensuur

Met Jonas Staal schreef BAVO een pleidooi voor een nieuw sociaal-realisme in de kunst. Sociaal-realisme is broodnodig in het tijdperk van de hysterische reproductie.

21/02/2012

Nu ook een schreeuw om architectuur!

Niet occupy-en, maar de gevestigde orde verleiden om in crisistijden te investeren in leuke projecten. Lees hier meer over de Studio for Unsollicited Architecture.

20/01/2012

Gesloten architectuur is ook humaan

Lees meer over Fleur Agema's gevangenismodel

21/11/2011

Waarom kunstenaars niet fascistisch genoeg zijn

Lees het artikel in het decembernummer van Rekto:Verso.

12/09/2011

De Culturele Elite

Lees de bijdrage.

29/08/2011

Artist Participation in South Africa

The international PR campaign to showcase Rotterdam's robust policy on artist participation is now also tapping into the emerging African art markets.

17/06/2011

Denkverbod op liberale kunst

Column over de stellingenoorlog naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen in de cultuursector.

07/06/2011

Maak liberaal kunstbeleid liberaal

Lees BAVO's advies aan staatssecretaris Zijlstra met betrekking tot de noodgedwongen keuzen die de cultuursector in Nederland te wachten staat.

18/03/2011

International promotion campaign of the Office for Artist Participation kicks off

The City of Edinburgh will be the first to host an international promotion event of Rotterdam's innovative cultural policies for enforcing the participation of artists in heightening a city's competitiveness and securing social peace on the local level.

28/02/2011

Culture and Contestation

The essay 'Neo-Liberalism with Dutch Characteristics: The Big Fix-Up of the Netherlands and the Practice of Embedded Cultural Activism' is published in the book volume 'Culture and Contestation in the New Century'.

19/01/2011

Art and Activism

BAVO's essay 'Artists... one more effort to be really political!' is published in the volume 'Art and Activism in the age of Globalisation'.

20/10/2010

Boek verschenen: Too Active To Act

Het boek biedt een kritische analyse van de maatschappelijke betrokkenheid van culturele actoren in Nederland in de afgelopen tien jaar.

OPPOSITIONAL ARCHITECTURE

Uplace of Shopping K? Nee, bedankt

project: OPPOSITIONAL ARCHITECTURE

date: 22/12/2017

author: BAVO

source: A-plus

status: article

 

Download PDF / Version Française

Sinds Michael Sorkin was de shopping mall een anathema. Elke discussie over shopping begon en eindigde bij een kritiek op het themapark. In tegenstelling hiermee, vormt Shopping K een unicum in het architectuurlandschap van België. Voor het eerst werd het mogelijk om je als architectuurminnaar te bekennen tot het winkelcentrum.

Rem Koolhaas bracht een kritiek op de slechte smaak van de markt in de vorm van een lofzang op de ‘city of exacerbated differences’. Niets van dit alles in het Architectuurboek nr. 10 Radicale Gemeenplaatsen – Europese architectuur uit Vlaanderen (2012). Het winkelcentrum van Robbrecht & Daem architecten op de Bijstandssite in Kortrijk wordt aangekondigd als een heel gevoelig ontwerp dat naadloos aansluit op het bestaande weefsel. Zo is het winkelcentrum niet enkel naar binnen gericht, maar heeft het ook een gevel aan de buitenkant. De ondergrondse parking haalt de obligate toeleveringskades weg uit het straatbeeld. De toren met extra appartementen vormt een baken in de stad.

Deze analyse stelt de auteurs André Loeckx en Els Vervloesem in staat om Shopping K te presenteren als duurzaam alternatief op de randstedelijke shoppingmall. Ze refereren hiermee expliciet naar het indertijd fel gecontesteerde Uplace project op de voormalige Renault terreinen aan de viaduct van Vilvoorde – dat ondertussen een levende dode lijkt. Of toch niet? Nu het stof is neergedwarreld lijkt het goed om de laudatio van de stedelijke shopping mall onder de loep te nemen. Er zijn een paar kronkels die aandacht vragen.

1) Architectuur van de derde weg

Shopping K wordt in het Architectuurboek gepresenteerd als een ‘motor van stedelijke transitie’. Dat is begrijpelijk. De schaal om stedenbouw te bedrijven in België is ongeveer 5 à 6 meter – d.i. de breedte van een rijwoning. Dat is een sterk verschil met pakweg Nederland waar stedenbouw standaard op formaat van het bouwblok gebeurd. In België staat het denken op bouwblok garant voor problemen – al was het maar omdat er heel wat onteigeningen nodig zijn, buurtprotest om de hoek loert, etc. De shopping mall is dus een zeldzame mogelijkheid om stedenbouw te bedrijven in Vlaanderen. Tegelijk is de aanname opmerkelijk. Normaal gezien wordt de vermarkting van de stad gezien als zegen of gesel – afhankelijk van je ideologische voorkeur. De alledaagse pragmatiek van de stedenbouwdienst zorgt vervolgens voor een eerbaar compromis – niet te hoog, niet te blits, niet te veel, niet te ver, etc. Stedenbouw is de kunst van het uitvlakken van ‘overdreven verschillen’ tot een middelmaat waar iedereen mee kan leven. Deze figuur wordt in de argumentatie van Shopping K ondersteboven gezet. De vraag hoe we de problemen van de vermarkting van de stad kunnen aanpakken krijgt een krachtig antwoord: door méér vermarkting. De leegstand in het lokale winkelbestand wordt beantwoord met nieuwe panden (ongeveer 50.000 m² voor retail), het eenzijdige programma wordt voorkomen met een toren van 8 bouwlagen (goed voor alles samen 41 appartementen), de verkeersdruk wordt beantwoord met een ondergrondse garage met vier ondergrondse niveau’s (goed voor 1250 plaatsen), etc.

2) Neoliberalisme met Belgische kenmerken

De architecturale kwaliteit van Shopping K is het resultaat van een ‘gewaagd maar geslaagd huwelijk’, schrijven Loeckx en Vervloesem. Eerst was er een project op kleine schaal met ontwikkelaar Van Roey en architecten Buro II. Het project werd opgewaardeerd tot een ‘Stadsvernieuwingsproject’ met subsidie en ondersteuning vanuit het Vlaams Stedenbeleid. Het stelt het stadsontwikkelingsbedrijf in staat om het ambitieniveau bij de publiekprivate samenwerking te verdubbelen. Dankzij het aantrekken van de Nederlandse investeringsmaatschappij ForumInvest NV is een radicaal project uitgewerkt. Van Roey werkte samen met Van Laere voor de algemene bouwaanneming. Robbrecht & Daem architecten kwamen op het toneel als architect (geen idee wat er van Buro II geworden is). Het resultaat is dat Shopping K een ultracommercieel project geworden, maar kreeg via het Stedenbeleid stevige flankerende voorwaarden opgelegd kreeg. Opmerkelijk is dat de rol van architecturale kwaliteit niet langer verzachtende maatregelen zijn. De hoogwaardige architecturale kwaliteit van de shopping mall zorgt voor een ruimtelijke, sociale en economische meerwaarde, schrijft het Architectuurboek. De omvang van het winkelproject werd groter (en de bouwenveloppe sluit dus een grotere portie van de stad in) én zorgt tegelijk voor de groei van het lokale winkelbestand (men spreekt zelfs van een versterking van het lokale handelsbestand). De architecturale kwaliteit vormt in Shopping K het glijmiddel om de vermarkting van de stad radicaal door te voeren.

3) Zo duurzaam als een fantasmagorie

Het Architectuurboek duidt toch voorzichtig één probleempuntje in Shopping K aan. Het winkelcentrum zou toegankelijker gemaakt moeten worden voor niet-consumenten, ook buiten de openingstijden van de winkels. Het winkelcentrum sluit naadloos aan op het omliggende stratenpatroon, maar sluit wel de deuren om 19 uur – dat is wel heel erg sneu. Het brengt ons op het argument dat Shopping K een duurzaam alternatief vormt op haar randstedelijke evenbeeld. Doorslaggevende succesfactor van een shopping mall is de aantrekkingskracht die het uitoefent op de consument. Hierdoor staat Shopping K altijd in competitie met haar concurrenten in de periferie of in naburige steden, in het geval van Kortrijk zeker ook voorbij de grens met Frankrijk. Walter Benjamin beschreef lang geleden hoe snel de aandacht van de flaneur permanent verglijdt van het ene naar het andere koopwaar en zijn onstilbare honger telkens op zoek gaat naar nieuwe ruimten die de fantasmagorie voeden. Hierbij was Benjamin verbaasd om te zien dat de magie van de passages zo snel uitgewerkt was – hij beschrijft de passages die overgenomen zijn door brocanterie en verkopers van valse gebitten – en de consument zich inmiddels verdrong in het nieuwe wonder van de Grand Magasins. Het succes van de ene stond in relatie tot het falen van de ander – alsof het communicerende vaten zijn. De vraag was indertijd hoe lang de grote warenhuizen op de Grands Boulevards het zouden uitzingen en hoe de ruimte voor warenconsumptie nog meer totaal kon bedacht worden.

*

Hiermee hebben we drie elementen om de keuze tussen Uplace en Shopping K te deconstrueren als wat Slavoj Zizek een ‘valse keuze’ genoemd heeft. Ja, de randstedelijke shopping mall is een plaag voor de stad, maar we verwikkelen in een cirkelredenering door alle hoop te stellen op binnenstedelijke winkelcentrums. In dat geval leveren we de stad over aan de krachten die we eerst wouden bestrijden en voeden we de concurrentieslag tussen winkelcentra/steden. Elk winkelcentrum voedt de droom van een nog meer directe en totale bevrediging van de verlangens bij de consument. Junkspace is de naam die architecten geven aan de ruimte die overblijft als de droom van het modernisme uitgewerkt is. De toekomst van Shopping K valt moeilijk te voorspellen. Wie weet is Kortrijk in 2050 pionier in de 24-uurs economie. In de tussentijd bedank ik vriendelijk voor een vals dilemma.