News

De Culturele Elite

BAVO


2011

Lees de bijdrage.

De culturele sector in Nederland zoekt een nieuw elan na de frontale aanval van het rechts-liberale kabinet en de weinig doeltreffende oppositie hiertegen.

Onze bijdrage schetst een kader waarbinnen kunstenaars zich met hernieuwde trots en gevoel van eigenwaarde de naam ‘elite’ kunnen opeisen.

Wij spreken uitdrukkelijk over ‘culturele elite’ omwille van twee redenen:

1) De culturele elite verschilt van de politieke, sociale en financiële elite aangezien het geen verheven stand betekent, maar de gehele culturele sector brandmerkt als uitschot van de samenleving.

2) De culturele elite dient in principe niet haar eigen belangen maar de maatschappelijke ontwikkelingen waarvan zij het voortouw nemen.

Download tekst

Download presentatie

Categories: Art

Type: News

Share: