News | Show all
11/05/2018

Verschijning van de architect-bemiddelaar

Een verkenning van een architecturale productie gericht op bemiddeling

05/03/2018

Architectuur in naam van de vader

Column #3 over de oorsprongsmythen van de architectuur

22/12/2017

Uplace of Shopping K? Nee, bedankt

Artikel over de architectuur van een vals dilemma rond winkelcentra

18/12/2017

Dood van een dienstverlener

Column over het bouwen als olifant in de kamer van de architectuurcultuur.

06/12/2017

Het belachelijk sublieme in de Vlaamse architectuur

Artikel over humor als het teken van kritische afstand in de architectuur

17/10/2017

Verslaafd aan architectuur

Een artikel over de betekenis van de Biertempel discussie voor de architectuurcultuur in België

05/10/2017

Wafels, bier en architectuur

Een artikel naar aanleiding van de herbestemming van de Beurs in Brussel tot biertempel naar ontwerp van Robbrecht & Daem Architecten.

18/09/2017

Creatio ex nihilo

Column #1 over de oorsprongsmythen van de architectuur

03/08/2017

Zorg dragen voor architectuur

Artikel over gebruik en postproductie in de architectuur naar aanleiding van het Jozef Plein in PC Cartias (Melle).

20/06/2017

Do Good architectuur

Artikel over de rol van ontwerp in zorgarchitectuur.

22/02/2017

Pic Nic Architectuur

Een retroactief manifest voor Pic Nic the Streets als bijdrage aan de architectuurcultuur in België. > Version Française > English Version

13/02/2017

Wraak op de commons

Een artikel over het nakende einde voor Agrocité en de toekomst voor architectuur onder zelfbeheer.

03/02/2017

Architectuur van de schaamteplek

Wie grip wil krijgen op de problemen van in psychiatrische ziekenhuizen, begint bij het ontwerp van de isolatiekamer.

22/12/2016

Van Utopia naar Wuustwezel

Er zijn weinig termen die zo’n beladen betekenis hebben in de architectuurgeschiedenis als utopie. Version Français

21/12/2016

Relational Architecture

Read about the production proces of the Kanunnik Petrus Jozef Triest Square in the Psychiatric Centre Caritas, Melle. Article in DutchEnglish / French

12/12/2016

Hoeveel samenwerking kan architectuur verdragen?

Artikel over de tentoonstelling 'Ensembles. Architectuur en Ambachtschap' in deSingel en Vlaams Architectuurinstituut.

15/10/2016

Bouwstenen voor het psychiatrisch centrum van de toekomst

Lees meer over de visieontwikkeling rond het psychiatrisch centrum van de toekomst gepubliceerd in Psyche.

03/10/2016

Eco-politiek in Brussel: Bas Smets en de Brussels Urban Landscape Biennial

Artikel over het nut en nadeel van landschapsarchitectuur als instrument voor regionale ontwikkeling in Brussel.

28/09/2016

Architectuur vol van verlangen

Artikel naar aanleiding van de opening van het Kanunnik Petrus Jozef Triest Plein in Melle.

26/09/2016

(Re)Politicize!

Proud to present the A+261 issue on architecture and politics - Dutch and French edition.

21/09/2016

Architectuur met schaduw

De 20ste eeuw baarde vele duivelspacten tussen architectuur en politiek. Opvallend genoeg wordt de architectuur van het Italiaanse fascisme tot op vandaag geprezen omwille van haar abstracte vormentaal. Dergelijke rehabilitatie is de architectuur van het Derde Rijk nooit te beurt gevallen. België heeft zo zijn eigen kleine trauma in de relatie met de politiek.

24/06/2016

Ingebedde architecten

Lees meer over de architectuur van oorlog en vrede

07/06/2016

Vakmannen aan het front

Een recensie over de bijdrage van Bravoure in de Architectuurbiennale van Venetie.

04/06/2016

Toiletemmers in Werelderfgoed

Er is iets curieus met de inrichting van de gevangenis van Merksplas, waar enkele weken geleden een opstand uitbrak. De geschiedenis van de site reflecteert een utopisch beeld van de gevangenis van de toekomst, de manier waarop omgegaan wordt met die geschiedenis symboliseert dan weer de gemiste kansen.

04/12/2015

FPC Gent: geen markt, geen gevangenis

De opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent zorgt na één jaar werking voor een grote opluchting - zelfs bij voormalige critici. De juiste vraag is niet of aanvankelijke bezorgheid terecht was, maar wel of de opluchting niet een beetje voorbarig is? 


28/10/2015

Het penitentiair verdriet van België

In de bouw van het gevangenisdorp Haren vormen de lokale en regionale overheid samen front met de actiegroepen tegen de federale overheid - of toch niet? Hoe kunnen we de knoop tussen activisme en politiek ontwarren?

23/10/2015

Een psychiatrisch centrum bouwen we samen

Ook architectuur heeft zijn plaats op de Vlaamse Hersteldagen. Doe mee op 18 november in de Vooruit.

01/09/2015

Eindelijk een kennisplatform voor humane gevangenisarchitectuur

De website www.prisongear.be presenteert het onderzoek naar een humane gevangenisarchitectuur.

07/04/2015

Ontmanteling van de psychiatrische kliniek

Lees de gevalstudies over zorgarchitectuur in Vlaanderen gepubliceerd in Psyche

22/10/2014

Een sterke leefomgeving begint met ruimteregie

Wat deelt een onafgewerkte verkeersinfrastructuur in Godsheide, een vervallen vierkantshoeve in Grote Spouwen, een gesloten mijnkatedraal in de Eisdense Tuiwijk en een geplande gevangenis op Domein Riegersvliet?


21/08/2014

Wie is er bang van het Bouwmeestercollege?

Iedereen lijkt het roerend eens dat de Vlaamse architectuur zonder de Bouwmeester overgeleverd is aan de wetten van de markt en de willekeur van het politieke bedrijf. Lees de opinie 'De Bouwmeester en de onheilsprofeten'.

20/12/2013

A humane prison is coming to your neighbourhood

As part of the Conflict & Design Triennial the knowledge platform Prison Gear presents design studies that pave the way for a humane prison in Leopoldsburg, Belgium.

16/12/2013

Een humane gevangenis komt naar je toe

Als onderdeel van de Conflict & Design Triënnale presenteert Prison Gear twee visieontwerpen voor de toekomstige gevangenis op het militaire domein Reigersvliet in Leopoldsburg.

09/10/2013

Limburg City / Stad Limburg

Read the memorandum of the Limburg Europa Workshop / Lees de projectnota van Atelier Limburg Europa

15/09/2013

The dismantling of the psychiatric clinic

Read the case studies on care architecture in Flanders

21/08/2013

Wat is ontwerpend onderzoek?

Drie vragen over ontwerpend onderzoek, drie antwoorden vanuit de Noorderkempen.

10/04/2013

Heeft een gemeenplaats ook een gemene waarde ?

Commentaarstuk bij het Architectuurboek n° 10: Radicale Gemeenplaatsen - Europese architectuur uit Vlaanderen

03/02/2013

Is onzichtbare psychiatrische zorg mogelijk?

Review van de opstart Pilootprojecten Zorg door de Vlaams Bouwmeester

06/11/2012

Limburg heeft ambitie / Limburg has ambition

Presentatie van de Startnota Provinciaal Bouwmeester Limburg / Presentation Initial Memo Limburg Government Architect

12/10/2012

Hoeveel vernieuwing kan de gevangenis verdragen ?

Lees hoe de modernisatie van de gevangenisarchitectuur in handen van Stéphane Beel begon en eindige bij het Ducpétiaux-model.

12/07/2012

San Gimignano aan de Zenne

Lees de column naar aanleiding van de Keukentoren van XDGA

11/04/2012

Sociaal-realisme of zelfcensuur

Met Jonas Staal schreef BAVO een pleidooi voor een nieuw sociaal-realisme in de kunst. Sociaal-realisme is broodnodig in het tijdperk van de hysterische reproductie.

21/02/2012

Nu ook een schreeuw om architectuur!

Niet occupy-en, maar de gevestigde orde verleiden om in crisistijden te investeren in leuke projecten. Lees hier meer over de Studio for Unsollicited Architecture.

20/01/2012

Gesloten architectuur is ook humaan

Lees meer over Fleur Agema's gevangenismodel

21/11/2011

Waarom kunstenaars niet fascistisch genoeg zijn

Lees het artikel in het decembernummer van Rekto:Verso.

12/09/2011

De Culturele Elite

Lees de bijdrage.

29/08/2011

Artist Participation in South Africa

The international PR campaign to showcase Rotterdam's robust policy on artist participation is now also tapping into the emerging African art markets.

17/06/2011

Denkverbod op liberale kunst

Column over de stellingenoorlog naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen in de cultuursector.

07/06/2011

Maak liberaal kunstbeleid liberaal

Lees BAVO's advies aan staatssecretaris Zijlstra met betrekking tot de noodgedwongen keuzen die de cultuursector in Nederland te wachten staat.

18/03/2011

International promotion campaign of the Office for Artist Participation kicks off

The City of Edinburgh will be the first to host an international promotion event of Rotterdam's innovative cultural policies for enforcing the participation of artists in heightening a city's competitiveness and securing social peace on the local level.

28/02/2011

Culture and Contestation

The essay 'Neo-Liberalism with Dutch Characteristics: The Big Fix-Up of the Netherlands and the Practice of Embedded Cultural Activism' is published in the book volume 'Culture and Contestation in the New Century'.

19/01/2011

Art and Activism

BAVO's essay 'Artists... one more effort to be really political!' is published in the volume 'Art and Activism in the age of Globalisation'.

20/10/2010

Boek verschenen: Too Active To Act

Het boek biedt een kritische analyse van de maatschappelijke betrokkenheid van culturele actoren in Nederland in de afgelopen tien jaar.

CULTURAL ACTIVISM TODAY

Jaaroverzicht 2010

project: CULTURAL ACTIVISM TODAY

date: 13/12/2010

author: BAVO

source: administrator

status: announcement

Van kunstenaarsparticipatie tot Dutch design, van activisme in de kunst tot utopisme in de architectuur, van de post-neoliberale stad tot de oncreatieve regio... Lees hier alles over de projecten, acties, publicaties en evenementen van BAVO in 2010, alsook een vooruitblik op BAVO's activiteiten in 2011!

 

Projecten

BAVO begon 2010 met de lancering van het Bureau Kunstenaarsparticipatie (voor de projectwebsite klik hier). Dit bureau is een lobby- en sensibiliseringsorgaan dat kunstenaars in Rotterdam moet aanzetten tot een verhoogde participatie in urgente socio-economische kwesties. Het Bureau wil hiermee de implementatie van het bestaande Rotterdamse kunstbeleid versnellen. Verschillende beleidsinstrumenten worden hiertoe voorgesteld, waaronder een kunstmarinier, uitzendkantoren voor kunstenaars en een Stedelijk Protocol Kunstenaarsparticipatie. In februari en maart werd een informatiestand ingericht in het Rotterdamse Stadhuis en in het kunstencentrum TENT. Ook in de maanden erna creërde BAVO heel wat animo onder zowel kunstenaars, kunstinstellingen, brancheorganisaties, beleidslieden en politici voor haar voorgestelde maatregelen. Een verslag van deze onderhandelingen is te lezen in de kunstkranten die je kan downloaden op de projectwebsite of op het discussieforum.

Ter gelegenheid van de 9de editie van de Dutch Design Week in oktober, stichtte BAVO de Dutch Design Lobby Eindhoven, of kort: DDL-040 (klik hier voor de PR Brochure). Overeenkomstig de doelstelling van dit jaarlijkse topevenement, promoot de Lobby nederlands design als een sterk merk voor innovatie en economisch succes in design. De Lobby verenigt hiermee voor het eerst de duizenden designers in Nederland die in hun dagelijkse handel en wandel vormgeven aan het concurrentievermogen van Nederland. De lobby werd passend gelanceerd in het Dialogues House van ABN Amro in het Klokgebouw.

 

Publicaties

Het hoogtepunt van het jaar op vlak van publicaties was ongetwijfeld het boek Too Active to Act. Cultureel activisme na het einde van de geschiedenis (om het boek te bestellen, klik hier). In dit boek, uitgegeven in november bij Uitgeverij Valiz, biedt BAVO een schuinse, kritische blik op sociaal geëngageerde culturele praktijken in Nederland van de afgelopen tien jaar. Het boek stelt zich ernstige vragen bij het vermogen of zelfs de ambitie van culturele actoren om daadwerkelijk een vuist te maken ten aanzien van de vaak schrijnende mistoestanden die ze claimen als hun werkterrein. Voor een recensie van het boek in Metropolis M, klik hier.

BAVO droeg een essay bij aan het boekvolume Art and Activism in the Age of Globalization, dat wordt uitgegeven door NAi Publishers in de Reflect reeks in januari 2011. De titel van de bijdrage luidt: 'Artists... one more effort to be really political!'

Er verscheen ook een tekst van BAVO in het boek 'Macht?... Aan welk volk?!', geredigeerd door Jonas Staal en uitgegeven door Jap Sam Books in april, met als titel: 'De noodzaak van een enthousiast artistiek leiderschap in de formatie en activatie van creatieve coalities in Nederland'.

Verder werd BAVO's essay 'Kunstenaarsparticipatie... en hoe het leven en werk in Rotterdam verandert' genomineerd voor de Hans Baaij Essayprijs 2010.

BAVO droeg ook verschillende teksten bij aan het Jaarboek Architectuur in Vlaanderen 2008-2009. De voornaamste bijdrage is een beschouwend essay over de staat van de Vlaamse zorgarchitectuur.

 

Evenementen

In maart nam BAVO deel aan de conferentie 'Design for the Post-Neoliberal City' in Zürich. BAVO relativeerde de suggestie van de post-neoliberale stad. BAVO toonde hoe in de ruimtelijke ordening in Nederland neoliberale en sociaal-ecologische processen op schijnbaar onproblematische wijze met elkaar gecombineerd worden tot een winwin.

In maart nam BAVO deel aan een internationale workshop in Kaapstad over mogelijke strategieën voor de University of the Western Cape om zich beter in de markt te zeten. BAVO gaf het advies om de relatieve achterstelling van de universiteit te gebruiken als haar belangrijkste competitieve voordeel.

In oktober gaf BAVO een key note lezing over het pragmatische utopisme in de Nederlandse architectuur tijdens de conferentie 'Utopia Today' in Arc-et-Senans in Frankrijk.

BAVO was de centrale gast tijdens de 2de aflevering van de reeks PREP.Talks in Maastricht in november waarin strategieën voor de krimpende regio Zuid-Limburg centraal staan. BAVO pleitte er voor het toepassen van oncreatieve stedelijke strategieën, in tegenstelling tot het generische en dominante creatieve regiomodel.

Verder participeerde BAVO in verschillende lezingen en debatprogramma's over kunst en politiek, waaronder in Arminius in Rotterdam (maart), DeSingel in Antwerpen (mei), de Rietveld Academie in Amsterdam (juni), Bozar in Brussel (oktober) en de Koninklijke Academie voor de Schone Kunsten in Gent (november).

 

Vooruitblik 2011

In januari vinden er twee debatten plaats rond BAVO's boek Too Active to Act. Klik hier voor meer informatie.

In maart en april presenteert BAVO in het Britse Edinburgh het Bureau Kunstenaarsparticipatie voor een internationaal publiek. Er komt een informatiestand en er worden informatiesessies belegd met verschillende relevante partijen. Bekijk de website.

Verder werkt BAVO aan twee boeken. Eén boek, met als werktitel 'Profijt!', handelt over de sterk toegenomen rol van de vastgoedmarkt in de organisatie en vormgeving van de woonomgeving in Nederland. Het andere over de verregaande versmelting van architectuur en stedelijke politiek in Antwerpen tijdens de regeerperiode van de Antwerpse sociaal-democratische burgemeester Patrick Janssens over de afgelopen 7 jaar.